Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Toplumsal Alandaki İnkılaplar) Ders Notu

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925):

Önemi:

 • Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı.
 • Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı.
 • Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü-cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı.

Açıklamalar:

 • Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı.
 • Türbeler kapatılırken Yavuz ve Fatih gibi Türk büyüklerinin türbelerinin kapatılmaması; Türk İnkılâbının tarihi kökleri koparmaya yönelik olmadığını gösterdi.

Kılık Kıyafetin Düzenlenmesi (25 Kasım 1925):

Sebepleri:

 • Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak
 • Ayrılık ifade edilen giysilerin giyimini durdurmak.
 • Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak.

Açıklamalar:

 • Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır.
 • Fes geri kalmışlığın sebebi değil; anısıydı.
 • Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı.
 • 3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamlarının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Haham Başı bu kuralın dışında tutuldu.)

Soyadı Kanununun Kabulü (21 Haziran 1934):

Sebepleri:

 • Medeni Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermek.
 • Toplumda ayrılık ifade eden lakapları kaldırarak birliği güçlendirmek.
 • Eşitlik ilkesini güçlendirmek.

Açıklamalar:

 • Aynı gün ağa, hoca, molla, paşa ve bey gibi unvanların kullanımı yasaklandı.
 • Osmanlı’dan kalan madalyaların taşınması yasaklandı.
 • Meclis Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi ve bu soyadı başkalarının kullanmasını yasakladı.

Miladi Takvimin Kabulü (26 Aralık 1925):

Sebepleri:

 • Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak

Açıklama:

 • Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü de ölçü alındı.
 • 1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri de kabul edildi.
 • 1935’de haftalık tatil Cumadan Pazara alındı.
 • 1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi.
 • Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir.
 • Kadınlara Siyasal Hakların Verilmesi (1930-1934)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.