İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test

1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir.
B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir.
C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir.
D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır.
E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi Kavimler Göçünün ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?
A) Hunların önünden kaçan kavimlerin Roma’nın kuzey eyaletlerini işgal etmesi
E) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
C) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
D) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
E) Avrupa’da mutlak krallıkların güçlenmesi

3. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Göktürklerden önce Orta Asya’da bir devlet kurmuş ve daha sonra Avrupa’ya göç edip bugünkü Romanya topraklarına yerleşmiştir?
A) Hazarlar B) Bulgarlar C) Avarlar D) Peçenekler E) Kıpçaklar

4. I. Çin Seddi’nin yapılması
II. Çin’in vergiye bağlanması
III. Çin entrikaları sonucu devletin Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması
Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
A) Göktürkler B) Uygurlar C) Avrupa Hunları
D) Asya Hun İmparatorluğu E) Avarlar

5. Kavimler Göçü sonunda Barbar kavimlerden Vizigotlar İspanya’ya, Franklar Fransa’ya, Slavlar Balkanlar’a, Angıllar ve Saksonlar İngiltere’ye yerleşmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenebilir?
A) Batı Roma’nın yeniden güçlenmesi
B) Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması
C) Avrupa’ya düzenlenen Türk saldırılarının sona ermesi
D) Avrupa’nın bugünkü milletlerinin oluşması
E) Haçlı Seferleri’nin başlaması

6. Tunghuların ısrarlı toprak talebinde bulunmaları karşısında Asya Hun Devleti hükümdarlarından Mete; “Toprak milletindir. Onu kimse başka bir devlete veremez.”demiştir.
Mete Hanın bu sözü aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Hukuk anlayışının gelişmiş olduğunu
B) Savaşların ticari ilişkileri etkilediğini
C) Yönetimde sürekliliğin olması gerektiğini
D) Uluslar arası ilişkilerde devlet başkanlarının yetkisinin az olduğunu
E) Vatan ve millet duygusunun geliştiğini

7. Asya Hunlarıyla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. ipek Yolunu denetimleri altında tutmuşlardır.
II. Kurultay adında bir meclis kurarak devlet işlerini bura da görüşmüşlerdir.
III. Onluk düzeni kurarak askerlik sisteminin temelini atmışlardır.
IV. Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde kurulmuşlardır.
Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Asya Hunlarının teşkilatlanmaya başladıkları söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve IV

8. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Orta Çağ’da kurulduğu söylenemez?
A) Kutluk Devleti B) Asya Hun İmparatorluğu
C) Uygur Devleti D) Göktürk Devleti
E) Karahanlılar Devleti

9. Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Fakat Türkler belli bir zaman sonra bu bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurtlarını terk etmelerinde etkili olmamıştır?
A) Etkili dış baskılar
B) Kuraklık görülmesi
C) Hayvanlar arasındaki bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması
D) Düzenli bir orduya sahip olunmaması
E) Şiddetli soğukların başlaması

10. Tarih öncesi dönemlerde Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha sonra bu alanda oluşacak bir endüstrinin ilk temelini oluşturmuştur?
A) Hayvanları evcilleştirmeleri
E) Tarımsal faaliyetlerde bulunmaları
C) Gelişmiş savaş tekniğine sahip olmaları
D) Göçebe hayat tarzları
E) Madeni işlemeleri

11. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri dış baskılar veya taht kavgaları yüzünden zaman zaman ikiye ayrılmışlardır. Dış baskılardan dolayı Güney – Kuzey olarak ikiye ayrılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürkler B) Karahanlılar C) Kutluklar
D) Hunlar E) Avarlar

12. Tarih boyunca etkili olan Türk hakimiyet anlayışına göre hanedana mensup tüm erkek çocukların hükümdar olma hakkı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?
A) Hanedan içersinde birlik ve beraberliğin bakım olması.
B) Ülkenin zaman zaman prensler arasında paylaşılması.
C) Taht kavgaları.
D) Devlet adamları arasındaki rekabet.
E) Şehzadelerin özenle yetiştirilmesi.

13. Göktürkler Orta Asya’da, Sasaniler İran’da, Bizans ise Anadolu ve Balkanlarda egemen olmasına rağmen aralarında devamlı bir mücadele meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmuştur?
A) Aralarındaki sınır anlaşmazlıkları
B) Ticaret yolları üzerindeki rekabet
C) Hazar Denizi’ne sahip olmak istemeleri
D) Bu devletlerin birbirlerinin düşmanı olması
E) Anadolu üzerindeki hakimiyet mücadeleleri

14. Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce Orta Asya’da kurdukları devletler arasında Uygurların farklı bir özelliği vardı.
Uygurları diğerlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olmaları
E) İpek Yoluna bakim olmaları
C) Çin ile savaşmaları
D) İlk Türk alfabesini kullanmaları
E) Moğolların Türkleşmesini sağlamaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.