10. Sınıf Tarih Ders Notları | PDF |

10. Sınıf Tarih Ders Notları | PDF |

Notları pdf olarak indirmek için konu sonundaki indirme linkine tıklayınız.

TARİH 10 DERS NOTLARI 
3.Islahat Fermanı (1856)
-Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketlerinin devamı olarak
değerlendirdiği Islahat Fermanı ile dıştan gelen bu baskıları engellemek istedi.

Paris Konferansının devam ettiği sırada Avrupa devletlerinin istekleri doğrultusunda ilan edilen
Islahat Fermanı ile konferansta Osmanlı lehine karar alınmasını sağlamak istedi.
Islahat Fermanı ile Getirilen Düzenlemeler
-Müslüman olmayan halka din ve vicdan özgürlüğü sağlanacaktır.

Kilise, okul ve hastane gibi binalar tamir edilecek veya yeniden inşa edilecektir.
-Gayrimüslimlere küçük düşürücü deyimler kullanılmayacaktır.
-Gayrimüslimler devlet memuru olabileceklerdir.
-Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak, cizye vergisi ile iltizam kaldırılacaktır.
-gayrimüslimler belediye ve il meclislerine üye olabileceklerdir.
-Gayrimüslimler bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilecektir.
-Yabancılar Osmanlı toprakları üzerinde mülk edinebileceklerdir.
Tarım ve ticaret işleri düzenlenecek herkes şirket ve banka gibi ticari nitelikli kurumlar
açabilecektir.
-Gayrimüslimler kendi okul ve hastanelerini açabileceklerdir.
-Müslüman halk Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere daha fazla hak tanınmasından rahatsızlık
duydu. Gayrimüslimler ise Tanzimat ve Islahat Fermanı ile tanınan hakları yeterli bulmuyordu.
Çünkü onlar Müslümanlarla eşit olmayı değil bağımsız olmayı istiyordu.
-Osmanlı Devleti Islahat Fermanı ile Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleyemedi.
-Fermanları yayınlayan I.Abdülmecit 1861’de ölünce yerine Abdülaziz padişah oldu.
-Sultan Abdülaziz Avrupa’ya giden ilk Osmanlı padişahıdır. Bu dönemde,
-Osmanlı donanması yenilenerek dünyanın 3. Büyük filosu haline getirildi.
-Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapıldı.
4.KONU: OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASAL DÜZENE GEÇİŞ VE SİYASİ GELİŞMELER
1.Meşrutiyetin İlanı
Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir. Meşveret ve
maarif uygarlık kapısını açacaktır. Eğitimle bireyler aydınlanacaktır. Anayasanın ilan edilmesi ise
devlet çarkının halk yararına arızasız dönmesini ve bütün işlerin düzelmesini
Namık Kemal
Batı tarzı yenilikler yapmalıyız. Bu zamana kadar yapılan yenilikler Osmanlı Devleti’ni kurtarmak
için yeterli olamadı. Balkanlardaki isyanların sona ermesi için Osmanlıcılık düşüncesi etrafından
birleşme sağlanmalı. Ziya Paşa
Yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluğu kurtarmak için mutlakiyet yerine meşrutiyet ilan
edilmelidir. Osmanlı kurumları Batı örneğine göre yeniden düzenlenmeli hatta din ve devlet
işleri birbirine karıştırılmamalıdır.
Ali Suavi
Bir an önce Kanunuesasi hazırlanmalı toplumun her kesiminin yer aldığı bir meclis
oluşturulmalıdır.
Mithat Paşa
İnsan hakları, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü Osmanlı Devleti’nde hayata geçirilmelidir.
Şinasi
-Avrupa’da eğitim gören Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenen bu sınıf Jön Türkler
(Genç Osmanlılar) olarak adlandırılır.
-Jön Türklere göre Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için bir anayasanın hazırlanması
ve meclisin açılması gerekli idi.
– Genç Osmanlılar, meşrutiyeti ilan etmeye yanaşmayan Sultan Abdülaziz’i tahtan indirerek V.
Murat’ı padişah yaptılar. Ancak V. Murat’ın akli dengesinin bozukluğu anlaşılınca şeyhülislamın
fetvası ile tahttan indirildi. Aralarında Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal ve
Şinasi’nin de bulunduğu devlet adamları ve aydınlar meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren II.
Abdülhamit’i tahta geçirdiler.
-Osmanlı Devleti, Balkanlardaki isyanları önlemek ve Avrupa devletlerinin İstanbul
Konferansı’nda Osmanlı aleyhinde karar almalarını engellemek düşüncesi ile 23 Aralık 1876’da
İstanbul Tersane Konferansı’nın toplandığı gün Kanunuesasi’yi ilan etti.
Kanunuesasî’nin Önemli Koşulları
– Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahiptir.
-Herkese eğitim-öğretim, mülkiyet hakkı, basın, yayın ve din özgürlüğü verilmiştir.
-Yasama yetkisi Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi’ne aittir.
-Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar kalma kaydıyla tayin edilecektir.
-Mebusan Meclisi’nin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle erkeklerin seçeceği
milletvekillerinden oluşacaktır.
-Yürütme yetkisi padişahın bulunduğu bakanlar kuruluna aittir.
-Hükümetin kurulması ve görevden alınması yetkisi padişaha aittir.
– Hükümet padişaha karşı sorumludur.
-Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir.
-Kanun teklifini yalnızca hükümet yapabilecek ve kanunlar padişahın onayından sonra yürürlüğe
girecektir.
……………………

 

Tıkla İndir

 

Alternatif İndirme Seçeneği İçin aşağıya Tıklayın

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.