İNKILAP TARİHİ DERSİ

Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Toplumsal Alandaki İnkılaplar) Ders Notu

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925): Önemi: Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü-cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı. Açıklamalar: Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı. Türbeler …

Devamını Okuyun »

Eğitim Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EĞİTİM YENİLİKLERİ (İNKILAPLARI) Sebepleri: Eğitimi çağdaşlaştırmak Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak Eğitimi birleştirmek Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak. Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924): Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı. Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri …

Devamını Okuyun »

Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler (İnkılaplar)

HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER Osmanlı Hukukunun Özellikleri: Şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır. Din, mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir. Tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı. Kadın hakları kısıtlıdır. Mahkemelerde tek yargıç vardır. Avukatlık kurumu son döneme kadar yoktur. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926): Sebepleri: Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair …

Devamını Okuyun »

Siyasi İnkılaplar Ders Notu Konu Özeti

SİYASİ İNKILÂPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): Sebepleri İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine çağrıldı. Bu durum TBMM ile İstanbul hükümeti arasında ikilik oluşturabilirdi. Saltanatın milli egemenlik ilkesine aykırı olması. Bazı çevrelerin hala saltanat yönetimini istemesi Saltanatın Kaldırılmasının Önemi Lozan’da ikilik çıkması önlendi. Milli egemenlik ilkesi güçlendirildi. Osmanlıların siyasi varlığı sona erdi. Devlet başkanı sorunu ortaya çıktı. Siyasi …

Devamını Okuyun »

Atatürkçülük ve Türk İnkılabının Özellikleri Konu Özeti Ders Notu

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ 1-Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür. 2-Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. 3-Milli bir düşünce sistemidir. 4-İlerleme ve yenileşmeye açıktır. 5-Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır. 6-Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. 7-Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır. 8-Türk İnkılabında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; …

Devamını Okuyun »

CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR TESTİ -1

CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR TESTİ   1.    Atatürk bütün yaptığı çalışma ve yenilikleri, halkın anla­yış ve kültür seviyesini göz önünde bulundurarak ger­çekleştirmiş, halkın yeniliği kabullenecek olgunluğa ulaşmasını beklemiştir. Bu duruma; I.       Saltanat kaldırılırken, halifeliğin bir süre daha de­vam etmesi II.      Rejimin adının Cumhuriyet olduğunun 1923 yılına kadar ertelenmesi, III.     Devletin dini İslâm’dır hükmünün 1928 yılına kadar anayasada korunması …

Devamını Okuyun »

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR AD-SOYAD: NO-SINIFI: B 1- XIX.yy.da ve XX.yy.da Osmanlı devletini kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikir akımlarını yazarak İSLAMCILIK(ümmetçilik) fikrinin geçerliliğini yitirmesine neden olan olayı yazınız. 2-Balkan savaşlarının sebeplerinden 2 tanesini yazınız 3-I .Dünya savaşının genel nedenlerinden 2 tanesini yazınız 4-Almanya nın Osmanlı devletini kendi yanında savaşa sokmasının nedenlerinden 2 tanesini yazınız …

Devamını Okuyun »

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI

………..ÖĞRETİM YILI  ………. LİSESİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR. AD-SOYAD: NO-SINIFI: A 1-XIX.yy.da ve XX. yy. da Osmanlı devletini kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikir akımlarını yazarak OSMANLICILIK fikrinin geçerliliğini yitirmesine neden olan olayı yazınız. 2-Trablusgarb savaşının sebeplerinden 2 tanesini yazınız 3-I.Dünya savaşının 2 tane özel sebebini yazınız 4-Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesi savaşın seyrini …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi Test

KURTULUŞ SAVAŞI’NA HAZIRLIK DÖNEMİ TEST 1. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde yapılan kongrelerde; I. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir. II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalana-maz. III. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı mil-letçe direnilecektir. kararlarından hangileri “ulusal bağımsızlık” ve “ülke bütünlüğü” ilkelerinin benimsendiğini gösterir? A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II    D) l ve …

Devamını Okuyun »

İnkılap Tarihi Özet Anlatım

İNKILAP TARİHİ TRABLUSGARP SAVAŞI (1911 – 1912) Sebepleri: İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin güçsüz olması Trablusgarp’ın coğrafi konumu İtalya’nın Habeşistan yenilgisinin ezikliğini atmak istemesi Büyük devletlerin desteğini alması İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine karşı karadan ve denizden yardım yapamayan Osmanlı Devleti gönüllü subaylar göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Not: Mustafa Kemal’in ilk askeri başarıları Deme ve Tobruk’ta elde ettiği …

Devamını Okuyun »