9-5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi

Tarih 9 5.Ünite : İslam Medeniyetinin Doğuşu

4. Ünite: İslam Tarihi Ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) Ünitesi Ders Notu

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) 1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ 2. KONU: TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Hazırlanalım 1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada hangi inançlar bulunuyordu? Araştırınız. 2. Halifelerin belirlenmesi açısından Dört Halife Devri özelliğe sahiptir? Araştırınız. 3. İslam Uygarlığının dünya uygarlığına katkıları nelerdir? Araştırınız. 4. Abbasilerin Türklere yönetim ve orduda görev vermelerinin nedenleri sizce neler …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu   İslamiyetin meydana getirdiği değişimi anlayabilmek için, İslamiyetten önceki dünyanın genel durumunu bilmek gerekir. Bunun için Asya, Avrupa, Afrika kıtalarındaki ve İslam dininin ortaya çıktığı Arabistan bölgesindeki yaşam biçimleri, devlet yapıları ve dinî düşünceler incelenmelidir. Avrupa Avrupa, Kavimler Göçü’nün etkisiyle büyük karışıklıklar içindeydi. Fransa’da, Vizigotlarla Franklar arasındaki savaşlarda binlerce insan ölmüştü. İspanya ve Güney Fransa’da …

Devamını Okuyun »

Hendek Savaşı

HENDEK SAVAŞI (627) Nedeni: Uhud Savaşı’ndan sonra şehirden çıkarılan Yahudi Nadir Kabilesi’nin ve Medine Yahudilerinin Mekkelileri kışkırtmaları Mekkelilerin İslâm Devleti’ne son darbeyi vurmak istemeleri Savaş:Hz. Muhammed düşman kuvvetlerinin 10.000 kişi olduklarını öğrenince, Medine’de kalarak savunma savaşı yapmaya karar verdi. Bu sırada yeni Müslüman olan İranlı Selman-ı Farisi’nin teklifi üzerine Medine hendeklerle çevrildi. Mekkeliler ilk kez gördükleri bu savunma taktiği karşısında …

Devamını Okuyun »

Uhud Savaşı

UHUD SAVAŞI (625) Nedeni: Medine’deki Yahudilerin Mekkelileri kışkırtmaları Müslümanların Mekkeliler ait büyük bir kervanı ele geçirmeleri Mekkelilerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri Mekkeli Müşriklerin, kervan yollarını güvenlik altına almak istemeleridir. Savaş: Savaş Medine yakınlarındaki Uhud Dağı çevresinde olmuş, önceleri Müslümanlar (700 kişi) galipken okçu birliklerinin yerlerini terk etmeleri nedeniyle Mekkelileri (3000 kişi) saldırıları Müslümanlar geçici bir yenilgi almışlardır. 70 Müslüman …

Devamını Okuyun »

Bedir Savaşı (624)

Hz.Muhammed’in bizar katıldığı savaşlara “gazve”,katılmadıklarına ise “seriye” denir. BEDİR SAVAŞI (624) Nedenleri : Mekkeli müşriklerin Hicret dolayısıyla, Mekke’de bırakılan Müslümanların mallarını yağmalayarak Şam’a satmak için götürmeleri ve Müslümanların bu olayı haber alması, kervanın yolunu keserek mallarını geri almak istemeleri. Kureyş müşriklerinin saldırgan tutumları, Allah’tan savaş emrinin gelmesidir. Savaş:Bedir kuyusu civarında 900 kişilik Mekke ordusuna karşılık Müslümanlar 313 kişiydiler. Sonuçları : …

Devamını Okuyun »

HZ.MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

HZ.MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ MEKKE DÖNEMİ: Muhammed 571yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine’dir. Doğmadan babasını 6 yaşında iken annesini kaybetti. Çocukluğunda çobanlık yaptı, olgunluğunda kervan ticaretiyle uğraştı. Dedesi Abdulmuttalip 8 yaşına kadar, ölünceye kadar amcası Ebu Talip ‘in koruyuculuğu (velayeti) altında kaldı. 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi (595).Mekkeliler Muhamed’ül-Emin diyorlardı. Peygamberliği: Allah’ın ilk emri (Vahiy) oku (İkra) – …

Devamını Okuyun »

Emeviler Ders Notu

EMEVİLER (661–750 ) Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Kûfe halkı Hz.Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ı halife ilan etmişti. Ancak kendisinin halife olduğunu ilan ederek Hz.Hasan ile mücadele edeceğini belirtmiştir. Hz.Hasan, Müslümanların birbirlerini öldürmelerine engel olmak ve iç karışıklık oluşturmamak için Muaviye’ye bazı şartlar öne sürerek savaştan çekildi. Buna göre halifelik seçimle belirlenecekti. Muaviye bu teklifi kabul etti. Böylece İslam tarihinde Emeviler …

Devamını Okuyun »

İslam Kültür Ve Uygarlığı Ders Notu

İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI İslam Medeniyeti’nin Temelleri: İslam Medeniyeti’nin temellerini Kur’ân-ı Kerim oluşturmuştur. İslam Medeniyeti, Müslüman milletlerce ortaya konulan her türlü maddi, manevi kültür ve medeniyet eserlerini içine alır. İslam Medeniyetinin Teşekkülünde Diğer Medeniyetlerin Etkisi: Müslümanlar Mısır, Suriye, Anadolu, Mezopotamya, Maveraünnehir ve Hindistan gibi yerleri fethetmişlerdir. Müslümanlar bu medeniyetlerden yararlandıkları gibi kendileri de katkıda bulunarak İslam medeniyetinin doğmasını sağlamışlardır. Eski …

Devamını Okuyun »

Abbasiler

ABBASİLER (750–1228)   Abbasi Devleti Ebu’l Abbas Abdullah tarafından kuruldu. Son Emevi hükümdarı II.Mervan kaçtığı Mısır’da yakalanarak öldürüldü. Dönemi iç karışıklıkları bastırmakla geçmiştir. Halife Mansur zamanında (754–775): Bağdat şehri kuruldu ve burası hilafet merkezi Haşimiye’den Bağdat’a taşındı. Abbasi orduları Kafkasya ve Maveraünnehir’de Türklerle savaşılmış, Hindistan’a kadar uzanan seferler yapılmıştır. Bizans ile mücadele devam etmiş, Anadolu içlerine kadar akınlar yapılmıştır. Kültür …

Devamını Okuyun »

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi)

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi) Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında …

Devamını Okuyun »