TKMT-4-Türklerde Ekonomi Ünitesi

4.Ünite Türklerde Ekonomi Ünitesi

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ekonomi Anlayışı

5- CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN EKONOMİ ANLAYIŞI MİLLİ EKONOMİNİN KURULMASI A) CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EKONOMİK DURUM Ekonomik, etkinlik yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatında, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanarak, mümkün olan ölçüde ihtiyaçları giderme etkinliğidir. Ekonomik hayat, her alanda üretime dayanır. İnsanların ihtiyaçları sonsuzdur. Ancak, önce temel ihtiyaçları, kolay ve ucuz biçimde sağlamak, …

Devamını Okuyun »

XVII. Yüzyıldan İtibaren Osmanlı Devleti’nin Ekonomisinde Meydana Gelen Değişimler

4- XVII. YÜZYILDAN İTİBAREN OSMANLI DEVLETİ’NİN EKONOMİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER DÜNYANIN DEĞİŞEN ŞARTLARI KARŞISINDA OSMANLI EKONOMİSİ XVII. ve XVIII. yüzyıllarda özellikle Batı Avrupa’da tarım üretiminin artması ve mamul mal üretiminin kentlerden kırlara taşınması, ülke içi iktisadi bağların gelişip milli ekonomilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu gelişme, merkezi devletlerin merkantilist iktisadi siyasetleriyle desteklenmiştir. Batı Avrupa’daki siyasetleriyle desteklenmiştir. Batı Avrupa’daki kapitalizm siyaseti …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinin Klasik Dönem Ekonomi Anlayışı Ve Yapılanması

3- OSMANLI DEVLETİNİN KLASİK DÖNEM EKONOMİ ANLAYIŞI VE YAPILANMASI Osmanlı iktisat düzeni, Selçuklu ekonomisinin temelleri üzerinde şekillenmiştir. Bu sistemde, devlet, yatırımcı değildir; ticaretle de uğraşmaz. Devletin harcamaları genel olarak iç ve dış güvenlik, adalet ile bürokrasi alanlarında toplanmıştır. Ticaret ve sanayi serbesttir. Hakimiyet alametleri olarak para bastırılmış fakat yabancı paraların tedavülde (dolaşımda) bulunmasına engel olunmamıştır. Devletin ekonomisindeki rolü, Daire-i Adalet …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletlerindeki Ekonomik Yapı

TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDEKİ EKONOMİK YAPI EKONOMİK HAYAT Türk-İslam Devletleri’nin kurulduğu Maveraünnehir, Horosan, Fergana, Tarım ve Cungarya bölgeleri X. ve XIV. yüzyıllar arasında sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş bölgelerdi.   Karahanlılar Dönemi ekonomik yönden parlak olmuştur. Onlar Maveraünnehir ve Fergana gibi zengin ve bereketli bölgeler üzerinde bulunuyorlardı. Halk bolluk içinde yaşıyordu. Bu nedenle başka ülkelerin mallarından hiç bir şeye muhtaç değillerdi. …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerindeki Ekonomik Yapı

  1- İLK TÜRK DEVLETLERİNDEKİ EKONOMİK YAPI ORTA ASYA Türk devletlerinde ekonominin temeli hayvancılığa dayalıydı. Daha sonraki dönemlerde Türkler, tarım ve ticaret alanlarında da faliyette bulundular. HAYVANCILIK   Hayvancılık ekonomik hayatın temelini oluşturuyordu. Geniş bozkırlarda en çok beslenen hayvanlar, at ve koyundu. Bunlardan başka deve ve sığırda beslenirdi. Bu hayvanlardan hem beslenmede, hem giyimde hem de günlük hayatta faydalanılırdı. Koyunun …

Devamını Okuyun »