Tag Archives: tarih bilimine giriş test sınavı

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 23

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  –  Test 23 1. İnsan toplumlarının ilk bilgi kaynağı tarihtir. Aşağıdakilerden hangisi, tarihe, “bilimlerin temeli” özelliğini kazandırır? A) Pozitif bilim olması B) Tarih bilimindeki bilgi birikimi C) Neden-sonuç ilişkisi D) Sosyal bilimlerden biri olması E) Yardımcı bilimlerden yararlanması   …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 22

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 22 1. Sümerler’in M.Ö IV. binde yazıyı bulmaları tarih çağlarını başlatırken Anadolu, tarih çağlarına M. Ö II. binde bu böl­geye yazının gelmesiyle girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri destekler? A) Tarih öncesi devirler kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz. …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 21

Ders: Tarih 1 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 21 1. Tarih, bir olaylar serisini değil insanların düşün­celerinin ifadesi olan sosyal gelenekleri konu edinir. Bunun yanında olaylara yön veren tarihin akışını değiştiren önder vasıflı şahısları da inceler. Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur. Çünkü toplumların yok …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 20

Ders: Tarih 1 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 20 1. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Ya­zan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir görünüm alır.” Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi­nin önemini vurgulamıştır? A) Tarafsız tarih anlayışının B) Ulusal tarih bilincinin C) Geçmişin yorumlanmasının …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 19

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 19   1. Birçok bilim gibi, tarih bilimi de başka bilimlerle yardımlaş­ma ilişkisi içerisinde konuları inceler. Aşağıdaki bilimlerden hangisi, tarih biliminin doğru­dan kullandığı bilimlerden değildir? A) Mühür bilimi B) Tıp   C) Filoloji D) Diplomatik   E) Sosyoloji   2. Geçmişten günümüze kalan tüm belgeler tarihin kaynağı­dır ve …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 18

Ders: Tarih 1 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 18   1. Tarihçinin en önemli görevi, incelediği olaylarda doğru yargılara varması ve bunları belgelendirmesidir. Yukarıdaki açıklamaya göre, tarihçinin aşağıdakilerden hangisini dikkate alması uygun olmaz? A) Günümüz değer yargılarını B) Toplumun kültürel yapısını C) Yazısız belgeleri D) …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 17

Ders: Tarih 1 Ünite : Tarih Bilimi Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 17 1. “Bir tarihi olay kendisinden önce ve sonra mey­dana gelen gelişmelerden tamamen bağımsız ola­maz” tezini savunan bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya çalıştığı söyle­nebilir? A) Tarihi olayların öznesinin insan olduğunu B) Tarihi olayların aynı …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevapları- Test 16

Ders: Tarih 9 Ünite : Tarih Bilimi Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-16 1. Henüz yazının bilinmediği döneme “Tarih Öncesi Çağlar” veya “Prehistorik Çağlar” denir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş Devri, Kalkolitik Devir ve Tunç Devri olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’a ait – bir bilgi olamaz? A) Seramik sanatı ortaya çıkmıştır. B) Hayvanlar evcilleştirilmiştir. C) Toplayıcılık ve …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 15 1.Yazının icadından günümüze kadar geçen zamana Tarih Çağları denir. Tarihin çağlara ayrılmasında bu­ günkü çağdaş medeniyetin oluşmasına etki eden önemli toplumsal ve ekonomik olaylar esas alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarihi çağların oluşumuna etki eden olaylara örnek gösterilebilir? A) Kavimler Göçü B) Mağalara resimler yapılması C) ilk köylerin kurulması D) Tarım üretiminin başlaması E) …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevapları – Test 14 1.Tarih biliminin konusu geçmişteki insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini incelemektir. Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih bili­minin konuları arasında gösterilemez? A) Kavimler Göçü’nün Avrupa’nın sosyal yapısına etkileri B) Dini inanışların Haçlı Seferlerine etkileri C) islâm fetihlerinin ekonomik nedenleri D) Günümüzdeki göç hareketlerinin kentleşme üze­rindeki etkilen E) Milliyetçilik olgusunun Milli Mücadele …

Devamını Okuyun »