Tarih Bilimi Ünitesi Testi Soruları ve Cevapları – Test 11

Tarih Bilimi Ünitesi Testi Soruları ve Cevapları – Test 11

Tarih Bilimine Giriş Cevaplı test

 

1- John Dewey’e göre, “Geçmişin bilgisi, bugünü anlamada anahtar olduğu için tarih öğretilmelidir.”

Buna göre tarih öğretiminin,

I. pozitif bilimlerin gelişmesi,

II. geçmişten dersler çıkarılması,

İII. yaşadığımız dönemin daha iyi anlaşılması

durumlarından hangileri için gerekli olduğu îîerî sürülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız I C) I ve II   D) I ve III E) II ve III

 

2- Tarihi olaylar incelenirken uyulması gereken kurallardan birisi de olayın geçtiği yerde araştırma yapılmasıdır.

Bu kuralın,

I. ulusların tarihe önem vermelerinin sağlanması,

II. olayın geçtiği yerde olayla ilgili izlerin incelenmesi,

III. olayın geçtiği yerin coğrafi özelliklerinin olay üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

amaçlarından hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III

 

3- Her tarihsel olay, kendinden sonraki bir olayın veya olayların nedeni durumundadır.

Bu durum tarihsel olayların,

I, süreklilik göstermesi,

II. birbirine bağh olması,

III. belgelere dayanması

özelliklerinden hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnsz II C) Yalnız III  D) I ve II E} II ve III

 

4- I. Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yüzdürerek denize indirmesi

II. istanbul’un uzun süre fethedilememesinde bulunduğu konumun önemli olması

III. Osmanlı Devleti’nin saltanat ile yönetilmesi

bilgilerinden hangilerini araştsırnada tarih bilimi coğrafyadan yardım almak sorundadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5- Neolitik Devir’de ticaret faaliyetlerinin başlaması,

1. ihtiyaç fazlass üretimin gerçekleşmesi,

II. savunma önlemlerinin artırılması,

III. hukuk kurallarının yapılması

durumlarından hangilerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

6- OlayLar meydana geldiği dönemin koşulları ve değer yargıları içinde değerlendirilmeli, araştırmacılar kendi değer yargıları, dinsel ve ulusal duygularıyla hareket etmemelidirler.
Bu yöntemin,

I. tarihin toplumlara sevdirilmesi,

II. tarihsel çalışmaların hızlandırılması,

İII, yansızlığın sağlanması

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7- Neolitik Dönem’de insanlar, tarımsal ürünleri depolayıp ihtiyaçları ofanında kullanmış, yetiştirdikleri hayvanları dilediğince tüketebilmişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini insanlar için sorun olmaktan çıkardığı savunulabilir?

A} Göç olgusunu

B) Vahşi hayvan saldırılarını

C) Isınma ve barınma ihtiyacını

D) Açlık ve beslenme endişesini

E) Yabancı kavimlerin baskılarını

8- Tarih araştırmalarında olayların gerçekleşme zamanına göre sıralanmasının,

I. olayların sınıflandırılması,

II, kaynakların güvenilir olup olmadığının belirlenmesi,

III. olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması konularından hangilerini doğrudan kolaylaştırması beklenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

9- I. Ateşin kullanılması

II. İnsanların mağaraları barınak olarak kullanmaları

III. Avcılık ve toplayıcılığın temel geçim kaynağı olması

Paleolitik Dönem’e ait yukarıdaki dorumların hangilerinin daha sonraki dönemlerde giderek yaygınlaşması beklenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız li C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III

 

10- I. Osmanlı Devleti’nde hangi padişah kaç yılları arasında tahta bulunmuştur?

II. Haçlı Seferleri kaç yıllan arasında meydana gelmiştir?

III. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?

Yukarıdaki bilgilerin hangilerine ulaşmada kronoloji bilimi tarihe yardımcı olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve III E) I, II ve III

11- Tarih öncesi devirlerde aşağıdakilerden hangisi daha dayanıklı eşyalar yapılmasına olanak sağlamıştır?

A) Hayvanların evcilleştirilmesi

B) ilk hukuk kurallarının yapılması

C) Madenlerin işlenmesi

D) Tarımsal üretimin başlaması

E) Mağara duvarlarına resimlerin çizilmesi

12- Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması burada yaşayanlarin tarihi çağlara geçtiğini doğruluğunu kanıtlar?

A) Mezar taşlan B) Yazılı tabletler

C) Toprak kaplar D} El değirmenleri

E) Demirden yapılmış silahlar

13- Neolitik Dönem’de tarımsal faaliyetler başlamış ve insanlar tahıl üretimine geçmişlerdir.

Bu duruma bağla olarak Neolitik Dönem’de,

I. el değirmeni,

lI. orak ve saban,

III. deriden yapılmış giysi türündeki eşyalardan hangilerinin kullanılmaya başlandiğı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II E) II ve III

14- Neolitik Devir’de yaşayanların,

I. hukuk kuralları yapmaya önem vermeleri,

II. ortak giderlerin karşılanması için vergi toplamaya başlamaları,

III. ortak savunma tedbirleri almaları

durumlarından hangileri toplumsal yaşamın geliştiğini gösterir?

A) Yalnız I 8) Yalnız II C) I ve II   D) I ve IİI E) I, II ve III

15- Paleoitîk Dönem’de temel geçim kaynağının avcılık ve toplayıcılık olmasının insan toplulukların,

I, göçebe yaşam biçimini benimseme,

II. taş ve kemikten silahlar yapmaya öncelik verme,

III. yerleşik düzene geçme

davranışlarından hangilerine yönlendirdiği savunulabilir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II E) II ve III

 

16- Tarih bilimi, araştırmalarında deney ve gözlemlerden, laboratuvar ölçümlerinden, formüllerden, bilimsel yasa ve kurallardan yararlanamaz.

Bu duruma,

I. teknolojinin çok gelişmiş olmaması,

II. olayların tarafsız bir gözle incelenmesinin gerekli olması,

III. araştırdığı olayların geçmişte yaşanmış ve tekrarlanamaz nitelikte olması

özelliklerinden hangilerinin neden olduğu ileri sürülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve 11I E) I, II ve III

 

17- “Geçmişte yaşanmış olaylara tanıklık eden bütün kalıntılar, izler ve belgeler zaman içinde değişik faktörlerin etkisiyle günümüze kadar ulaşama¬maktadır.”

Bu ifadeler,

I. Tarih araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgiler mutlak gerçek olarak değerlendirilmemelidir.

II. Olaylar meydana geldiği dönemin koşulları ve değer yargılan içinde değerlendirilmelidir.

III. incelenecek olayların üzerinden belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

yargılarından hangilerine gerekçe olarak gösterilebilir?

A) Yalnsz I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II E) II ve III

 

18- Tarih araştırmacısı ana kaynaklara ulaşamadığı zaman, ana kaynaklardan yararlanılarak yazılan ikinci elden kaynaklara dayanarak eser ortaya koyar, ikinci elden kaynakların birbirleriyle kontrol edilmesi gerekir.

Tarih araştırmacısının ikinci elden kaynaklan bsrbsrferiyle karşılaştırmakla,

I. ana kaynak o/uşturma,

II. kaynaklardaki yanhş bilgileri ayıklama,

III. siyasi gelişmelere yön verme

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve III E} II ve III

 

19- Dünyanın bilinen ilk şehri kabul edilen Çatalhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda, bölgenin yakınında bulunan Hasandağı volkanının faaliyetini gösteren resimlerin çizildiği duvarlar bulunmuştur. Aynı duvarlarda şehrin yerleşim planı da çizilmiştir.

Bu durum Çatalhöyük’ün kuruluşu ile

I. Planlı bir şekilde hareket edilmiştir.

II. Bölgenin coğrafi koşulları dikkate alınmıştır.

III. Ekonominin temelinin avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerine dayanması hedeflenmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II E) II ve III

 

20- Tarih çağlarıın dönemlere ayrılmasında, insanlık hayatını etkileyen önemli toplumsal ve siyasal olaylar esas alınmıştır, ilk Çağ’dan günümüze gelene kadar çağların sürelerinin sürekli azaldığı görülür.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Toplum hayatındaki değişim giderek hızlanmıştır.

II. Tarih çağlarının belirlenmesinde Türkler etkili olmuştur.

III. Tarih çağları Maden Devri’yle başlamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

21- I. Müslümanların Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü takvimlerine başlangıç olarak kabul etmeleri

II. Romalıların, Roma şehrinin kurulduğu MÖ 753 tarihini takvimlerine başlangıç olarak almaları

III. Hristiyanların Hz. İsa’nın doğumunu takvimlerine başlangıç olarak kabul etmeleri

Yukarıdakilerden hangileri dinsel gelişmelerin, takvim başlangıcı kabul edilmesinde etkili olduğuna kanıt olarak gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve III E) II ve III

 

Cevap Anahtarı

1-E 2-E 3-C 4-D 5-D 6-A 7-D 8-C 9-A 10-E 11-C 12-B 13-D 14-E 1S-D 16-C 17-B 19-A 20-D 21-B

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.