Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler (İnkılaplar)

HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

Osmanlı Hukukunun Özellikleri:

 • Şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Din, mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir.
 • Tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı.
 • Kadın hakları kısıtlıdır.
 • Mahkemelerde tek yargıç vardır.
 • Avukatlık kurumu son döneme kadar yoktur.

Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926):

Sebepleri:

 • Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair ihtiyaçlarını tam karşılayamaması.
 • Mecellenin sadece Hanefi mezhebini ölçü alması.
 • Hazırlayanlar; Mecellenin değişen şartlara göre değişebileceğini belirttiyse de; Mecellenin değişen şartlara göre değiştirilmemesi
 • Bütün vatandaşlarını eşit kabul eden Türkiye Cumhuriyetinin yapısına Osmanlı zamanından kalan hukukun uymaması.

İsviçre Medeni Kanununun Türk Medeni Kanununu Olarak Kabul Edilmesinin Sebepleri:

 • Mevcut kanunların en yenisi olması
 • Demokratik olması.
 • Akılcı ve pratik olması.
 • Kadın ve erkek eşitliğine uygun olması.

Medeni Kanunun Getirdiği Yenilikler:

 • Hukuk birliği ve hukuk düzeni sağlandı.
 • Vatandaşlar arasında hak ve ödevler bakımından eşitlik sağlandı.
 • Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
 • Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlandı.
 • Hukukta din ve mezhep farkı kaldırıldı.
 • Boşanma hakkı kadına da verildi.
 • Boşanma durumunda kadın ve çocukların hakları güvence altına alındı.
 • Hukuk düzeni laikleşti.
 • Modern Türk ailesi oluştu.
 • Aile hayatına eşitlik sağlandı.
 • Kadına meslek seçme özgürlüğü verildi.
 • Lozan Antlaşmasının 48’nci maddesine göre azınlıklar kendi medeni meselelerini kendi mahkemelerinde halledecekti. Medeni kanunun kabulü ile azınlıkların bu hakkı kaldırıldı. Azınlıkların hukuk özerkliği kesin olarak bitti.
 • Patrikhanenin din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkı ellerinden alındı.
 • Millet bilincinin oluşması için önemli bir adım atıldı.
 • Kadın ve erkek için tek eşle evlilik benimsendi.
 • Evlenme devlet kontrolüne alındı.

Açıklamalar:

 • Kapitülasyonlar, yabancı uyruklu kişilerin Osmanlı hukukuna uymasını engelliyordu.
 • Medeni Kanun kadınlara siyasal haklar vermemiştir.
 • Devlet yapısının laikleşmesi 1928’de tamamlandı.
 • 1922-1928 arası laikleşmenin hızlı olduğu dönemdir.
 • 1923-1933 çağdaşlaşmanın hızlı olduğu dönemdir. 

Hukuk alanında yapılan diğer yenilikler;

 • 8 Nisan 1924’te “Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu”
 • 1809 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’ndan alınan ceza kanunu 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir.
 • 3 Mart 1926’da kabul edilen bir kanunla yargı organlarının bağımsızlığı ve halkın çıkarları gözetilmeye çalışılmıştır.
 • Alman Ceza Kanunları Türkiye şartlarına uygun hale getirilerek Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu hazırlanmıştır. Bu kanun 20 Nisan 1929’da yürürlüğe girmiştir.
 • Alman ve İtalyan kanun ve eserlerinden yararlanılarak hazırlanan kara ticareti ile ilgili kısım 29 Mayıs 1926’da deniz ticaretiyle ilgili kısım ise 15 Mayıs 1929’da yürürlüğe girmiştir.
 • 24 Nisan 1929 yılında İsviçre’den alınan İcra ve İflas Kanunu faydalı olmaması nedeniyle 30 Haziran 1932’de yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.

NOT: Hukukta laikliğin benimsenmesi; Avrupalıların, ülkemizde yaşayan Hıristiyanların haklarını bahane ederek, iç işlerimize karışmasını önledi.

Laikliğin Aşamaları:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Şer’iyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması.
 • Tekke, zaviye, dergah ve türbelerin kapatılması.
 • Kılık kıyafet devrimi
 • Medeni hukukun kabulü
 • Anayasadan devletin dini İslam’dır maddesi atıldı.
 • 1937’de Laikliğin anayasaya alınması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.