İNKILAP TARİHİ DERSİ

Mudanya Ateşkes Antlaşması (3-11 Ekim 1922)

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (3-11 EKİM 1922) 1-  Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine Türk-Yunan silahlı kuvvetleri arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır. 2-  Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içersinde Yunan kuvvetleri Edirne ve Meriç nehrinin sol kıyısına kadar Doğu Trakya’yı boşaltacaklar boşaltmadan 1 ay sonra bu bölge Türk memurlarına teslim edilecektir. 3-  Barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli Yarımadasında belirtilen …

Devamını Okuyun »

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos-9 Eylül 1922)

BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI (26 AĞUSTOS-9 EYLÜL 1922) TAARRUZ HAZIRLIKLARI 1-  Bu döneme kadar savunma savaşları yapan Türk ordusu saldırı için eğitilmiş 2-  Yurdun tüm olanakları seferber edilmiş, araç, gereç ve malzeme eksiklikleri giderilmiş 3-  Anlaşma Devletleri’nin depolarından binlerce silah Anadolu’ya kaçırılmış 4-  Doğu ve Güney Cephelerindeki son birlikler Batı Cephesine kaydırılmış 5-  Tüm bu hazırlıklar gizlilik içinde …

Devamını Okuyun »

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921)

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (23 AĞUSTOS-12 EYLÜL 1921) Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ile Polatlı’ya gelen Başkomutan karargahını kurdu. 23 Ağustos 1921 günü Yunan Ordusunun taarruzu ile Sakarya Meydan Savaşı başladı. Bütün cephe boyunca taarruzda bulunan Yunan ordusuna karşı çok şiddetli çarpışmalar yapıldı. Ancak takviyeli Yunan kuvvetlerinin önemli mevzilerimizi ele geçirmeleri sonucu bazı yerlerde savunma hattı parçalandı, birlikler …

Devamını Okuyun »

Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 1921)

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI (10-24 TEMMUZ 1921) II. İnönü Savaşı’ndan sonra Yunanlılar şu gerçekleri anladılar: Yeniden kurulmakta olan Türk Ordusu Kuva-i Milliye kuvvetlerinden farklı olup, her geçen gün gelişip kuvvetlenmektedir. Türk Ordusu henüz taarruz gücüne sahip değildir. Anadolu’dan sonuç almak için, üstün savaş gücüne sahip birliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşünceyle Yunanlılar var güçleriyle büyük bir saldırıya hazırlanarak orduyu kuvvetlendirmeye yöneldiler. Ülkelerinde seferberlik …

Devamını Okuyun »

II. İnönü Savaşı ve Zaferi (23-31 Mart 1921)

II. İNÖNÜ SAVAŞI VE ZAFERİ (23-31 MART 1921) Nedenleri: Londra Konferansı’ndan bir sonuç alınamayınca, İngilizlerin desteklediği Yunanlılar, I. İnönü Savaşı’ndan hemen sonra 23 Mart 1921’de yeniden saldırıya geçtiler. Yunan saldırısının yeniden başlamasında –    Sevr Antlaşması’nın TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi –    Londra Konferansı’ndaki barış tekliflerinin TBMM’ce reddedilmesi –    İngilizlerin Yunanlıları yeni saldırı konusunda teşvik etmeleri –    Yunanlıların I. İnönü yenilgisinin yarattığı …

Devamını Okuyun »

I. İnönü Savaşı ve Sonuçları

I. İNÖNÜ SAVAŞI VE SONUÇLARI I. İNÖNÜ SAVAŞI VE ZAFERİ (6-11 OCAK 1921)   Nedenleri: 1-  Yunanlıların izledikleri siyaseti İtilaf Devletleri’ne göstermek ve Türk ordusu hakkında keşiflerde bulunmak istemeleri 2-  Yunanlıların Demirci Mehmet Efe ve özellikle Çerkez Ethem ayaklanmalarından yararlanmak istemeleri Yunanlılar 22 Haziran 1921’de başlattıkları saldırı ile Bursa’yı almışlardır. Eskişehir ve Ankara yönünde ilerlemeleri üzerine bu savaş yapılmıştır. Amaçları: …

Devamını Okuyun »

1921 Anayasası ve Özellikleri (20 Ocak 1921)

1921 ANAYASASI VE ÖZELLİKLERİ (20 OCAK 1921) Anayasa, bir devletin temel esaslarını ve ana kuruluşlarını gösteren belgedir. TBMM ile bir devlet kurulduğu halde henüz devletin anayasası yoktu. TBMM Hükümeti, aldığı birçok kararda, Padişah ve Hükümeti tanımıyordu. Yeni bir devlet kurulduğu için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü yeni devletin esaslarını ve ana kuruluşunun belirlenmesi gerekiyordu. Gerçi TBMM açıldıktan sonra birçok …

Devamını Okuyun »

Düzenli Ordunun Kurulması

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI DÜZENLİ ORDUNUN KURULMA NEDENLERİ 1-  Yerel güçlerin kendi bölgelerinde kendi olanaklarıyla kurdukları bölgesel direniş güçleri olan Kuva-i Milliye önce Temsil Heyeti’ne sonra da TBMM’ye bağlanmıştı. 2-  Kuva-i Milliye birliklerinin başına buyruk hareketleri ve disiplinsiz davranışları halk tarafından hoş karşılanmıyordu. 3-  İç ayaklanmaların bastırılmasında başarılı çalışmaları görülmüşse de cephe savaşları için yetersiz kalmışlardı. Yunan ilerleyişini durduramamışlardı. 4-  Kuva-i …

Devamını Okuyun »

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) SEVR ANTLAŞMASI’NIN İMZALANMASINI GECİKTİREN NEDENLER 1-  I. Dünya Savaşı devam ederken, İtilaf Devletleri’nin aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilmesi planlanan Batı Anadolu’nun, 1919 Paris Konferansı’nda Yunanlılara verilmesi, bunun sonucu olarak da İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başlaması 2-  Mondros Ateşkesi’nin geçici olmasına karşın kalıcı hükümler içermesi 3-  İtilaf Devletleri’nin hiç ummadıkları bir biçimde Anadolu’da Kurtuluş …

Devamını Okuyun »

TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

TBMM’YE KARŞI AYAKLANMALAR AYAKLANMALARIN NEDENLERİ 1-  Bu ayaklanmaların bir bölümü TBMM açılmadan başlamıştır. Bunlar Anadolu’nun bazı yerleri işgal edilirken geri kalan bölgelerde düşmanı kovmak için harekete geçenlere karşı çıkarılmıştır. TBMM açıldıktan sonra da devam etmiştir. 2-  Ayaklanmalar tam anlamıyla Damat Ferit Paşa Hükümetleri döneminde başlayıp yayılmıştır. 3-  Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal ve direnişçi arkadaşlarını vatan haini ilan ederek padişah …

Devamını Okuyun »