TKMT-3-Türklerde Hukuk Ünitesi

3.Ünite Türklerde Hukuk Ünitesi

Cumhuriyet Dönemi’nde Hukuk Alanındaki Yapılanmanın Temel Özellikleri

5. CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HUKUK ALANINDAKİ YAPILANMANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ   DİN – DEVLET İLİŞKİLERİ VE AŞAMALARI (HUKUKTA LAİKLİĞE GEÇİŞ) Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranlar, bu devletin her alanda çağdaş devletler seviyesine ulaşmasını amaç edinmişlerdi. Bunun için de öncelikle hukuk ve devlet düzeninde mevcut kurumları laik bir yapıya kavuşturmak gerekiyordu. Hukukun laik olması demek, kanunların bilime ve …

Devamını Okuyun »

Osmanlı’da Tanzimat Döneminde Hukuk Alanındaki Değişmeler

4. OSMANLI DEVLETİ’NDE TANZİMAT DÖNEMİ’NDE HUKUK ALANINDAKİ DEĞİŞMELER Kuruluşundan Tanzimat’a kadar devam eden klasik Osmanlı hukuk düzeni yeni kanunların hazırlanması ve mahkemelerin yeniden düzenlenmesiyle XIX. yüzyılda köklü değişikliğe uğradı. Yeni kanunların hazırlanmasında İslam ve Batı hukuk taraftarları arasında düşünce ayrılıkları çıktı ve Tanzimat hareketiyle hukuk birliği sağlanamadı, var olan sistem de parçalanmıştı. İlk değişimler XIX. yüzyılda II. Mahmut Dönemi’nde başlamıştır. …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti Hukuk Sisteminin Genel Yapısı Ve İşleyişi

OSMANLI DEVLETİ HUKUK SİSTEMİNİN GENEL YAPISI VE İŞLEYİŞİ Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında yazılı bir hukuk sistemi yoktu ve hukuki anlaşmazlıkların çözümünde töreler ile gelenekler geçerliydi. Bunun yanı sıra Türkiye Selçukluları Devleti’nin hukuki konulardaki uygulamaları devam ettirildi. Toprakların genişlemesi, nüfusun artması ile yönetim, toprak ve askeri konularda düzenlemeler yapılırken, hukuk alanında da yeni düzenleme gereği ortaya çıktı. Osmanlılar, fethettikleri yerlerdeki kanunları …

Devamını Okuyun »

Türk-İslam Devletlerindeki Hukuki Yapılanmanın Genel Özellikleri

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDEKİ HUKUKİ YAPILANMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ      Türk-İslam devletlerinde adalet teşkilatı şer’i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. ŞER’İ HUKUK Bu yargı sisteminde davalara kadılar bakardı. Kadı, din ve şeriat ile ilgili bütün işlerde yetkiliydi. Buna göre kadılar evlenme ve boşanma işleri, nafaka, miras ve alacak davalarına bakarlardı. Noter görevi de gören kadılar vakıfları da idare ederlerdi. Kadılar, iyi …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

  İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUKİ YAPI Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardır. Orta Asya Türk devletlerinde ve toplumunda, sosyal hayatı düzenleyici hukuk kurallarına dair özel bir belge yoktur. Bu yüzden hukuk konusu ile ilgili bu bilgileri, Çin yıllıkları ve Orhun Kitabeleri’nde öğrenmekteyiz. Türklerde, yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Halkın devletle ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallara “töre” veya …

Devamını Okuyun »