Tarih Ders Notları; Anadolu’ya Türk Göçleri

Tarih Ders Notları; Anadolu’ya Türk Göçleri

ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ
* Türklerin orta Asya’dan çıkıp Oğuz Türklerinin önderliğinde Anadolu’ ya yaptıkları göçler Gazneli ,Karahanlı gibi devletlerle savaşmalarına sebep olmuştur.
* 1040 yılında yapılan Dandanakan savaşı ile Selçuklu devleti resmen kurulmuş ve Anadolu’ya doğru Türk göçleri hızlanmaya başlamış
* 11.yüzyılda Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının amacı daha çok keşif ve ganimet amacını taşımıştır.
* Anadolu’ya yapılan bu akımlardan rahatsız olan Bizans ile 1048’te Pasinler Savaşı yapılmış ve Savaşı kazanan *Türklerin Anadolu üzerindeki baskısı artmıştır.
Türklerin Anadolu’ya Yerleşme Amacıyla Yaptıkları Akımların Sebepleri;
1- Anadolu’nun, İpekyolu üzerinde olması
2- İnsan yaşamına uygun bir iklime sahip olması
3- Verimli toprağa ve hayvancılığa uygun olması
4- Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olması
5- Asya , Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği stratejik konumda olması
6- Üç tarafı denizlerle çevrili olması
7- Anadolu’ya egemen olan Bizans’ın karışıklıklar ve taht kavgaları içerisinde olması
8- Bizans’ın egemenliği altındaki Ermeni,Gürcü,Süryani gibi halkların Bizans yönetiminde rahatsız olması (bu durum Anadolu’nun fethini kolaylaştırmıştır).
* 1071 yılında Türklerin Bizans ile yaptıkları Malazgirt savaşını kazanmasından sonra Anadolu’nun fethi hızlanmış ve buraya Türk göçleri daha sistemli ve kalıcı olacak şekilde yapılmaya başlamıştır.
* Büyük Selçuklu devletine bağlı komutanlar Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerini fethederek, buralarda daha çok kendi adlarıyla anılan Türk beylikleri kurmuşlardır. Bu beylikler şunlardır:

MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ
1-Saltuklar : Anadolu’nun kurulan “ilk beyliktir”. 2-Danişmentiler: Anadolu’a kurulan “beyliklerin en güçlüsüdür”.
3-Artuklar: Mardin ve çevresinde kurulmuşlardır. 4-Çaka beyliği: “İlk Türk donanması”nı kurmuşlardır. Kurucu olan Çaka Bey “ilk Türk denizcisi” kabul edilir.
5-Mengücekiler:
6-Sökmenoğulları:
7-Dilmaçoğulları:
8-İnaloğulları:
9-Çubukoğulları:
10-İnançoğulları:
11-Tanrıvermişoğulları:

Türkiye’de Kurulan İlk Türk Beylikleri Önemi Ve Özellikleri
*Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır.
*Başta Bizans olmak üzere Gürcüler, Ermeniler ve Haçlılarla mücadele ederek Anadolu’yu savunmuşlardır.
*Anadolu’nun dini ve sosyal kurumlar açarak, Orta Asya’dan Türklerin Anadolu’ya gelmelerine ortam sağladı.
*Malazgirt savaşından sonra Büyük Selçuklularla bağlı olarak kurulmuşlardır. *Türk İslam kültürünü Anadolu’ya taşıyarak, buraya “Türkiye” denmesini sağlamışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.