Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan olu-şan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylü-lerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele et-tiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak mo-narşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültürün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum anlayışı Hindistan’dan diğer …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -2   1- Yunan şehir devletlerinde, zamanla güçlenen tüccar, sanayici, gemici ve sanatkarlardan oluşan bir orta sınıf meydana geldi. Bunlar, köylülerle birleşerek aristokratlara karşı mücadele ettiler ve Halk Meclisi’nin açılmasını sağladılar. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir? A) Aristokratik hükümetlerin yerine mutlak monarşilerin kurulması B) Toplumda var olan sosyal sınıfların ortadan kalkması C) …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1

İlkçağ Uygarlıkları Konu Kavrama Testi ve Cevapları -1 1- İlkçağ’da Mezopotamya krallarından; • Urukagina, ilk kanunu çıkararak baskı ve zulme son verdiğini ilan etmiştir. • Ur-Namnu, haksızlığı, hırsızlığı, büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı yasaklamıştır. • Hammurabi, kişi ve toplum hukukunu birbirinden ayırarak, eski kanunları sistemli bir bütün haline ge-tirmiştir. Bu bilgilere dayanarak; l. Mezopotamya kralları hukuk devletinin başlamasına öncülük etmişlerdir, ll. …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

1- Tarihe yardımcı olan bilimlerden bazıları ve inceledikleri alanlar şunlardır: I. Arkeoloji, tarih öncesi dönemden kalma bulguları inceler, II. Etnoloji, eski toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler. III. Diplomatik, resmi belgeleri inceler. IV. Paleografya, eski yazıları inceler. V. Antropoloji, insan ırklarının kültürel ve fiziki yapılarını inceler. Bu bilgilere göre, Osmanlı tarihini inceleyen bir tarihçi en çok yukarıdaki bilim dallarından hangisin-den …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1

Tarih Bilimine Giriş Konu Kavrama Testleri ve Cevapları – 1 1- Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir. Durum: Cilalı Taş Devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış; yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek ya-pılmıştır. Yukarıda verilen durumda, …

Devamını Okuyun »