Eğitim Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EĞİTİM YENİLİKLERİ (İNKILAPLARI)

Sebepleri:

 • Eğitimi çağdaşlaştırmak
 • Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak
 • Eğitimi birleştirmek
 • Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek
 • Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak.
 • Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924):

 • Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.
 • Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
 • Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı.
 • Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri durduruldu.
 • Yabancı okullara Türkçe dersleri kondu.
 • Medreseler kapatıldı.
 • İlköğretim zorunlu ve parasız duruma getirildi.
 • Eğitimde eşitlik sağlandı.

Medreselerin Kapatılmasının Sebepleri:

 • Yeni rejim karşıtlarının yetişmesini önlemek
 • Kültür ikiliğini önemek
 • Din bilginine pek ihtiyaç olmaması
 • Medreselerin çağa ayak uyduramaması
 • Tutucuların kendi fikirleri doğrultusunda adam yetiştirmesini önlemek.

Din adamı ihtiyacını karşılamak için İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.

2 Mart 1926’da Maarif Teşkilatı Kanunu çıkarıldı.

Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928):

Sebepleri:

 • Arap harflerinin okuma ve yazmayı zorlaştırması.
 • Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak istenmesi
 • Halkı çağdaşlaştırmak
 • Öz Türkçe’yi yeniden canlandırmak
 • Okuma yazma oranın artırmak
 • Arap alfabesinin Türkçe’nin yapısına uymaması.

1933 yılında Darülfünunun yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

Türk Tarih Kurumunun Kurulması (15 Nisan  1931):

TTK’ nın Kurulmasının Sebepleri:

 • Türk vatanının bütünlüğüne karşı girişilecek tertipleri tarihi kanıtlarla etkisiz hale getirmek.
 • Türklerin üstün medeni kabiliyeti ve dünya medeniyetine yaptığı hizmetler gözler önüne serilecek.
 • Türk milletine atılan iftiralar cevaplandırılacak
 • Türk Tarihinin derinlikleri araştırılacak *Ortak tarih bilinci oluşturulacak
 • Anadolu’nun eski halkı araştırılacak

Açıklama: Türk Tarih Kurumunun kurulması ulusçulukla ilgilidir.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemine kadar İslam Tarihi; Tanzimat Döneminde Osmanlı Tarihi; II. Meşrutiyet Döneminde ise Türk Tarihi ağırlıklı olarak okutuldu.1932’de Türk Tarih Tezi ortaya atıldı.

Türk Dil Kurumunun Kurulması(12 Temmuz 1932):

TDK’ nın Kurulma Sebepleri:

 • Türkçe’yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak.
 • Türkçe’nin kökenlerini oluşturmak.
 • Türkçe’yi zenginleştirmek.
 • Türkçe’yi bilim dili haline getirmek.
 • Türkçe’yi halkın anlayacağı şekle getirmek.
 • Dil çalışmalarını planlı hale getirmek
 • Türkçe’nin zenginliğini ortaya koymak
 • Türk dilini öz benliğine kavuşturmak.
 • Konuşma dili, yazı dili ve bilim dili arasındaki farkları gidermek.
 • Dildeki Osmanlıcılığı bitirmek
 • Halk ile aydınlar arasında dil uzlaşması sağlamak
 • Resmi dil ile halk dili arasındaki farkları gidermek.

Açıklamalar:

 • TDK’ nın kurulması ulusçuluk ile ilgilidir.
 • 1932’de Halk Evleri açıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.