Tag Archives: beylikten devlete konu anlatımı

Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 23

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 23 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test 1.    Osmanlı Toprak Sistemi’nde, sınır boylarında bulunan toprakların geliri, sınırı koruyanlara verilirdi. Bu topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A)  Ocaklık B)  Yurtluk C)  Vakıf D)  Mukataa E)  Paşmaklık 2.      I.  Has – Hanedan mensuplarına ve vezirlere …

Devamını Okuyun »

Tarih 10 Dersi Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 22

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 22 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test 1.    Kuruluş Dönemi’ne ait aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesini sağlamıştır? A)  Edirne – Segedin Antlaşması B)  Ankara Savaşı C)  Düzmece Mustafa Ayaklanması D)  Ploşnik Savaşı E)  II. Kosova Savaşı   2.    Osmanlı İmparatorluğu’nda geliri hayır …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 21

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 21 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test 1.    Kuruluş döneminde Türk akıncılarının Balkanlarda aldığı ilk mağlubiyet aşağıdakilerden hangisidir? A)  Çirmen B)  Koyunhisar C)  II. Kosova D)  Ploşnik E)  Edirne-Segedin     2.    Osmanlılar sınırlarını genişletmeye başlayınca aşiret tipi örgüt yetersiz kalmış, devlet yönetiminde maliye ve hukuk işlerinin askeri işlerden …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test –Test 20

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 20 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Osmanlıdan önce kurulan Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malı iken, Osmanlı bu anlayışı terk ederek devlet padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışını benimsemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu farklı anlayışı benimsemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)  Merkezi devlet yapısını korumak B)  Taht …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 19

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test – Test 19 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Osman ve Orhan "Bey" ünvanını kullanırken, I. Murat ve I. Bayezıt "sultan" ünvanını kullanmışlardır. Osmanlı'da "beyin sultanlaşması" aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz? A)  Siyasi gücünün arttığının B)  Diğer beylerden, komutanlardan farklılaştığının C)  Askeri sorumluluğunun azaldığının D)  Yetkilerinin …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test– Test 18

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 18 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Orhan Bey Dönemi’nde 1345’te Gelibolu Yarımadası’nın ele geçirilmesi ile;   I.  Rumeli’ye gidiş ve geliş kolaylaşmıştır.  II.  Türkmenlerin Rumeli’ye yerleşmesine ortam hazırlanmıştır. III.  Bizans’ın egemenlik alanları daralmıştır. gelişmelerin hangilerinin yaşandığı söylenebilir? A)  Yalnız I B)  I ve II C)  I, II …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 17

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 16 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Maltepe Savaşı ile İznik Osmanlılar’ın eline geçmiş ve savaştan sonraki dönemlerde Hıristiyan halka iyi davranıldığı için şehir halkı göç etmekten vazgeçmiştir. Bu durum Türklerin;   I.  Hoşgörülü yaklaşım  II.  Çok tanrılı inanış III.  Yerleşik yaşam özelliklerinden hangilerinin bir göstergesidir? A)  Yalnız …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Test – Test 16

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Test–  Test 16 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Test   1.    Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında hangi beyliğin alınmasıyla Rumeli’ye geçmiştir? A)  Karesioğulları B)  Aydınoğulları C)  Menteşeoğulları D)  Dulkadiroğulları E)  Karamanoğulları     2.    Osmanlı Devleti’nin Bizans’a doğru genişleme politikası izlemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)  Bizans’ın eski gücünü yitirmiş olması B)  …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Testi – Test 15

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Testi – Test 15 1.    Osmanlı Beyliği bağımsızlığını ilan ettiği sırada Anadolu’da; Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Türk beylikleri siyasi varlıklarını devam ettiriyordu. Buna göre Anadolu için;   I.  Siyasi birlik yoktur.  II.  Halkı yalnızca Türk ve Müslümanlardan oluşmaktadır. III.  Birden fazla Hıristiyan devlet vardır.    yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A)  Yalnız I B)  I ve II …

Devamını Okuyun »