Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ölçme Değerlendirme

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sınavları

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Cevaplı Testi – 1 Ders: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Cevaplı Test: 1 1. Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Milletler Cemiyeti’nin Musul Meselesi’nde taraflı tutumu B) Kore Savaşı’nın çıkması C) İsrail Devleti’nin kurulması D) Dünya Ekonomik Bunalımının yaşanması E) Basmacılık Hareketi’nin başlaması Cevap: A 2. …

Devamını Okuyun »

Küreselleşen Dünya Ünitesi Değerlendirme Soruları

A. Değerlendirme Soruları 1. 1985’ten sonra SSCB’de meydana gelen politika değişikliklerinin nedenleri nelerdir? 2. SSCB’nin dağılması dünyayı nasıl etkilemiştir? 3. SSCB’nin dağılması Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya politikalarında nasıl bir değişime sebep olmuştur? 4. Hazar Denizi ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Türkiye’nin izlediği politikayı açıklayınız. 5. Kazakistan’ın hangi özellikleri Orta Asya Türk cumhuriyetleri içinde …

Devamını Okuyun »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 4

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 4 1. Rusların, Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak istemesi, I. 1924’te Türkistan’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi, II. Azerbaycan ve Türkistan’daki Türklerin işçi sıfatıyla Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmesi, III. Rusların, 1928’de Türkiye Latin alfabesine geçince Türkler için “Rus Kiril” harfleriyle karışık Latin harf sistemine geçmesi gelişmelerinden hangileriyle kanıtlanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız …

Devamını Okuyun »

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 3

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Test – 3    1.    Türkiye’nin 1936 yılında, Lozan Antlaşmasındaki Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesinde, I. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, II. On iki Ada’nın silahlandırılması, III. Fransa’nın Suriye’den çekilmek istemesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I    B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III    E) I, II ve III 2.    Birinci Dünya Savaşı sonrasında …

Devamını Okuyun »

Yumuşama Dönemi Değerlendirme Soruları (MEB Ders Kitabı)

A.    Değerlendirme Soruları 1.    ABD ve SSCB’yi yumuşama politikası izlemeye yönelten sebepler nelerdir? 2.    Filistin Meselesi hangi olay ile başlamıştır ve bu sorunun çözümsüzlüğündeki temel etkenler nelerdir? 3.    Dünya tarihinde Bağlantısızlık Hareketi’nin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri ve bu hareketin dünya politikasındaki rolünü açıklayınız. 4.    İslam Konferansı Teşkilatının kuruluş amaçları ve sorunların çözümündeki etkisini ifade ediniz. 5.    OPEC’ in kuruluş …

Devamını Okuyun »

Küreselleşen Dünya Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları

Küreselleşen Dünya Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma) ne demektir? SSCB’de 1985’ten itibaren Mihail Gorbaçov’un uyguladığı politikalardır. Uygulanmasıyla özellikle Çernobil Faciası’ndan sonra halkın yönetime ve devlete güvenini artırmak, baskıcı diktatör, sosyalist anlayışın yerine demokratik halkın yönetime katılacağı sosyalist bir anlayışı egemen kılmak, tıkanmış olan Sovyet ekonomisini yeni teknolojilere dayalı endüstri devrimi gerçekleştirmek amaçlanmıştır. …

Devamını Okuyun »

Yumuşama (Detant) Dönemi Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları

Yumuşama (Detant) Dönemi Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları 1 Ağustos 1975 tarihinde 35 ülke tarafından imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) ana belgesi hangi karardır? Helsinki Nihai Sonuç Belgesi’dir. Güven, insan hakları ve ekonomiyle ilgili hükümler içerir. AGİK’in temel belgeleri hangileridir? Helsinki Nihai Senedi (Helsinki 1975), Paris Şartı ( Paris 1990), Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul 1999). Helsinki …

Devamını Okuyun »

Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları

 Soğuk Savaş Dönemi Ünitesi Pekiştirme – Çalışma Soruları ve Cevapları Dünyada insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması ilk kez hangi siyasal belge ile gerçekleşmiştir? Birleşmiş Milletler Antlaşması Müttefiklerin II. Dünya Savaşı’ndan zaferle çıkmasının siyasi rejimler açısından önemli sonucu hangisidir? İkinci demokratlaşma dalgasının gerçekleşmesi Çin’de sosyalizmin kurulması bilgi veriniz? Çin’de komünist yönetimin kurulması iç savaşlar sonucunda gerçekleşmiştir. Çinli komünist ve milliyetçiler …

Devamını Okuyun »

II.Dünya Savaşı Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları

II. Dünya Savaşı Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları II.Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış ve ne zaman bitmiştir? 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlar. Japonya’nın teslim olması ve 2 Eylül 1945’te ABD başkanı Truman’ın zafer ilan etmesi ile sona erer. Roosvelt, Churchill ve Stalin’in savaş sonrası barış düzeninin korunması için uluslararası bir teşkilatın kurulması fikrini hangi konferansta kabul …

Devamını Okuyun »

20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları

20. Yüzyıl Başlarında Dünya Ünitesi Pekiştirme / Çalışma Soruları ve Cevapları 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir? • Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı • Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir? • Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi, • Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti mücadelesi, …

Devamını Okuyun »