İNKILAP TARİHİ DERSİ

Atatürk İlkeleri Konu Kavrama Testleri

Atatürk İlkeleri Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, laiklik anlayışının benimsenmesiyle ulaşılmak istenen temel hedeflerden biri değildir? A) Din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak B) Mezhep ve tarikat kavgalarını ortadan kaldırmak C) Vicdan özgürlüğünü güvence altına almak D) Din eğitimi ile modern eğitimi bütünüyle birbirinden ayırmak E) Patrikhanelerin dünya işleri ile ilgili yetkilerine son vermek   2- Aşağıdakilerden hangisi, laik …

Devamını Okuyun »

Cunhuriyet Dönemi Dış Politika Konu Özeti

CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Dış politikada uygulanan temel ilkeler şunlardı: Bağımsızlığımıza saygı gösteren devletlerle iyi ilişkiler kurmak, topraklarımızda gözü olanlarla ise sonuna kadar savaşmak. Siyasi ilişkileri “uluslararası eşitlik” ilkesi çerçevesinde gerçekleştirmek. Başkalarının topraklarına yönelik emeller beslememek. Başta Musul sorunu olmak üzere, Lozan’dan kalan pürüzleri barış yoluyla çözümlemek. Bölgesel barışa ve dünya barışına katkıda bulunmak. 1)            Nüfus Mübadelesi Sorunu: Lozan Barış …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları Soru 1.    Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra inkılâpların gerçekleştirilmesi için, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmayı istemiştir? A)           Saltanatın kazanılmasını B)           Cumhuriyetin ilânı C)           Halifeliğin kaldırılmasını D)           Meclisin yenilenmesinı E)            Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasını   Soru 2.    –TBMM tarafından saltanat kaldırıldığı halde hilafet makamına dokunulmamış -TBBM açıldığı halde cumhuriyet rejimine hemen geçilmemiştir. Bu …

Devamını Okuyun »

İnkılaplar Testi ve Cevapları

CUMHURİYET DONEMİ İNKILAPLAR – III 1. Atatürk’ün, “Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile bağdaşmaktadır? A) Devlet Konservatuarı’nın kurulması B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması C) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılması D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi E) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılması 2. I. Ölçü, saat ve takvimin değiştirilmesi II. Latin alfabesinin kabulü III. Kabotaj …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Donemi İnkılaplar Test ve Cevapları

CUMHURİYET DÖNEMİ İNKILAPLAR – II 1. Siyasi partiler toplumu ilgilendiren temel sorunlar hakkında görüşleri olan, bu sorunların çözümü için öneriler getiren, halkın yönetimde temsil edilmesini sağlayan kurumlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin özellikleri arasında gösterilemez? A) İktidarı denetlemek B) Tüm yasakları kaldırmak C) Halkı temsil etmek D) Demokrasinin gelişimini sağlamak E) Ülke sorunlarına çözüm üretmek 2. I. 31 Mart …

Devamını Okuyun »

Cumhuriyet Donemi İnkılaplar Test Soruları ve Cevapları

CUMHURİYET DONEMİ İNKILAPLAR TEST- I 1. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilmiştir. Buna göre, TBMM’nin ilk devrimini aşağıdaki alanların hangisinde gerçekleştirdiği savunulabilir? A) Siyasi         B) Askeri        C) Sosyal D) Eğitim        E) Kültürel 2. Takrir-i Sükun Kanunu, rejim karşıtlarına karşı çıkarılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu kanun gereğince kapatılmıştır. Kanun, demokratik sisteme uymuyor gibi görünse de o günün koşullarında …

Devamını Okuyun »

İnkılapçılık

İNKILAPÇILIK İnkılap, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip, kendini yenileştirmesi atılımıdır. Atatürk’ün Türk Ulusunu çağdaşlaştırmak için giriştiği eylemlerin tümünün tek ve değişmez amacı olan İnkılapçılık çağdışı kalmış kurumları yıkarak yerine yenilerini kurmakla yetinmemek, ulusu çağdaşlaşmanın gerektirdiği yeni kurumlara ve çağdaş değerlere kavuşturmaktır. İnkılapçılık, Atatürk İlkeleri’ni tümüyle birleştirir. Bütün ilkelerle ya neden ya da sonuç olarak bir ilişkisi …

Devamını Okuyun »

Laiklik

LAİKLİK Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Bunun doğal sonucu da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir. Çağdaşlaşmanın doğal bir sonucudur. Laiklik, devlet yönetiminde bütün yasaların, kuralların ve yönetimlerin çağdaş uygarlığa göre yapılması ve uygulanması ilkesidir. Laiklik dinsizlik demek değildir. Aksine kişilere din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bunun sınırı din ve …

Devamını Okuyun »

Devletçilik

DEVLETÇİLİK Ulusun genel ve ortak çıkarlarına ait hizmetlerinin devlet tarafından yapılmasına devletçilik denir. Atatürk’ün ekonomi ile ilgili ilkesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın elinde yeterli sermaye olmamasının yarattığı zorunlu bir ilkedir. Anayasaya göre, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler, ulusun ve ülkenin güvenlik ve bağımsızlığının korunmasıdır. Toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri belirleyen bir yöntem olan Devletçilik, ulusal …

Devamını Okuyun »