CTDT-2. İkinci Dünya Savaşı Ünitesi

CTDT-2. İkinci Dünya Savaşı Ünitesi

2. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye

E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE Mihver ve Müttefik Devletler II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’yi, coğrafi konumundan dolayı kendi yanlarında savaşa sokmak istediler. Yoğun baskılarla karşılaşan Türkiye, savaş dışı kalmak, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak amacıyla belirlediği dış politikasından taviz vermedi. Türkiye, Mihver ve Müttefik Devletler arasındaki güç çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı ve II. Dünya Savaşı sonuna kadar savaş dışında kaldı. …

Devamını Okuyun »

II. Dünya Savaşı’nda İnsan Hakları İhlalleri

d.İnsan Hakları İhlalleri II.Dünya Savaşı’nda insan hakları ve uluslararası anlaşmalar ihlal edildi. Özellikle Almanya, SSCB ve Japonya savaş esirlerine ve sivillere yönelik kötü muamele, yargısız infaz, talan, askerî neden olmaksızın yakıp yıkma vb. faaliyetlere yönelerek savaş kurallarını ihlal etti ve savaş suçu işlediler. Aynı zamanda siyasi görüş, ırk ve din ayrımına dayalı cinayet, toplu öldürme, sürgün ya da diğer insanlık …

Devamını Okuyun »

2.Dünya Savaşı’nın Toplumsal Sonuçları

c. Toplumsal Sonuçlar DÜNYANIN BİÇİMİ Londra, 16 Temmuz 1943 Bu savaş, öteki savaşlara benzemiyor; öteki savaşlar gibi kazanılacağı da yok. Geçen sa­vaşta askerler, umut içinde savaştılar ve cepheden ayrıldıkları zaman umutla ayrılıp evlerine koştular. Bu savaşta çarpışan askerlerin kafalarında binlerce üzüntü, binlerce dert var. Düşmanı yok etmenin bu savaşı bitirmeyeceğini biliyorlar. (…) Savaş bitip de ülkelerine döndüklerinde nelerle karşılaşacaklar kim …

Devamını Okuyun »

2.Dünya Savaşı’nın Ekonomik Sonuçları

b. Ekonomik Sonuçlar II. Dünya Savaşı’nda şiddetli çarpışmalar ve hava bombardımanları, Almanya başta olmak üzere Avrupa’da birçok kentin hasar görmesine, fabrikaların, limanların ve demiryolu hatlarının yıkılmasına üretim ve ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Tarım ve sanayi üretimi 1939’a göre %  30 ile 70 arasında düşüş gösterdi. Maddi hasar tahminen 2 trilyon dolara yaklaştı. Savaş sonunda İngiltere ekonomisi iflas etti. …

Devamını Okuyun »

II. Dünya Savaşı’nın Siyasi Sonuçları

II. Dünya Savaşı’nın Siyasi Sonuçları D. SAVAŞIN ETKİLERİ 1939-1945 yılları arasında cereyan eden II. Dünya Savaşı kısa sürede yayılarak topyekûn bir savaşa dönüştü. Bu yüzden savaşın oldukça kapsamlı olan sonuçlarını siyasi, ekonomik ve toplumsal olmak üzere sınıflandırabiliriz. a. Siyasi Sonuçlar II. Dünya Savaşı’nın Müttefiklerce kazanılması ile Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi. 1945’ten sonra dünyanın siyasi yapısı yeniden inşa …

Devamını Okuyun »

İkinci Dünya Savaşı Savaş Yılları

B. SAVAŞ YILLARI 3 Eylülde Almanya’ya karşı savaş ilan eden Fransa ve İngiltere, hemen savaşa girebilecek güçte değildi. Bu yüzden Mihver Devletler savaşın ilk üç yılı içerisinde müttefiklere karşı üstünlük sağladı. Savaş, Avrupa, Pasifik ve Kuzey Afrika olmak üzere üç cephede cereyan etti. 1. Avrupa’da Savaş İngiltere ve Fransa, Alman ekonomisini zayıflatarak savaşın süresini kısaltmak istedi. Bu iki devlet, İsveç’ten …

Devamını Okuyun »

Savaş Yılı: 1939

 Savaş Yılı: 1939 Çekoslovakya buhranında Batılıların pasif kalması, Berlin- Roma Mihveri’nin yayılma ve genişleme emellerini daha da arttırdı. Almanya ve İtalya’nın peş peşe çıkardığı buhranlarla Avrupa, Eylül 1939’da savaşın eşiğine geldi. Münih Konferansı’yla Çekoslovakya’dan Südet bölgesini alan Almanya, 15 Mart 1939’da Prag’a girerek Çekoslovakya’yı işgal etti. HAYAT SAHASI : I. Dünya Savaşı sırasında Alman­ya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli …

Devamını Okuyun »

II.Dünya Savaşı Öncesi Almanya’daki Gelişmeler

Almanya Versay Antlaşması’nın Almanya’ya getirdiği zorluklar ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Nazileri Almanya’da iktidara taşımış ve Hitler’in girişimiyle Almanya’da diktatörlük dönemi başlamıştı. Hitler’le birlikte Alman dış politikası yeniden şekillendi. Bu politikanın ilk hedefi Versay Antlaşması’nın maddelerinden kurtulmaktı. Ikinci hedefi Almanya dışında Almanların yaşadıkları toprakları almak ve topraklarını sınır tanımadan genişletmekti. Versay Antlaşması’na karşı oldukları bilinen Nazi Partisinin, iktidara gelmesi bu …

Devamını Okuyun »

2.Dünya Savaşı Öncesi Ülkeler Arası Gruplaşmalar

c. Ülkeler Arası Gruplaşmalar İtalya, Nazilerin Almanya’da iktidara gelip Avusturya ile birleşerek kendi nüfuzu altında bulunan Orta Tuna bölgesine egemen olma ihtimalinden endişe duydu. Bu yüzden İngiltere ve Fransa ile 1935’te ortak bir cephe kurdu. İtalya’nın Habeşistan’ı ele geçirmesi İngiltere ile arasını açınca İtalya, Almanya’ya yaklaştı. Fransa’da ise 1936 seçimlerinde Halk Cephesinin iktidara gelmesi, Fransa’yı SSCB’ye yaklaştırırken İtalya’dan uzaklaştırdı. Böylece …

Devamını Okuyun »