TKMT-5-Türklerde Eğitim ve Bilim Ünitesi

5. Ünite: Türklerde Eğitim

Türk Eğitim Tarihi Ders Notu

ILK TURK DEVLETLERİNDE EĞITIM VE BILIM 5.1. İlk Türklerdeki Eğitimin Özellikleri -İlk Türk devletlerinin yaşam biçimleri, onların eğitim anlayışlarını ve eğitim uygulamalarını da şekillendirmiştir. -İlk Türk devletlerinde verilen eğitimde töre önemli bir yere sahip olmuş, aileler çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri için özel çaba sarf etmiştir. -Türklerin eğitim anlayışında ahlak, terbiye, iyilik, cömertlik, sorumluluk ve bilgelik gibi değerler ön plana çıkmıştır. …

Devamını Okuyun »

Türklerde Eğitim ve Bilim Ünitesi Özeti

Türklerde Eğitim ve Bilim Ünitesi Özeti A) ILK TURK DEVLETLERİNDE EĞITIM VE BILIM 5.1. İlk Türklerdeki Eğitimin Özellikleri -İlk Türk devletlerinin yaşam biçimleri, onların eğitim anlayışlarını ve eğitim uygulamalarını da şekillendirmiştir. -İlk Türk devletlerinde verilen eğitimde töre önemli bir yere sahip olmuş, aileler çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri için özel çaba sarf etmiştir. -Türklerin eğitim anlayışında ahlak, terbiye, iyilik, cömertlik, sorumluluk …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışının Temel Özellikleri

5. CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Eğitim, bütün toplumlar için önem taşır, çünkü her insan “öğrenme” yoluyla kendisini geliştirir. Öğrendiklerini de uygulayarak bilimin, tekniğin gelişmesine hizmet eder. Eğitim, bir toplumdaki kültür değerlerini genç nesillere aktararak milletin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir şekilde yaşamasını ve sürekliliğini sağlar. Toplumun gelişmesi, ilerlemesi ve çağdaşlaşması da eğitimin görevidir. Atatürk, her konuda olduğu …

Devamını Okuyun »

Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Eğitim Sisteminde Meydana Gelen Gelişmeler

4. TANZİMAT’TAN SONRA OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesinde eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda yetişen devlet ve bilim adamları ile asker ve sanatkârların çok büyük etkisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıl sonlarına kadar, eğitim kurumlarına girişte, bir sınıftan diğerine geçişte ve mezun olanların devlet hizmetine alınışında bilgi, beceri, liyakat ve dürüstlük ön planda tutulmuştur. O dönemde, …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Sistemi

3. OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ EĞİTİM SİSTEMİ A)     OSMANLILARDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞI Osmanlı toplumundaki grupları, din, meslek, mekandaki yerleşim durumlarına göre çeşitli açılardan incelemek mümkündür. Gruplar arasında özellik farklılıkları vardır fakat toplumun tümü, en üst düzeydeki örgütlenme içinde, belli ideallerde birleşmiş ve ortak bir bilgi kavramına ulaşmıştı.    Bu ideallere ulaşma ve bilgiyi aktarma biçimi, Osmanlı eğitim ve öğretim örgütlenmesinde esas …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerinde Eğitim Alanında Meydana Gelen Değişim ve Gelişmeler

 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM ALANINDA   MEYDANA GELEN DEĞİŞİM VE  GELİŞMELER İlk Türk-İslam Devletleri bilim ve kültürün gelişmesi için çok çaba harcadılar ve bunu sağlamak için birçok medrese inşa ettirdiler. Medrese, Türk-İslam dünyasında önemli bir bilim ve öğretim kurumu, yani bugünün üniversitesiydi. İslam dünyasında yüksek öğretim müessesesi olarak XI. Yüzyıl ortalarında resmi bir hüviyetle ortaya çıkan medrese sistemi Selçukluların eseridir. Ancak medrese …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Eğitim Anlayışı

1. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM ANLAYIŞI Orta Asya’da kurulmuş ilk teşkilatlı Türk devleti olan Büyük Hun Devleti’nde güçlü bir aile ve toplum disiplini vardı. Her ailenin çocuğunu ve her boyun da askerlerini iyi yetiştirmek zorunda olması babadan oğula iyi bir askeri eğitim verildiğinin göstergesiydi. Hunlarda göçebe yaşam olduğu için savaşçılık, yöneticilik, bazı el sanatları ile dini inanışlar ve çocuk yetiştirmeye …

Devamını Okuyun »

Türk Devletlerinde Eğitim Ders Notu

11.sınıf Seçmeli Tarih 5.Ünite: TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM İLK TÜRK DEVLETLERİ’NDE EĞİTİM İslamiyet’ten önceki Türkler, 38 harfli Göktürk (Orhun) Alfabesi ve 18 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır. Göktürk alfabesi Türklerin kullandıkları ilk alfabedir. Sav: Atasözü Sagu: Ağıt Koşuk: Kopuz denilen saz eşliğinde söylenen şiirler. Ders notunu word olarak indirmek için buraya tıklayınız.

Devamını Okuyun »