CTDT-5. Küreselleşen Dünya Ünitesi

CTDT-5. Küreselleşen Dünya Ünitesi

5. Ünite: Küreselleşen Dünya

5.ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA A. SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI 1. SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri Soğuk Savaşın taraflarından biri olan Doğu Bloku 1980’lerden itibaren büyük bir değişime mecbur kalmıştı. SSCB’nin mevcut sistemi işlemez durumdaydı. Buna rağmen SSCB bütün kaynaklarını nükleer silahlanmaya aktararak dünyadaki güçlü konumunu sürdürmek istiyordu. Fakat SSCB mevcut hâliyle bu yarışı sürdürecek güce sahip değildi. Aynı zamanda SSCB’nin uydusu …

Devamını Okuyun »

Küreselleşen Dünya Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

A. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI: YENİ DÜNYA DÜZENİ  1. SSCB’nin Dağılması (1991) 1991 yılı dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Avrupa ve Asya’nın siyasi hari­tası değişmiştir. 1917’de temelleri atılan ve 1922’de kurulan Sovyetler Birliği’nin dağılması ve yerini Bağım­sız Devletler Topluluğu (BDT)’na bırakması dönemin en önemli olaylarındandır. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Avrasya’nın merkezinde jeopolitik bir boşluk yarattı. Yakınçağ’ın …

Devamını Okuyun »

Küresel Sorunlar

İ. KÜRESEL SORUNLAR 1. Küresel Isınma Bir seranın cam ile kaplı çatı ve yan duvarlarına çarpan güneş ışınları sera camından kolayca içeri girer. Ancak, sera içindeki cisimlere çarpan ışın enerjisi, ısı enerjisine dönüşür ve dalga boyları değişir. Bu dalga boyundaki ısı enerjisinin sera dışına çıkmasını camlar engeller ve geriye yansıtır. Böylece güneş ışığı geldiği sürece sera ısınmaya devam eder. Seranın …

Devamını Okuyun »

1980 Sonrası Türkiye’de Toplumsal Sorunlar

4. Toplumsal Sorunlar a. Terörizm Terör, büyük çaplı korku veren ve bireylerde yılgınlık yaratan bir eylem durumunu ifade etmektedir. Terörizm ise siyasi amaçlar için mevcut durumu yasa dışı yollardan değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir yöntem olarak benimseme durumudur. Günümüzde uluslararası çıkar mücadelelerinde terör faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Terörizmin, hız kazandığı dönemlerle uluslararası sorunlar arasında yakın …

Devamını Okuyun »

1980 Sonrası Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler

3. Ekonomik Gelişmeler 1980’den sonra ekonomi önceki dönemlere göre büyük bir değişim gösterdi. 24 Ocak 1980’de alınan kararlar Türk ekonomi anlayışında bir dönüm noktası oldu. Bu kararlara göre ödemeler dengesini düzeltmek, enflasyonu düşürmek, serbest piyasa ekonomisine geçmek ve ihracata yönelik üretimi teşvik etmek temel önceliklerdi. ihracatı artırmak için özel sektöre düşük faizli kredi verilmesi, vergi iadesi ve ucuz döviz bulmada …

Devamını Okuyun »

1980 Sonrası Türkiye’de Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

2. Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat Aşağıdaki tabloyu inceleyerek verilen yıllar içerisinde şehir nüfusundaki değişim ve bunun kültürel faaliyetlere yansımalarını yorumlayınız. Yıllar Şehir nüfusu Şehir nüfusunun toplam nüfusa oranı (%) Kırsal nüfus Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı (%) Devlet tiyatroların­daki seyirci sayısı Opera-bale seyirci sayısı Yerli film seyirci sayısı Yayınlanan kitap sayısı 1980 19.645.007 51,3 25.091.950 48,7 791.445 184.224 38.553.202 …

Devamını Okuyun »

1980 SONRASI TÜRKİYE – Siyasi Gelişmeler

I. 1980 SONRASI TÜRKİYE 1. Siyasi Gelişmeler 1983 milletvekili genel seçimlerinde Turgut Özal’ın liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) iktidara geldi. ANAP Hükümeti ekonominin liberalleşmesi konusunda hızlı adımlar attı ve 1987’ye kadarki ilk iktidar döneminde ülke ekonomisinde belirgin iyileşmeler görüldü. Türkiye’nin dünyaya açılmasında önemli adımlar atılarak AB’ye tam üyelik için başvuru yapıldı. 1987’de yapılan referandum ile 12 Eylül askerî müdahalesi sonucunda siyaset yasağı …

Devamını Okuyun »

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri

H. DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GENEL ÖZELLİKLERİ “En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak icap eder; bir vücudun parmağının ucundaki acıdan, diğer bütün organlar etkilenir; Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık var ise bundan bana ne? dememeliyiz; böyle bir …

Devamını Okuyun »

Küreselleşme ve Etkileri

2. Küreselleşme ve Etkileri Son yıllarda sanattan spora, kültürden ekonomiye kadar her alanda en fazla duyulan kelimelerin birisi de “küreselleşme”dir. En yalın anlamıyla küreselleşme, “Endüstriyel genişlemeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşması” olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme süreci, 1990’ların başlarında Doğu Blokunun dağılmasıyla hız kazanmıştır. …

Devamını Okuyun »

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

G. DÜNYADAKİ GELİŞMELER 1. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri Son 25 yıl içinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler hızla devam etmektedir. Yeni teknolojileri geliştiren ve kullanan ülkeler diğerlerine göre çok daha etkili ve güçlü bir duruma gelerek dünya ticaretinde ön plâna çıkmıştır. Örneğin Japonya önemli bir askerî güce sahip olmamasına rağmen kullandığı ileri teknoloji sayesinde dünyanın önde gelen güç merkezlerinden biri …

Devamını Okuyun »