TKMT-5-Türklerde Eğitim ve Bilim Ünitesi

5. Ünite: Türklerde Eğitim

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışının Temel Özellikleri

5. CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Eğitim, bütün toplumlar için önem taşır, çünkü her insan "öğrenme" yoluyla kendisini geliştirir. Öğrendiklerini de uygulayarak bilimin, tekniğin gelişmesine hizmet eder. Eğitim, bir toplumdaki kültür değerlerini genç nesillere aktararak milletin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir şekilde yaşamasını ve sürekliliğini sağlar. Toplumun gelişmesi, ilerlemesi ve çağdaşlaşması da eğitimin görevidir.   Atatürk, her konuda …

Devamını Okuyun »

Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Eğitim Sisteminde Meydana Gelen Gelişmeler

4. TANZİMAT'TAN SONRA OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gelişmesinde eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda yetişen devlet ve bilim adamları ile asker ve sanatkârların çok büyük etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıl sonlarına kadar, eğitim kurumlarına girişte, bir sınıftan diğerine geçişte ve mezun olanların devlet hizmetine alınışında bilgi, beceri, liyakat ve dürüstlük ön planda tutulmuştur. O dönemde, …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Sistemi

3. OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ EĞİTİM SİSTEMİ A)     OSMANLILARDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞI Osmanlı toplumundaki grupları, din, meslek, mekandaki yerleşim durumlarına göre çeşitli açılardan incelemek mümkündür. Gruplar arasında özellik farklılıkları vardır fakat toplumun tümü, en üst düzeydeki örgütlenme içinde, belli ideallerde birleşmiş ve ortak bir bilgi kavramına ulaşmıştı.    Bu ideallere ulaşma ve bilgiyi aktarma biçimi, Osmanlı eğitim ve öğretim örgütlenmesinde esas …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerinde Eğitim Alanında Meydana Gelen Değişim ve Gelişmeler

2. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM ALANINDA   MEYDANA GELEN DEĞİŞİM VE  GELİŞMELER İlk Türk-İslam Devletleri bilim ve kültürün gelişmesi için çok çaba harcadılar ve bunu sağlamak için birçok medrese inşa ettirdiler. Medrese, Türk-İslam dünyasında önemli bir bilim ve öğretim kurumu, yani bugünün üniversitesiydi. İslam dünyasında yüksek öğretim müessesesi olarak XI. Yüzyıl ortalarında resmi bir hüviyetle ortaya çıkan medrese sistemi Selçukluların eseridir. Ancak …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Eğitim Anlayışı

    1. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM ANLAYIŞI Orta Asya'da kurulmuş ilk teşkilatlı Türk devleti olan Büyük Hun Devleti'nde güçlü bir aile ve toplum disiplini vardı. Her ailenin çocuğunu ve her boyun da askerlerini iyi yetiştirmek zorunda olması babadan oğula iyi bir askeri eğitim verildiğinin göstergesiydi. Hunlarda göçebe yaşam olduğu için savaşçılık, yöneticilik, bazı el sanatları ile dini inanışlar ve …

Devamını Okuyun »