Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

Tarih Bilimine Giriş Testi ve Cevapları

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TESTİ   1.    Tarihi bir çevrede yapılan kazı çalışmaları sırasında paleografya uzmanlarına da ihtiyaç duyulması; I.       Bölgedeki toplumsal yaşamın tarih öncesi devirler­le snırlı olduğu II.      Başka topluluklarla ilişki kurulduğu III. Tarih devirlerine geçildiği yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I             B) Yalnız III            C) Yalnız III  D) II ve III           E) I, II ve III   2.    Tarihi …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız. 1. Türklerin İslamiyet’i kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır? A) Bilim B) Edebiyat C) Hukuk D) Askerî E) Mimari 2. Türk-İslam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir? A) Mimari B) Minyatür C) Resim D) Oymacılık E) Nakkaşlık 3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk-Çin …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Ölçme Değerlendirme

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına tarih denir. Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır? A) Belgelerden yararlanması B) Eski devirleri ele alması C) Olayların tahlilini yapması D) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi E) Kronolojiye …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TESTİ 1. İslâmiyet’ten önceki Türklerde ölü gömüldükten sonra cenazeye gelen misafirlere ‘ölü aşı’ denilen bir yemek verilirdi. Bu anlayış bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde hâlâ görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Türklerin ölüye saygı göstermediğine B) Geleneklerin sürdürüldüğüne C) Dinin toplumun anlayışını tamamen değiştirdiğine D) Türk toplumunda yemek kültürünün zengin olduğuna E) …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi (Cevap Anahtarlı)

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi (Cevap Anahtarlı) 1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TEST–I 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınır¬lara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bil¬gilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisi-nin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi 1. – Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler. – İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınırlara ulaştılar. – Yerleşik hayata geçen jjk Türk devleti oldular. – Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar. Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez? A) Kırgızlar B) …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi 1. – İlk kez Gök tanrı inancını terk etmişlerdir. – İlk kez para bastıran Türk kavmi olmuştur. – İlk kez İstanbul’u kuşatan Türk kavmidir. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devletleri, sırayla aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygurlar – Türgişler – Avarlar B) Göktürkler – Uygurlar – Avarlar C) Uygurlar – Türgişler – Bulgarlar D) Avarlar – …

Devamını Okuyun »