İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

 • İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir.
 • İlk işgal → Musul (İngilizler)
 • İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara)
 • İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti
 • İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı (Ayvalık)
 • İlk kez Paris Barış Konferansında (18 Ocak 1919) İzmir Yunanlılara verildi
 • Manda fikri ilk kez Paris Barış Konferansında ortaya çıktı
 • İlk Türk haklılığını gösteren uluslararası belge → Amiral Bristol Raporudur
 • İlk Kuva-i Milliye Cephesi → Ayvalık
 • İlk Kurtuluş Savaşı belgesi → Amasya Genelgesi
 • İlk cumhuriyet belirtisi → Amasya Genelgesi, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
 • Mustafa. Kemal’in ilk ihtilal bildirisi → Amasya Genelgesi
 • İlk milli kararların alınması→ Erzurum Kongresi
 • İlk Temsil Heyeti → Erzurum Kongresinde kuruldu
 • İlk Manda reddi → Erzurum Kongresinde oldu
 • İlk Milli Kongre → Sivas Kongresi’dir
 • İlk kez cemiyetler, Sivas Kongresinde birleştirildi. (Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti)
 • İlk kez Temsil Heyeti Sivas Kongresinde millileştirildi
 • Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı → Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifasıdır
 • İlk kez Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti İstanbul hükümeti tarafından hukuken tanınmıştır
 • İlk Kurtuluş Savaşı resmi bildirisi → Misak-ı Milli
 • Kapitülasyonlara ilk tepki → Misak-ı Milli
 • İlk Milli Sınır kavramı → Erzurum Kongresi
 • İlk milli sınırların belirlenmesi →Misak-ı Milli
 • İlk Milli Meclis → 23 Nisan 1920 TBMM
 • İlk geçici meclis başkanı → Sinop Milletvekili Şerif Bey
 • İlk Meclis Başkanı → Mustafa Kemal
 • İlk Hükümet → Meclis Hükümetidir
 • İlk yeni Türk Devleti Anayasası → 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye
 • İlk Kanun → Ağnam vergisi (Hayvan vergisi)24 Nisan 1920
 • Ayaklanmalara karşı ilk önlem → Hıyaneti Vataniye Yasası (29 Nisan 1920)
 • Kuva-i Milliye’ nin bir bayrak altında toplanması → 9 Ekim 1920 Pozantı Kongresi
 • İlk kez Düzenli Ordu 8 Kasım 1920’de Batı cephesinde kuruldu
 • TBMM’nin ilk siyasi başarısı → Gümrü Antlaşması (Ermenistan) – 3 Aralık 1920
 • Düzenli ordunun ilk askeri başarısı → I. İnönü Muharebesi
 • Yeni devleti ilk tanıyan batılı devlet → Rusya (Moskova Antlaşması)
 • TBMM’nin ilk müttefiki → Rusya
 • Yeni devleti ilk tanıyan İtilaf Devleti → Fransa (Ankara Antlaşması)
 • İlk Anadolu’yu terk eden → İtalya (Sakarya Savaşı)
 • İtilaf devletleri TBMM’yi hukuken Londra Konferansında tanıdılar
 • Doğu sınırımız son şeklini alması → Kars Antlaşması (Kafkas Devletleri)
 • Güney sınırımız son şeklini alması → Ankara Antlaşması (Fransa)
 • Irak sınırımız son şeklini alması → 1926 Ankara Antlaşması (İngiltere)
 • Batı sınırımız son şeklini alması → Lozan Antlaşması
 • İlk ve tek yenilgi → Eskişehir-Kütahya Muharebesi
 • İlk başkomutan yasasıyla Mustafa Kemal “Başkomutan” olarak Sakarya’da savaştı
 • İlk Genelkurmay Başkanı → Fevzi Çakmak
 • İlk Cumhurbaşkanı → Mustafa Kemal
 • İlk Başbakan → İsmet İnönü
 • İlk Meclis Başkanı →Ali Fethi Bey (Cumhuriyet dönemi)
 • T.C. ilk siyasi partisi → Cumhuriyet Halk Fırkası
 • T.C. ilk muhalefet partisi → Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İlk güçler birliği → 1921 anayasasında
 • İlk güçler ayrılığı → 1961 anayasasında
 • Unvan alan ilk şehir → Maraş’tır. (Kahraman)
 • İlk kez çok partili hayata 1946’da geçildi
 • Osmanlı Devleti’nin resmen bitişi → 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılmasıdır
 • Kurtuluş Savaşı fiilen bitişi → Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Kurtuluş Savaşı resmen bitişi → Lozan Antlaşması
 • Laikliğin ilk aşaması → Saltanatın kaldırılması
 • 1930’da Devletçilik ilkesine geçildi
 • İlk beş yıllık kalkınma planı 1933-1938 yıllarında uygulandı
 • 1937’de Atatürk İlkeleri, anayasaya girdi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.