10-2. Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Ünitesi

Tarih 10 2.Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) Ünitesi Ders Notları

I.Murad’ın duası ve oğlu Yıldırım Beyazid’e vasiyeti

I.Murad’ın duası ve oğlu Yıldırım Beyazid’e vasiyeti Kosova Savaşı öncesi I.Murad’ın duası “İlâhî, bunca kere duamı kabul edip beni mahcup etmedin. Bir yağmur ver, şu tozu-toprağı def edip dünyayı aydınlığa boğ; tâ ki kâfir leşlerini gözümüzle görüp yüz yüze cenk edelim. Yâ İlâhi, mülk ve kul senindir, sen kime istersen verirsin. Benim fikrimi ve sırlarımı sen bilirsin; istediğim mülk ve …

Devamını Okuyun »

OSMAN BEY DÖNEMİ

OSMAN BEY DÖNEMİ   (1281–1324) Osman Bey, Kastamonu Uc beylerinden Çobanoğulları’nın yıkılışına kadar onlara bağlı bir sancak beyi olarak kaldı. (1291). Bu tarihten itibaren Türkiye Selçuklarının uç beyi haline geldi. Osmanlının dış ve iç siyasetinin temel ilkeleri belirlenmiştir. ÖNEMLİ SİYASİ OLAYLAR 1281 yılında Kayı Boyu’nun Beyi olduğunda, ilk iş olarak birçok Türkmen boyunu etrafında topladı. Osmanlı tarihinin ilk savaşı Bursa’nın İnegöl …

Devamını Okuyun »

Kuruluş Dönemi Osmanlı Siyasi Tarihi

 KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI SİYASİ TARİHİ  Büyük Selçuklu Devleti, Türkmen boylarının Anadolu’ya yerleştirilmesine öncülük etti. Böy­lece Anadolu’da önemli bir Türk nüfusu potansi­yeli oluştu. Bu göçler sırasında Oğuz Türkleri de bölgeye gele­rek yerleştiler. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey ailesi, Oğuzların Bozok-Günhan kolunun Kayı boyundan gelmektedir. Geçici olarak Ahlat yöresine yerleşen Kayılar, Yassı Çemen Savaşı’nda, Harzemşahlara karşı Anadolu Selçuklu Devleti’nin safında yer …

Devamını Okuyun »

Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi Konu Anlatımı

BALKANLARDA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN GÜÇLENMESİ Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini büyük ölçüde sağladıktan sonra, Balkanlarda Osmanlı otoritesini daha da güçlendirmek için harekete geçti. Erdel, Macaristan ve Mora’ya akınlar düzenledi. Akçahisar ve Avlonya fethedildi (1417). Eflâk ve Bosna’da Osmanlı egemenliğini kurdu. İLK OSMANLI – VENEDİK DENİZ SAVAŞI (1416) Akdeniz’de Venediklilere bağlı olan Andros Adası gemilerinin Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine Çalı Bey …

Devamını Okuyun »

Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

 ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamak düşüncesindeydi. Bu konuda en büyük rakibi Karamanoğlu Mehmet Bey’di. Aralarında aynı zamanda akrabalık bağları da vardı. Mehmet Çelebi’nin halasının oğlu olan Karamanoğlu Mehmet Bey, Fetret Devrinde yaşanan yönetim boşluğundan yararlanarak Osmanlı topraklarından bir kısmını ele geçirmişti. Bunun üzerine sefere çıkan Mehmet Çelebi, önce Aydınoğulları’ndan İzmir’i; sonra Karamanoğulları’ndan Akşehir, …

Devamını Okuyun »

Fetret Devri Konu Anlatımı

Fetret Devri (1402 -1413) Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşüp bir süre sonra da ölmesi üzerine Anadolu’da taht kavgaları yaşanmaya başladı. Timur, Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı Devleti’ne bağlanan Anadolu beyliklerini tekrar eski beylerine vererek önemli ölçüde gerçekleştirilmiş olan Anadolu Türk birliğini bozdu. Ayrıca Osmanlı Devleti’ni parçalama siyaseti güderek Osmanlı topraklarını Yıldırım’ın oğulları Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve …

Devamını Okuyun »

Timur Devleti

TİMUR DEVLETİ (1369 – 1507) Devletin kurucusu olan Timur, 1369 – 1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi sultanlığı, Irak, Suriye ve Altın Orda Devleti ile Osmanlı Devleti'nin topraklarının bir kısmına hâkim olmuştur. Onun fetihleri, sonuçları açısından, Türk tarihini olumsuz etkilemiştir. Altın Orda Devleti üzerine düzenlediği seferler (1391) bu devletin Kırım, Kazan, Küçüm, Ejderhan, Kasım …

Devamını Okuyun »

Ankara Savaşı (1402) ve Sonuçları Konu Anlatımı

Ankara Savaşı (1402) Yıldırım Bayezit’in Anadolu’daki fetihleri sonucunda Osmanlı Devleti ile Timur Devleti sınır komşusu hâline geldi. Çin üzerine sefer düzenlemek isteyen Timur, arkasında güçlü bir devletin olmasını istemiyordu. Bu sorunu çözmek için Anadolu’ya sefer düzenledi ANKARA SAVAŞI ÖNCESİ YILDIRIM BAYEZIT – TİMUR MEKTUPLAŞMASI TİMUR’UN YILDIRIM’DAN İSTEKLERİ Bizden kaçarak devletinize sığınan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Celayiroğlu hükümdarı Ahmet Celayir’in, …

Devamını Okuyun »

Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri Ders Notu Konu Özeti

ANADOLU’DA SİYÂSİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ Anadolu’da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında başlatılmıştır. Bu amaçla; ilk olarak Karesioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı. I. Murat döneminde, Anadolu Türk birliğini sağlamada barışçı bir politika izlendi. Germiyanoğlu Süleyman Şah, I. Murat’ın oğlu Bayezit’le kızını evlendirdi.  Bu evlilikle Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Simav’ı çeyiz olarak Osmanlılara verdi. I. Murat Hamitoğulları’ndan da Akşehir, Isparta, …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Fetihleriyle İskan Siyaseti Arasındaki İlişkiler Ders Notu Konu Özeti

OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDAKİ  FETİHLERİYLE İSKAN SİYASETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER l. MURAT DÖNEMİ (1362 – 1389) Orhan Bey zamanında Süleyman Paşa’nın aldığı Ankara, Karamanoğullarının kışkırtması sonucu Ahilerin eline geçmişti. Ankara yeniden alınarak Rumeli fetihlerine devam edildi ve İpsala, Dedeağaç, Malkara ve Dimetoka alındı. Bulgar ve Bizans ortak ordusunu Sazlıdere’de yenilgiye uğratıldı (1362). Ardından Edirne fethedildi (1363) ve başkent yapıldı(1365). Sazlıdere Zaferi Bizans’ın …

Devamını Okuyun »