Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 18

Ders: Tarih 1

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 18

 

1. Tarihçinin en önemli görevi, incelediği olaylarda doğru yargılara varması ve bunları belgelendirmesidir.

Yukarıdaki açıklamaya göre, tarihçinin aşağıdakilerden hangisini dikkate alması uygun olmaz?

A) Günümüz değer yargılarını

B) Toplumun kültürel yapısını

C) Yazısız belgeleri

D) Ekonomik gelişmeleri

E) Coğrafi özellikleri

 

2. İki tarihi olay arasında ilişki kurulabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Aynı kişilerce oluşturulmasına

B) İki olayın da aynı bölgede yaşanmasına

C) Benzer nedenlere dayanmasına

D) Birinin sonucunun diğerinin nedeni olmasına

E) Oluş zamanlarının aynı olmasına

 

3. VIII. Yüzyılın ilk yarısında Kuzey Afrika’ya ulaşan İslamiyet, Müslümanların adalet ve hoşgörüsü sonucunda be­nimsenmiş ve kalıcı olmuştur.

Yukarıda verilen tarihsel gelişme tarih biliminin tanı­mı ile karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İlgili belgelere B) Olayın zamanına   C) insan ilişkilerine D) Neden- sonuç ilişkisine   E) Olayın yerine

 

4. Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik, araştırma yöntemleri arasında deney ve gözleme yer ermemesidir.

Yukarıdaki yargıyı aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Teknik imkânların yetersiz olması

B) Deney ve gözlemin her zaman doğru yargılara ulaşa­maması

C) insanı inceleyen bilimlerde deney ve gözlemin kulla­nılamaması

D) Her döneme ait yazılı belgenin yeterli sayıda bulunması

E) Geçmişteki olayların aynen tekrarlanamaması

 

5. Uygarlıkların birbirinden etkilenmesinde;

I. Tarım

II. Din

III. Göç

IV. Savaş

V. Ticaret

etkinliklerinden hangisinin katkısının en az olduğu savunulabilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

6. İnsanların geçmişte yaşadıkları olayları ve oluşturdukları uygarlıkları;

 

I. Yer ve zaman göstererek

II. Neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına ta­rih denir.

Yukarıdaki tanımda, bilimsel tarih türünün hangi özel­liği eksik verilmiştir?

A) Olayın yerini belirlemesi

B) İnsanlara ait olayları incelemesi

C) Olaylar arasında ilişki kurması

D) Olayın zamanını tespit etmesi

E) Olayları belgelere dayandırması

 

7. Geçmişte yaşanan olaylar doğru değerlendirilir ve aktarılırsa, gelecek kuşakların hata payı azalır.

Aşağıdakilerden hangisi, geçmişte yaşanan bir olayın doğru değerlendirilmesine engeldir?

A) Olaya ait tüm belgelerin incelenmesi

B) Olayın gerçekleştiği dönemin gözönünde bulundurul­ması

C) Kişisel görüş ve yorumlara dayandırılması

D) Diğer olaylarla bağlantısının araştırlıması

E) Tarafsızlık ilkesine önem vermesi

 

8. Sosyal olayları incelemesine rağmen, tarih biliminin “Pozitif Bilimler” gurubunda yer alması, onun hangi özelliği ile bağlantılıdır.

A) Deney ve gözlem yapmaması

B) ilk bilim dallarından olması

C) Konusunun insan olması

D) Diğer bilimlerle yardımlaşması

İncelediği olayları kanıtlaması

 

9. Konya’da yapılan bir kazıda ele geçen madeni para üze­rinde;

I. Parayı bastıran hükümdarın adının

II. Paranın basım yeri ve yılının

III. Çeşitli yazılar, resimler ve süs motiflerinin olduğu görülmüştür.

Yukarıda sözü edilen parayı inceleyen bir tarihçi, pa­ranın ait olduğu devlet hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili görüş bildiremez?

 

A) Sanatı B) Kültürü   C) Dili D) Etnik yapısı   E) Ekonomisi

 

10. Tarihi belirli çağ ya da devirlere ayırmanın temel amacı olayların incelenmesini kolaylaştırmaktır.

Tarihi olayların hangi zaman aralığında oluştuğunun bilinmesi, aşağıdakilerden hangisini öne çıkarmıştır?

A) Dillerin birbirleri ile ilişkilerinin bilinmesini

B) Bölgenin özelliklerinin araştırılmasını

C) Doğa- insan ilişkilerinin saptanmasını

D) Yazı türlerinin incelenmesini

E) Olaylar arasında bağlantı kurulmasını

 

11. Tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde, insanların araç ve gereç yapımında kullandıkları madenlerin öl­çü alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Yazılı belgelerin olmaması

B) Ekonomik ilişkilerin gelişmemiş olması

C) Üretimin yeterli olmaması

D) Büyük yerleşim alanlarının olmaması

E) Toplumsal gelişmelerin olmaması

 

12. Maden devrinin ilk aşaması Bakır olmasına karşın, insan­lar madenden silah yapımına Tunç devrinde geçmişlerdir

 

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakırın az bulunması

B) Tuncun daha kolay işlenmesi

C) Tunç devrinde doğanın ısınmaya başlaması

D) Bakırın yumuşak, tuncun sert maden olması

E) Bakır devrinde silahların kullanılması

 

13. “Yazılı belge yoksa tarih de yoktur” görüşü, aşağıdaki bilimlerden hangisinin çalışmaları sonucunda geçer­liliğini yitirmiştir?

A) Arkeoloji B) Filoloji C) Nümizmatik D) Epigrafya E) Felsefe

 

14. Tarih öncesi devirlerden tarih devirlerine geçiş, her bölge­de aynı dönemde gerçekleşmemiş, toplumların yazıyı kullanmalarına göre farklılık göstermiştir.

Buna göre tarih devirlerine ilk defa aşağıdaki bölge­lerden hangisinde geçilmiştir?

A) Çin B) Anadolu   C) Avrupa D) Mezopotamya   E) Mısır

 

15. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan ya­pana sadık kalmazsa, değişmeyen gerçekler, insanlığı şaşırtacak boyutlara ulaşır” yargısı, aşağıdaki tarih ya­zım türlerinden hangisini vurgulamaktadır?

A) Hikâyeci B) Öğretici   C) Sosyal D) Kronik   E) Bilimsel

 

16. Tarih devirlerine yazının bulunmasıyla geçilmiş ve insan­lar olayları kaydetmeye başlamışlardır.

Yazıyı bularak tarih devirlerini başlatan toplum, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Sümerler B) Frigyalılar   C) Yunanlılar D) Hititler   E) iyonlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.