Beylikten Devlete Testi – Test 15

Beylikten Devlete Testi – Test 15

1.    Osmanlı Beyliği bağımsızlığını ilan ettiği sırada Anadolu’da; Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Türk beylikleri siyasi varlıklarını devam ettiriyordu.

Buna göre Anadolu için;

  I.  Siyasi birlik yoktur.

 II.  Halkı yalnızca Türk ve Müslümanlardan oluşmaktadır.

III.  Birden fazla Hıristiyan devlet vardır.   

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız III

D)  Yalnız II

E)  I,II ve III

 

 

2.    XIII. yüzyıl sonlarında;

–    Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol egemenliğine girmesi ve bir süre sonra Moğol egemenliğinin zayıflaması pek çok Türk beyliğinin kurulmasını sağlamıştır.

–    Anadolu'daki Bizans ve Trabzon Rum devletleri zayıflasalar da varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Buna göre Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'ya egemen olmasında aşağıdakilerden hangisinin yokluğu etkili olmuştur?

A)  Etnik çeşitliliğin

B)  Cihat politikasına uygun ortamın

C)  Dinsel farklılığın

D)  Siyasi birliğin

E)  Beylikler arası çatışmaların

 

 

3.    XIV. yy başlarında Anadolu’da aşağıdaki siyasal güçlerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)  Bizans İmparatorluğu

B)  Safevi Devleti

C)  Anadolu Selçuklu Devleti

D)  Trabzon Rum İmparatorluğu

E)  Anadolu Beylikleri

 

 

4.    Osmanlı Beyliği kurulduğu (1299) sırada Anadolu’da;

  I.  Anadolu Selçuklu Devleti

 II.  Trabzon Rum İmparatorluğu

III.  Bizans Devleti

IV. Türk beylikleri

görülür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)  Türk nüfusunun azaldığının

B)  Siyasal birliğin olmadığının

C)  Ticaretin geliştiğinin

D)  Sınırların daraldığının

E)  Göçlerin başladığının

 

 

5.    XIII. yüzyıl sonlarında Balkanlarda

–    Siyasal birliğin olmaması

–    Mezhepsel kavgaların yaşanması

–    Halkın derebeyler tarafından ezilmesi

aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A)  Dinsel hoşgörünün oluşmasına

B)  Siyasal birliğin güçlenmesine

C)  Barış ortamının sağlanmasına

D)  Osmanlıların doğuya yönelmesine

E)  Osmanlıların Balkanlarda büyümesinin kolaylaşmasına

 

 

6.    Osmanlı Devleti’nin Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kurulduğunu aşağıdaki özelliklerinden hangisi kanıtlar?

A)  Padişahlığın babadan oğula geçmesi

B)  Başkentinin değişmesi

C)  Bir uç beyliği olarak ortaya çıkması

D)  Anadolu’da Türk birliğini kurması

E)  Haçlılarla savaşması

 

 

7.    XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu’ya gelen Kayı boyuna Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresini yurt olarak vermiştir.

Buna göre Osmanlı İmparatorluğu’na ilk yılları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Uç beyliği

B)  Tam bağımsız bir beylik

C)  Atabeylik

D)  Çok uluslu devlet

E)  Teokratik devlet

 

 

8.    Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden birisi de kurulduğu yerin coğrafi konumunun uygunluğudur.

Buna göre Osmanlı Devleti;

  I.  Bizans’la sınır olması

 II.  Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

III.  Balkanların karışıklık içinde olması

durumlarından hangilerinden yararlanmıştır?

A)  I ve II

B)  I ve III   

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

9.    Osmanlı Beyliği’nin devlete geçiş sürecinde ilk düzenli ordu aşağıdaki hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?

A)  Orhan Bey

B)  Osman Bey

C)  I. Murat

D)  Yıldırım Bayezıt

E)  II. Murat

 

 

10.    I.  İlk medrese İznik’te kurulmuş,

 II.  İlk vezirlik makamı oluşturulmuş,

III.  İlk bakır para basılmıştır.

Bu gelişmelerden hangileri Orhan Bey dönemine ait değildir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

11.  Osman Bey fetih hareketlerini;

  I.  Ahiler

 II.  Bizans Devleti

III.  Anadolu Türk Beylikleri

güçlerinden hangilerine yoğunlaştırmış olamaz

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  Yalnız II

 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kurulup genişlemesinde etkili olmamıştır?

A)  Bizans sınırında kurulması

B)  Ahi örgütünden destek alması

C)  Balkanlarda siyasi otorite boşluğu olması

D)  Cihat politikasını benimsemesi

E)  Anadolu beylikleri ile sürekli mücadele etmesi

 

 

13.  Osmanlı beyliğinin;

  I.  Anadolu’ da kurulması

 II.  Bizans’a sınır olması

III.  Güçlü bir orduya sahip olması

Anadolu’da kurulan diğer beyliklere göre en avantajlı yönü yukarıdakilerden hangisidir?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E) Yalnız III 

 

 

14.  XIII. ve XIV. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kısa sürede genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A)  Siyasal birliğin olmamasının

B)  Katı bir feodal yönetimin varlığının

C)  Halktan ağır vergilerin alınmasının

D)  Ortodoks halkın Katoliklerin baskısı altında kalmasının

E)  Balkan halkını zorla İslamlaştırmasının

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminin özellikleri arasında yer almaz?

A)  Karesi beyliğinin Osmanlılara katılması

B)  Yeniçeri Ocağı ile Acemi Oğlanlar Ocağının kurulması

C) Devlet kurumlarının oluşturulması

D)  Çimpe kalesinin alınması

E)  İlk düzenli ordunun kurulması

 

 

16.  Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarının genişlemesine paralel olarak devlet teşkilatlanmaya da başlamıştır.

Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A)  İznik’te ilk Osmanlı Medresesi’nin açılması

B)  Divan Kurumu’nun oluşturulması

C)  Karamürsel’de ilk Osmanlı tersanesinin açılması

D)  Yeniçeri Ocağı’nın temelinin atılması

E)  Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordunun kurulması

 

 

17.  Karesioğullarının Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla ilgili olarak;

  I.  Anadolu’da Türk Siyasal birliğini kurma çalışmaları tamamlanmıştır.

 II.  Güney Marmara kıyıları ele geçirilmiştir.

III.  Beyliğin donanmasından yararlanılmıştır.

IV. Rumeliye geçişi kolaylaştırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  II, III ve IV

E)  III ve IV

 

 

18.  Anadolu beyliklerinin en küçüğü olan Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda güçlenmesinin ve genişlemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Başarılı bir yerleştirme (iskan) politikası izlenmesi

B)  Balkanlarda siyasal birliğin olmaması

C)  “Devlet hanedanın ortak malı” anlayışının benimsenmesi

D)  Ahilerin desteğinin alınması

E)  Tımar sisteminin uygulanması

 

 

19.  Karesibeyliği’nin Osmanlı topraklarına katılması ile Osmanlı devletinin elde ettiği stratejik kazanım;

  I.  Doğuya doğru yayılma fırsatı bulmuştur.

 II.  Rumeli’ye geçmede kolaylık elde etmiştir.

III.  Ticaret yollarında denetim sağlamıştır.

yukarıdakilerden hangileridir?

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  Yalnız I

D)  I ve III

E)  Yalnız II

 

 

20.  Osmanlıların uç beyliği’nden teşkilatlı bir devlet haline gelmeleri kimin döneminde gerçekleşmiştir?

A)  Osman Bey

B)  I. Murat

C)  I. Bayezıt

D)  Orhan Bey

E)  I. Mehmet

Bir yorum

  1. Bu soruların cevapları nerde lütfen yardımcı olur musunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.