İNKILAP-2-Millî Mücadele Ünitesi

İNKILAP-2-Millî Mücadele Ünitesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devleti’nin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye …

Devamını Okuyun »

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Ünitesi Özeti

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Ünitesi Özeti Mondros’tan sonra Anadolu yer yer işgal edildi. İstanbul yönetiminin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine, halk kendi başının çaresine baktı. Türk milleti kadınıyla erkeğiyle işgallere karşı direndi. Mahalli direniş cemiyetleri İstanbul ve Anadolu’da çok sayıda gösteri ve miting düzenlendi. İşgallerin yaygınlaşması üzerine, bağımsızlığı korumanın yolunun silahlı direnişten geçtiği anlaşıldı. Batı Anadolu’da, Yunanlılara karşı Kuva-i Milliye …

Devamını Okuyun »

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti San Remo Konferansı • I. Dünya Savaşı’ndan sonra, yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek üzere Paris Ba-rış Konferansı toplandı. Bu konferansta diğer devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. Fakat, Osmanlı ile yapılacak antlaşma sonraya bırakıldı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Her şeyden önce, Mondros Ateşkes Ant-laşması gerçek bir barış antlaşması gibi yürürlüğe konmuştu. Öte yandan, Rusya’nın …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti • M. Kemal, milli egemenliğe dayalı ulusal bir devlet kurma düşüncesindeydi. Genelge ve kongrelerle milli egemenlik fikrini yaymaya çalışmış, ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimlere zemin hazırlamak istemişti. TBMM’yi açmakla, asıl hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Fakat, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bağımsızlığın ka-zanılmasına öncelik vermek durumunda olduğu için yenilikleri doğrudan gerçekleştirmeyi sonraya bıraktı. …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER ÜNİTESİ DERS NOTU KONU ÖZETİ SAVAŞLAR VE SONUÇLARI • İngilizler Musul, İskenderun, Antep ve Kilis’i, Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etmişlerdi. Gizli antlaş-malara göre Fransa’da kalması gereken Musul İngilizler tarafından işgal edilmişti. Fransa, buna itiraz ederek, Musul karşılığında İngiltere’den Antep, Urfa ve Maraş’ı aldı. Anadolu’da ilk yerel halk direnişi Adana yöresinde Fransız ve Ermenilere karşı …

Devamını Okuyun »

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’A GELİŞİ VE FAALİYETLERİ Mustafa Kemal, İstanbul ile yaptığı yazışmalar sonucu hükümetin gerçek bir acz içinde olduğunu, kendisine destek olunamayacağını anladığı için silahlarını güvendiği yurtsever çiftlik sahiplerine bırakarak savaşın hükümet içinde (bakan olarak) sürdürmek düşüncesiyle, Adana’dan İstanbul’a geldi (9 Kasım 1918). (Mustafa Kemal’in bıraktığı silahlar, Adana, Maraş, Antep, Urfa yerel …

Devamını Okuyun »

Batı Cephesi

BATI CEPHESİ Kurtuluş Savaşımızda kesin sonucun alındığı Batı Cephesi Savaşları, Yunanlılara karşı yapılmış saldırı ve savunma savaşları olarak gerçekleşmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kaderinin çizildiği cephedir. Yunanlılara karşı ulusal güçlerin oluşturduğu bu cephede, başlangıçta Kuva-i Milliye, daha sonra düzenli ordu mücadele etmiştir. Yunan işgali hukuksal olarak önce Mondros Ateşkesi’ne göre başlamış, Sevr Antlaşması’nın hükümlerini uygulama gerekçesine göre devam etmiştir. Yunanistan’ın temel hedefi …

Devamını Okuyun »

Güney Cephesi

GÜNEY CEPHESİ   Fransızlara ve Fransız desteğindeki Ermenilere karşı açılan cephedir. NEDENLERİ 1-  I. Dünya Savaş öncesi ve sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Adana, Sivas, Diyarbakır açısının güneyinde kalan yerlerin Fransızlar ve İngilizlere bırakılması 2-  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sona İngilizlerin işgal ettikleri Urfa, Antep ve Maraş’ı Eylül 1919’dan sonra Fransızlara terk etmeleri. 3-  Fransızların, Adana ve Çukurova bölgelerini de işgal ederek …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Doğu Cephesi

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ –    Yeni Türk Devleti’nin ilk cephesidir. –    Ermenilere karşı açılmıştır. –    İlk somut başarı burada alınmıştır.   ERMENİ SORUNU VE ÇÖZÜMÜ 1-  I. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR ERMENİ SORUNU Selçukluların Anadolu’yu fethetmeye başlamasıyla, Selçuklular ile Bizans arasında kalan Ermeniler, Selçuklular idaresinde dini ve ekonomik herhangi bir baskıyla karşılaşmadılar. Osmanlılar döneminde Fatih Sultan Mehmet İstanbul’da bir patrikhane …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Ve Antlaşmalar

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER VE ANTLAŞMALAR KURTULUŞ SAVAŞI’NIN AMAÇLARI   TBMM Hükümeti bir taraftan Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmaya çalışıyor, bir taraftan Padişah Hükümetiyle savaşıyor, diğer taraftan da Türk Ulusunun bağımsızlığını yok etmek için yurda saldıran dış düşmanlarına karşı cepheler kuruyordu. Kendi kaderine terk edilmiş, tamamıyla yalnız bırakılmış olan Türk Ulusunun iç ve dış düşmanlarına karşı giriştiği bu savaş tek cepheli değildi. …

Devamını Okuyun »