11-3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ünitesi

Tarih 11 3.Ünite : Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

1. Abdülaziz Döneminde Meydana Gelen Gelişmeler

1. Abdülaziz Döneminde Meydana Gelen Gelişmeler I. ABDÜLAZİZ DÖNEMİ GELİŞMELER (1861-1876) Sultan Abdülaziz 1830 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı II. Mahmut annesinin adı ise Pertevniyal sultandır. Kardeşinin ölümü üzerine tahta çıkmış bir padişahtır. Tahta çıktığında 31 yaşında olan Sultan Abdülaziz, eğitimini İstanbul’da almıştır. Sultan Abdülaziz spor ile uğraşmayı seven bir padişahtı. Özellikle cirit, bilek güreşi ve güreş sporlarına ayrı bir …

Devamını Okuyun »

I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

   I. DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI  Avrupa’daki mevcut dengele değişti Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ulaşamamışlardır. Osmanlı ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır. Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavakya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi yeni devletler kurulmuştur. Açıklama: Yugoslavakya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve …

Devamını Okuyun »

I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI BARIŞ ANTLAŞMALARI

BARIŞ ANTLAŞMALARI         Versailles(Versay) (28 Haziran 1919) Versay Antlaşması Almanya ile imzalanmıştır. Bazı Maddeleri: Almanya Alses bölgesi ve Saar bölgesini Fransa’ya; deniz aşırı bölgelerini İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı. Danzig serbest bölge olarak kabul edildi. Almanya Avusturya ile birleşmemeyi garanti etti. Almanya Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı. Askerlik mecburi olmaktan çıkarıldı Kiel Kanalı ve Alman nehirleri uluslararası hale …

Devamını Okuyun »

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 OCAK 1919)   İtilaf Devletleri 18 ocak 1919’da yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını tespit etmek ve bozulan dengeleri kendi lehlerine kurmak için Paris’te bir barış konferansı toplamıştır. Bu konferansa 32 Devlet katılmıştır. Konferans İngiltere ve Fransa’nın etkisi altında kalmıştır. Paris’le ilk olarak Milletler Cemiyetinin kurulması kararlaştırılmıştır. Ancak ABD diğer konularla fazla ilgilenmemiş ve infirat (yalnızlık) …

Devamını Okuyun »

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 EKİM 1918) Osmanlı’nın Mütarekeyi İmzalama Sebepleri: Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi sonucunda Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısının kesilmesi Wilson Prensiplerinden cesaret alınması Güney cephelerinin çökmesi Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk ederek başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.  Mondros Mütarekesi 5 Temmuz 1918’de padişah olan Vahdettin döneminde, Ahmet İzzet …

Devamını Okuyun »

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları

1.Dünya Savaşını Bitiren Ateşkes Antlaşmaları: Bulgaristan        :  (Selanik-29 Eylül 1918) Osmanlı              :  (Mondros-30 Ekim  1918) Avusturya           :  (Villa gusti-3 Kasım-1918) Almanya             :  (Reshondos-11Kasım-1918 )  Açıklamalar: Almanya’da 9 Kasım 1918’de cumhuriyet ilan edildi. Avusturya’nın savaştan çekilmesinde kendisine bağlı azınlıkların isyanı etkili oldu Romanya, Rusya savaştan çekilince savaştan çekildi Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı ile Almanya’nın kara bağlantısını kesti.

Devamını Okuyun »

WİLSON İLKELERİ

WİLSON İLKELERİ (8 OCAK 1918) ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson 1.Dünya savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamış, İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir. ABD başkanı Wilson, savaştan sonra barışın devam etmesini bir daha böyle büyük savaşların çıkmamasını istiyordu.  İlkeler: 1.Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak   Açıklama: …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları (Gizli Antlaşmalar)

    OSMANLI  DEVLETİNİ  PAYLAŞMA  TASARILARI Gizli Antlaşmalar) Gizli Antlaşmaların İmzalanma Sebepleri: Şark meselesi (Osmanlı ülkesini paylaşma meselesi) ni halletmek İtilaf bloğunun birlik ve istikrarını sağlamak Savaştan sonra Osmanlı’yı paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmemek İtalya’yı İtilaf bloğuna çekmek Rusya’yı İtilaf bloğunda tutmak Boğazlar Antlaşması (Mart-Nisan 1915): Çanakkale Savaşı esnasında Rusya boğazlar konusunda tedirginleşince; İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan antlaşma ile boğazlar …

Devamını Okuyun »

II. Balkan Savaşı

II. BALKAN SAVAŞI  Nedenleri: Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı Bulgaristan’ın almasından dolayı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın uygun görmeyişi. Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiştir. Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır. Balkan Savaşı …

Devamını Okuyun »

I. Balkan Savaşı

I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913) Nedenleri: Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika Balkanlardaki gelişmelerin takip edilememesi Fransız ihtilalinin etkisi Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi  Açıklama: Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Yanya Osmanlı’nın elindeydi. Trablusgarp Savaşı nedeniyle Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması Balkan devletlerinin Osmanlıya karşı ittifak kurmaları İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı …

Devamını Okuyun »