TKMT-6-Türklerde Sanat Ünitesi

6. Ünite: Türklerde Sanat

İlk Türk Devletlerinde Sanat Ders Notu

İlk Türk Devletlerinde Sanat Ders Notu DERS: TARİH 11 ÜNİTE: TÜRKLERDE SANAT HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike, revak, portal, eyvan, kemer, Türk üçgeni, fresko, minyatür terimlerinin anlamlarını araştırınız. 2. Sanatın oluşması ve gelişmesinde yaşanan doğal çevre, toplumların kültürel yapıları, dinî inançları ve ekonomik etkinliklerinin rolü nelerdir? 3. İslamiyet’i kabul eden Türklerin sanat anlayışında ne gibi değişiklikler olmuştur? …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Sanat Anlayışında Meydana Gelen Değişimler

4. CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE TÜRK SANAT ANLAYIŞINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Bir milletin çağdaş bir seviyeye ulaşmasında eğitim kadar güzel sanatların da önemli olduğunu vurgulayan Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” diyerek milletlerin oluşmasında ve yükselmesinde güzel sanatların büyük etkisi olduğu inancındaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin Türk kültürü olduğuna inanan Atatürk’e göre “Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Sanatının Genel Özellikleri

3. OSMANLI SANATININ GENEL ÖZELLİKLERİ A) GÜZEL SANATLAR Osmanlı Dönemi’nde güzel sanatlar denilince akla mimari, çinicilik, minyatür, ciltçilik, seramik, hat sanatı ve müzik gelir. XV. Yüzyılda gelişme gösteren Osmanlı güzel sanatları, XVI. yüzyılda en parlak dönemine ulaştı. Güzel sanatlardaki gelişme, özellikle süsleme sanatlarında kendini gösterdi. Çinicilik, kakmacılık, oymacılık, hattatlık, çiltçilik ve tezhip başlıca el sanat dallarıydı. MİNYATÜR SANATI: Gölge, ışık, …

Devamını Okuyun »

İslamiyet’in Kabulü İle Türk-İslam Devletlerindeki Sanat Anlayışındaki Değişim Anlayışları

2. İSLAMİYET’İN KABULÜ İLE TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDEKİ SANAT ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM ANLAYIŞLARI Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra sanat, kendi sanat anlayışlarını katarak İslam sanatına yeni bir anlayışla güzel eserler meydana getirdiler.       İlk Türk-İslam devletleri, kuruldukları ve egemen oldukları bölgelerde çarşı, köprü, su yolu, kervansaray, hastane gibi eserlerin yanında medreseler ve camiler de yaptırdılar. Ancak bu mimari eserlerin büyük bir …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Sanatın Genel Özellikleri

1. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANATIN GENEL ÖZELLİKLERİ Tarih içinde evrensel değer kazanan Türk sanatının kaynakları, Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Orta Asya Türk sanatının temeli, geleneksel göçebe yaşama dayanır. Bu nedenle yerleşik hayata özgü olan saray, tapınak, kale gibi sanat yapılarına Orta Asya Türk sanatında pek rastlanmaz. İlk Türk Devletleri’nde Gelişme Gösteren Başlıca Sanatlar: MADEN İŞLEME SANATI Demircilik ve maden işçiliği, …

Devamını Okuyun »