9-1. Tarih ve Zaman Ünitesi

TARİH 9 1.ÜNİTE : 1.ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN

 • Time and Man

    C. TIME AND PEOPLE What is time? Time is a difficult concept to define and talk about. For th…

 • Neden Tarih ?

   NEDEN TARİH? “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bu…

 • İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

  NELER OGRENECEGIZ? Tarih biliminin konusunu ve kapsamını Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini…

 • Tarih Bilimi Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

  TARİHİN TANIMI Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirle…

 • Tarih ve Özellikleri

  Tarih ve Özellikleri Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek…

Time and Man

  C. TIME AND PEOPLE What is time? Time is a difficult concept to define and talk about. For this reason, it has been one of the subjects that has occupied the human mind the most throughout history. Early humans initially saw themselves as a part of nature, prioritized maintaining their physical existence, and lived life momentarily. It is this …

Devamını Okuyun »

Neden Tarih ?

 NEDEN TARİH? “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”Kemal Atatürk Tarih tüm zamanlarda insanın en fazla merak ettiği konulardan biri olmuştur. Peki, tarih öğrenmenin sağlayacağı faydalar nelerdir? Bu sorunun farklı şekillerde cevaplanması mümkündür. Tarih, her şeyden önce insanın kendisini tanıyıp bilmesine yarar. Tarih bilmeyen, kendisini tanımayan bir insan hafızasını kaybetmiş gibidir. Nasıl ki hafızası olmayan …

Devamını Okuyun »

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH

NELER OGRENECEGIZ? Tarih biliminin konusunu ve kapsamını Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini Tarih öğrenmenin amacını ve yararlarını Zaman ve takvim kavramlarını   ÜNİTE KONULARI       1.1. İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH 1.2. NEDEN TARİH? 1.3. ZAMANIN TAKSİMİ   KAVRAMLAR Tarih Kronoloji Olay Takvim Kaynak Millî Kültür Olgu Arkeoloji Artık yıl Çağ Kronoloji Milat Millî kültür Takvim Tarih Yüzyıl Zaman   HAZIRLANALIM          İnsanoğlunun, geçmişte …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

TARİHİN TANIMI Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, günümüze kadar gelişimini; yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen, yazılı ve yazısız kaynaklara dayanarak, objektif (tarafsız) bir biçimde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir.  Tarihin Konusu: İnsan ve insan topluluklarının zaman içinde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve dini alanlarda meydana getirdikleri bütün faaliyetleri …

Devamını Okuyun »

Tarih ve Özellikleri

Tarih ve Özellikleri Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.   Tarihin Özellikleri: 1- Geçmiş olayları inceler. 2- Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır. 3- Yer ve zaman belirtilmelidir. 4- Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. 5- İnsanlar tarafından meydana getirilirler. 6-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Deney ve gözlem yapılamaz. 7- Olayın …

Devamını Okuyun »

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI TEMEL KAVRAMLAR Arkeoloji Kronoloji Etnoğrafya Heraldik Nümizmatik Paleografi Antropoloji Epigrafi Diplomatik Coğrafya Sosyoloji “Tarih, insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, artakalan her şeyi içerir.” J. H. Robinson, Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır. Öyleyse insan ve insan faaliyetlerini değişik yönleriyle açıklamaya …

Devamını Okuyun »

Tarih Yazıcılığı Ders Notu Konu Özeti

TARİH YAZICILIĞI TEMEL KAVRAMLAR Tarih Felsefesi Tarih Yazıcılığı Türk Tarih Kurumu Vakanüvis Ekol “Vatan ve memleketini seven, devlet ve milletin geleceğini düşünenler asırlarının olaylarını ve haberlerini kaydederek gelecek nesillere aktarırlar.”  Ahmet Cevdet Paşa   Tarih Yazıcılığının Gelişimi İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), …

Devamını Okuyun »

Zaman ve Takvim Ders Notu Konu Özeti

Zaman ve Takvim Takvim, zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayırma yöntemidir. Zamanı bilme ve verimli kullanma gerekliliği takvim gibi önemli bir buluşun ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Yaptıkları astronomik gözlemler sonucunda yıldızların, Ay’ın ve Güneş’in hareketlerine dayanan takvimler meydana getirilmiş ve geliştirilmiştir. Takvimin kullanılmasında Sümerler ve Mısırlılar öncü olmuşlardır. İlk …

Devamını Okuyun »

Tarih Biliminin Yöntemi Ders Notu Konu Özeti

Tarih Biliminin Yöntemi Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Her bilim dalı mutlaka bir yöntem kullanmak zorundadır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinin yöntemleri birbirinden farklıdır. Fen bilimleri; gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalı bir yöntem kullanır. Sosyal bir bilim olan tarih ise geçmişte yaşanmış ve bitmiş olayları konu …

Devamını Okuyun »

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

TARİHİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Tarihi olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtır. Bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin koşulları dikkate alınmalıdır. Tarihi olayların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için nesnel yani objektif olunmalıdır. Ancak bazı tarihçilerin mensup olduğu milleti, inançları, siyasi anlayışı, aldığı eğitim gibi nedenlerle tarihi olaylara duygusal yaklaştıkları görülmektedir. Bu yaklaşım tarafsızlığa …

Devamını Okuyun »