Tag Archives: beylikten devlete Osmanlı

Beylikten Devlete Konu Testi – 14

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Testi Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 14 1.    Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da ilerleyişi Avrupa’da endişeye neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu endişeden kaynaklı olarak yapılan savaşlardan biri değildir? A)  Varna B)  Sazlıdere C)  Sırpsındığı D)  Kosova E)  Otlukbeli     2.    Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların Osmanlı’ya karşı Sırpsındığı, I. Kosova …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Testi – 13

Tarih 10 Test

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 13 Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü   1.    Aşağıda verilen neden -sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır? A)  Çimpe Kalesinin alınması -Osmanlı’nın ilk kez Rumeli’ye geçmesi B)  Koyunhisar savaşı -Bizans’ın yenilgi alması C)  Karasioğullarının alınması -Denizcilik çalışmalarının başlaması D)  Sazlıdere savaşı -Osmanlı’nın Balkan fetihlerinin …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Testi – 12

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü   Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 12   1.    1402 – 1413 yılları arasında yaşanan Fetret devrinde Rumeli’deki toprak kaybı, Anadolu’dakinden çok daha sınırlı olmuştur. Bu durumun nedeni;   I.  Balkanlardaki halkın Osmanlıların hoşgörülü yönetiminden memnun olması  II.  Balkan ulusları arasında mezhep …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi – Test 9

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 9 1.    Yıldırım Bayezıt, Niğbolu zaferinin Anadolu halkı üzerindeki olumlu etkisinden yararlanarak Rumeli’den topladığı kuvvetlerle Anadolu beylikleriyle mücadeleye başlamış, Anadolu’da denetimi kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkezli “Anadolu Beylerbeyliğini” oluşturmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A)  Osmanlı’nın yükselme devrine girdiğine B)  Devletin yıkılma tehlikesi geçirdiğine …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi – Test 8

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 8 1.    Yıldırım Bayezit’in İstanbul kuşatmasını kaldırırken Bizans ile imzaladığı antlaşmada “İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulması, bu mahallede bir kadı bulunması ve cami yapılması” kararı yer almıştır. Bu karara göre Osmanlı Devleti’nin Bizans’tan hangi alanlarda ayrıcalık elde ettiği …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – Test 7

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi –  Test 7 1.     I.   Sadrazamlık, defterdarlık ve nişancılık gibi yeni makamların oluşturulması II.   Rumeli eyaletinin kurulması III.  Ploşnik Savaşı’nda Sırplar karşısında yenilgi alınması IV. Avrupalılaşma yolunda ıslahatın başlaması Bunlardan hangileri I. Murat’ın sınırların hızla genişlemesinin yarattığı sorunları önleme girişimleridir? A)  I ve …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 6

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi –  Test 6 1.       I.  Koyunhisar  II.  Niğbolu III.  Pelekanon IV. I. Kosova Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’ne ait yukarıdaki savaşlardan hangi ikisi Bizans ile yapılmamıştır? A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  II ve IV E)  III ve IV 2.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 5

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 5 1.    Kuruluş döneminde Osmanlı, Balkanlarda; –    Hıristiyan halkı inançlarında serbest bırakmış, –    Vergi adaleti uygulamış, –    Yerel beyleri ve kralları görevlerinde bırakmış, –    Tımar ve zeamet uygulaması yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin izlediği bu politika Balkanların içinde bulunduğu koşullardan hangisinin kanıtı olamaz? A)  Din baskısı …

Devamını Okuyun »

Beylikten Devlete Ünitesi Testleri – Test 3

Tarih 10 Test

Ders: Tarih 10 Dersi Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Testleri Çözümü Beylikten Devlete Ünitesi Testi – 3 1.    Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargının başı padişahtır. I. Selim’in Mısır Seferi sonucunda halifelik Osmanlılara geçmiş, padişah aynı zamanda halife (din başkanı) olmuştur. Buna göre Osmanlı yönetiminin;   I.  Teokratik  II.  Demokratik III.  Monarşik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenemez? A)  I, II ve III B)  Yalnız II …

Devamını Okuyun »