Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

İslam Tarihi Ünitesi Testi

İslam Tarihi Ünitesi Testi 1. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılarak, Bizans İmparatorluğu’nun kurulmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavimler Göçü B) Haçlı Seferleri C) Papalığın güçlenmesi D) İslamiyet’in yayılması E) Rönesans’ın başlaması 2. Mekke, İslamiyet’ten önce de Arabistan’ın önemli merkezlerinden biriydi. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Panayırların düzenlenmesi B) Kabe’nin bulunduğu şehir olması C) Kabileler arasında mücadeleler bulunması D) Ahiret …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi Tarih 9 Dersi İlk Türk devletleri ünitesi kazanımlarınızı pekiştirir. 1. Kavimler göçü sonucu Doğu Avrupa’da kurulan savaşçı özellikleri ve disiplinli orduları sayesinde Avrupa’nın siyasi hayatında önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti    D) Kutluk Devleti E) Göktürk Devleti 2. Orta Asya Türk devletleri Çinlilerle sürekli …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test 1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir. B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir. C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir. D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır. E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 2. Aşağıda verilenlerden …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi

İlk Türk Devletleri Testi 1. Uygurlar döneminde her sene Çin başkentine giden heyetler götürdükleri hayvanlarını Çinlilere vererek karşılığında onlardan ipek alıyorlardı. Buna göre; I. Uygurlar ile Çinliler arasında ticaret faaliyetleri gelişmiştir. II. Çinlilerle Uygurlar ticaret ilişkilerinde takas sistemini kullanmışlardır. III. Devletlerin coğrafi konumları uğraş alanlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve …

Devamını Okuyun »