Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Konu Testi ve Cevapları

Soru 1.    Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra inkılâpların gerçekleştirilmesi için, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmayı istemiştir?

A)           Saltanatın kazanılmasını

B)           Cumhuriyetin ilânı

C)           Halifeliğin kaldırılmasını

D)           Meclisin yenilenmesinı

E)            Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasını

 

Soru 2.    –TBMM tarafından saltanat kaldırıldığı halde hilafet makamına dokunulmamış

-TBBM açıldığı halde cumhuriyet rejimine hemen geçilmemiştir.

Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi en doğru yargı olabilir.

A)   İnkılâplar yapılırken halkın iradesi esas alınmıştır.

B)   İnkılâplar zamanın şartları dikkate alınarak yapılmıştır.

C)   Devletin ekonomik kalkınması sağlanmıştır.

D)   Laiklik ilkesi doğrultusunda inkılâplar gerçekleştirilmiştir.

E)    İnkılâplar birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.

 

Soru 3.    29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Türkiye’de yönetim ile ilgili tartışmalar azaldı ve halkın yönetime katılması sağlandı.

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Cumhuriyetin ilanı ile çözüme kavuşmadı?

A)   Devlet başkanlığı sorunu çözümledi

B)   Devletin rejiminin adı belli oldu

C)   Lâik devlet sistemi kuruldu

D)   Meclis Hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçildi

E)    Başbakanlık makamı oluşturuldu

 

Soru 4.    3 Mart 1924 tarihinde çıkartılan bir kanunla halifelik kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılması ile;

-Saltanat yanlılarının güç alabilecekleri bir kurum yok edilmiştir

-Dinin devlet işlerine karışmasının önüne geçilmiştir.

-Millet egemenliğinde yeri olmayan, padişahların kişisel saltanatını güçlendiren gereksiz bir kuruma son verilmiştir.

        Bu bilgilere göre, halifeliğin kaldırılması aşağıdaki ilkelerden en çok hangisini güçlendirmiş olabilir?

A)   Cumhuriyetçilik-Laiklik

B)   Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik

C)   Devletçilik-Laiklik

D)   Halkçılık-Milliyetçilik

E)    İnkılâpçılık-Halkçılık

 

Soru 5.    -31 Mart isyanı

-Şeyh Sait isyanı

-Menemen isyanı

        Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması

B)   Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması

C)   Batılı güçler tarafından desteklenmesi

D)   İnkılâpları engellemeye yönelik olması

E)    Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

 

Soru 6.    Aşağıdakilerden hangisi çok partili rejime geçişi olumsuz yönde etkilemedi?

A)   Mustafa Kemal’e suikast girişimi

B)   Yabancı devletlerin yönetime karışmaları

C)   Halkın demokrasi kültürünün zayıf olması

D)   Menemen ayaklanması

E)    Şeyh Sait ayaklanması

 

Soru 7.   1924 Anayasasının güçler ayrılığı ilkesine dayanmamasının sebebi olarak;

I.Devlet yöneticilerinin egemenliklerini güçlendirmek

II.Ulusal egemenliği güçlendirmek

III. İnkılâpların hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak

IV.Saltanatın kaldırılmasını sağlamak

        Amaçlarından hangileri gösterilebilir?

A)   Yalnız I

B)   Yalnız III

C)   I ve II

D)   II ve III

E)  III ve IV

Soru 8.    Yeni Türk Devleti’nde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerin hangisi ile hukukta birlik sağlanmıştır?

  1. Dini eğitime son verilmesi
  2. Halifeliğin kaldırılması
  3. Medeni Kanun’un kabulü
  4. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  5. Saltanatın kaldırılması

 

Soru 9.   Laiklik ilkesinin anayasaya konulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)           20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasanın kabulü ile

B)           3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılması

C)           20 Nisan1924 Anayasanın kabulü ile

D)           5 Şubat 1937’de Anayasa çalışmalarıyla

E)            1961 Anayasasının kabulü ile

 

Soru 10.    Aşağıdakilerden hangisi laikleşmenin aşamalarından biri değildir?

A)           Saltanatın kaldırılması

B)           Halifeliğin kaldırılması

C)           Tekke ve zaviyelerin kapatılması

D)           1937 yılında Anayasaya laiklik ilkesinin konması

E)           Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

Soru 11.     Eğitim-öğretim alanında yapılan inkılâplardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması

B)           Medreselerin kapatılması

C)           Yeni Türk harflerinin kabulü

D)           Üniversite ve yüksekokulların açılması

E)            Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

Soru 12.     Harf inkılâbı’nın gerçekleştirilmesinden hemen sonra ülke genelinde büyük bir okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır.

                Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir?

A)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması

B)   Medreselerin kapatılması

C)   Millet mekteplerinin kurulması

D)   Tekke ve zaviyelerin kapatılması

E)    Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

Soru 13.   Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâp hareketlerinden hangisinde milliyetçilik ilkesinin etkisinden söz edilemez?

A)   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

B)   Türk Dil Kurumu’nun kurulması

C)   Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

D)   Medreselerin kapatılması

E)    Yabancı işletmelerin millileştirilmesi

 

Soru 14.    Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin amacı diğerlerinden farklıdır?

A)           Saltanatın kaldırılması

B)           Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C)           Halifeliğin kaldırılması

D)           Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

E)           Anayasa’nın laikleştirilmesi

Soru 15.    Aşağıdaki inkılâplardan hangisi hem laikleşme, hem de çağdaşlaşma ile ilgilidir?

A)           Miladi takvimin kabulü

B)           Yeni ölçü aletlerinin kabulü

C)           Kadınlara siyasi hakların verilmesi

D)           Türk Dil Kurumu’nun kurulması

E)            Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

Soru 16.     1924 Anayasası ile tüm vatandaşların kanun önünde eşitliği prensibi getirilmiştir.

        Buna göre aşağıdaki inkılâplardan hangisi ile bu prensip pekiştirilmiştir?

A)           Yeni Türk harflerinin kabulü

B)           Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanunu’nun kabulü

C)           Medreselerin kapatılması

D)           Tekke ve zaviyelerin kapatılması

E)            Soyadı Kanunu’nun kabulü

 

Soru 17.     Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Avrupa ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak amacı ile yapılmamıştır?

        A)           Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

        B)           Hafta tatili pazara alındı

        C)           Ölçüler değiştirildi

        D)           Miladi takvim kabul edildi

        E)            Uluslararası saat benimsendi

Soru 18.     Cumhuriyet döneminde aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile Türk karasularında taşımacılık ve ticaret hakkı yabancılardan alınıp Türk gemicilerine verilmiştir?

A)           Teşvik-i Sanayi kanunu ile

B)           Kabotaj Kanunu’nun çıkartılmasıyla

C)           Tevhid-i Tedrisat kanunu ile

D)           Kapitülasyonların kaldırılması ile

E)            Devletçilik ilkesinin benimsenmesi ile

 

Soru 19.    Aşağıdakilerden hangisi milli Türk ticaretini geliştirmek amacıyla yapılan düzenlemelerden biri değildir?

A)           Kapitülasyonların kaldırılması

B)           Kabotaj Kanunu’nun kabulü

C)           İş Bankası’nın kurulması

D)           Aşar vergisinin kaldırılması

E)            Yabancı ticari işletmelerin millileştirilmesi

 

Soru 20.     Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılmış olmasına rağmen, Osmanlıdan kalma yatırım ve üretim araçları yabancıların elinde olduğu için ekonomik problemler bir süre daha devam etmiştir.

Bu problemler yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

A)   Yabancı sermayelerin ülkeye girişinin engellenmesi

B)   Ölçü birimlerinin değiştirilmesini

C)   Sosyalist ekonominin uygulanmasını

D)   Milli ekonomi ilkesinin uygulanmasını

E)    Milli egemenlik ilkesinin uygulanmasını

 

CEVAP ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

C

A

E

B

B

C

D

E

A

C

D

B

E

E

A

B

D

D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.