İNKILAP TARİHİ DERSİ

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testleri (Word -Cevap Anahtarlı)

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testleri (Word – Cevap Anahtarlı) Word 34 Soruluk Tarih Testi | Yanıt Anahtarı | Tarih Testini İndir   20. Yüzyılda (1. Dünya Savaşında) Osmanlı Devleti Testi 1 TIKLA İNDİR   20. Yüzyılda (1. Dünya Savaşında) Osmanlı Devleti Testi 2 TIKLA İNDİR   20. Yüzyılda (1. Dünya Savaşında) Osmanlı Devleti Testi 3 TIKLA İNDİR   20. Yüzyılda …

Devamını Okuyun »

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı 2021 – 2022

12. Sınıf Sek Yayınları T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Planı 12. Sınıf Sek Yayınları T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Planı TIKLA İNDİR     12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı 2021 – 2022 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Yıllık Planı 2021 – 2022 aşağıdaki linke tıklayın ve indirin.  

Devamını Okuyun »

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devleti’nin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye …

Devamını Okuyun »

İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler

İnkılâp Tarihi -Türk Tarihinde İlkler İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir.İlk işgal → Musul (İngilizler)İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara)İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyetiİlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı (Ayvalık)İlk kez Paris Barış Konferansında (18 Ocak 1919) İzmir Yunanlılara verildiManda fikri ilk kez Paris Barış Konferansında ortaya çıktıİlk Türk haklılığını gösteren uluslararası belge → …

Devamını Okuyun »

Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

ATATÜRK İLKELERİ ATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan bir bütündür. Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. Milli bir düşünce sistemidir. İlerleme ve yenileşmeye açıktır. Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği evrensel değerler vardır. Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yönetiminin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Türk İnkılâbında Fransız ve Rus İhtilalinden …

Devamını Okuyun »

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası Ders Notu Konu Özeti

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI İç ve dış politika ilkesi olarak “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi benimsendi. Savaş korunma amacı olarak görüldü. Başak bir devletin topraklarını almak için politika izlenmedi. Milli Egemenlik ve milli menfaatler ön planda tutuldu. İlk yıllarda misak-ı milli gerçekleştirilmeye çalışıldı. 1920-1936 yılları arasında batıya karşı SSCB’ nin dostluğu devam ettirildi. 1936-1945 yılları arasında İtalya’nın saldırgan tutumuna …

Devamını Okuyun »

Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Toplumsal Alandaki İnkılaplar) Ders Notu

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925): Önemi: Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü-cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı. Açıklamalar: Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı. Türbeler …

Devamını Okuyun »

Eğitim Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EĞİTİM YENİLİKLERİ (İNKILAPLARI) Sebepleri: Eğitimi çağdaşlaştırmak Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak Eğitimi birleştirmek Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak. Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924): Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı. Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri …

Devamını Okuyun »

Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler (İnkılaplar)

HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER Osmanlı Hukukunun Özellikleri: Şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır. Din, mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir. Tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı. Kadın hakları kısıtlıdır. Mahkemelerde tek yargıç vardır. Avukatlık kurumu son döneme kadar yoktur. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926): Sebepleri: Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair …

Devamını Okuyun »