Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 23

Beylikten Devlete Test – Test 23

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test

1.    Osmanlı Toprak Sistemi’nde, sınır boylarında bulunan toprakların geliri, sınırı koruyanlara verilirdi.

Bu topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ocaklık

B)  Yurtluk

C)  Vakıf

D)  Mukataa

E)  Paşmaklık

2.      I.  Has – Hanedan mensuplarına ve vezirlere

 II.  Zeamet – Padişah kızlarına ve kadılara

III.  Tımar  Askerlere

IV. Hizmet Tımarı – Saray görevlilerine

 V. Ocaklık  Kale muhafızlarına

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

3.    Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar Sistemi ile aşağıdaki alanların hangisinde bir gelişme beklenemez?

A)  Mali

B)  Askeri

C)  Ekonomik

D)  İdari

E)  Dini

4.    Müslümanların topraktan elde ettikleri gelirin onda birini devlete ödedikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ağnam

B)  Haraç

C)  Cizye

D)  Öşür

E)  Avarız

5.    Osmanlı Devleti’nin toprak sisteminde, reaya toprağını üç yıl üst üste işlemezse, toprak köylünün elinden alınır, başkasına verilirdi. Eğer toprağın boş bırakılması sonucu bir zarar ortaya çıkmışsa, “çift bozan resmi” ya da “senelik akçesi” denilen bir ödenti vermek zorunda kalırlardı.

Osmanlı Devleti bu toprak sistemiyle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

A)  Toprakların veriminden daha iyi faydalanmak.

B)  Toprağın boş kalma tehlikesini engellemek

C)  Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

D)  Ekonomik dengenin bozulmasını önlemek

E)  Özel mülkiyeti özendirmek

6.    Osmanlı Padişahlarının;

  I.  Halkın huzur ve refahını sağlamak

 II.  Devlet işlerinde son kararı vermek

III.  Yüksek rütbeli devlet adamlarını atamak

IV. Herkesin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak

 V. Orduyu komuta etmek

yetkilerinden hangisine sahip olduğu söylenemez?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

7.      I.  Devletin padişahın malı sayılması

 II.  Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi

III.  Monarşik devlet anlayışı

IV. Egemenliğin Osmanlı soyuna ait olması

Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki gelişmelerden hangileri devletin varolduğu sürece değişime uğramamıştır?

A)  I ve II

B)  Yalnız IV

C)  II ve IV

D)  III ve IV

E)  Yalnız III

8.    Osmanlı Devleti’nin toprağı boş bırakan çiftçiden aldığı verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Çiftbozan

B)  Avarız

C)  Ağnam

D)  Bennak

E)  Haraç

9.    Osmanlı Devleti’nde Çiftbozan vergisinin alınmasının nedeni;

  I.  Vergi sistemini düzenleme

 II.  Üretimi sürekli hale getirme

III.  Yerleşik hayatı düzenleme

amaçlarından hangileri olamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  I ve III

E)  II ve III

10.   –    Yıllık geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında olan topraklardır.

–    Kadı, subaşı gibi orta dereceli memurlara verilir.

özellikleri verilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tımar

B)  Vakıf

C)  Ocaklık

D)  Zeamet

E)  Malikane

11.  Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine maaş verdiği söylenemez?

A)  Yeniçerilere

B)  Devlet memurlarına

C)  Saray görevlilerine

D)  Tımarlı Sipahilere

E)  Ulemaya

12.  Osmanlı Devleti’nde divan üyelerine ve yüksek rütbeli memurlara maaş karşılığı bırakılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Has

B)  Zeamet

C)  Tımar

D)  Mukataa

E)  Paşmaklık

13.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde oluşturulan bir yönetim birimi değildir?

A)  Eyalet

B)  Köy

C)  Kaza

D)  Sancak

E)  Tımar

14.  Osmanlı İmparatorluğu’nda, padişahlık babadan oğula geçer, şehzadeler padişahlığa hazırlanmak için sancağa gönderilirdi.

Osmanlı veraset sistemiyle ilgili bu anlayış I. Ahmet’ten itibaren yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?

A)  Ekber ve erşet kuralı ile kafes sistemine

B)  Devletin hanedanın ortak malı olarak  kabul edilmesine

C)  Padişahların seçimle belirlenmesine

D)  Halkın yönetime ortak olmasına

E)  Padişahlığın en büyük oğula geçmesine

15.  Geliri sınır boylarındaki hizmetlerine karşılık askeri yöneticilere bırakılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Paşmaklık

B)  Vakıf

C)  Ocaklık

D)  Yurtluk

E)  Metruk

16.  Osmanlı Devletinde Medrese ve hayır kurumlarının giderlerini karşılayan arazi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Öşri

B)  Haraci

C)  Miri

D)  Vakıf

E)  Metruk

17.    I.  Hutbe

 II.  Sancak

III.  Davul

IV. Sikke (para)

Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki hükümdarlık alametlerinden hangileri monarşik gücün pekiştirilmesinde diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  I ve IV

D)  II ve IV

E)  III ve IV

18.    I.  Dirlik

 II.  Sancak

III.  Tımar

IV. İmaret

V.  Mülk

Verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’ndeki toprak sistemi içerisinde yer almaz?

A)  Yalnız I

B)  II ve IV

C)  Yalnız II

D)  IV ve V

E)  II ve III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.