Uluslararası İlişkiler Dersi

Tarih Dersleri Yıllık Planları 2022 / 2023

Tarih Dersleri Yıllık Planları 2022 / 2023 Yıllık planı tek dosya içine yerleştirdim. Her dersin yıllık planı dosya içinde mevcuttur. Seçmeli derslere ait yıllık planlar da dosya içinde verdim. Yıllık plan güncel eğitim öğretim yılına uygun olarak hazırlanmıştır. 2022 / 2023 Eğitim Öğretim Yılı Tarih Dersleri Yıllık Planlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.   TIKLA İNDİR

Devamını Okuyun »

12. Sınıf Uluslararası ilişkiler Yıllık Planı 2022 – 2023

12. Sınıf Uluslararası ilişkiler Yıllık Planı 2022 – 2023 12. Sınıf Uluslararası ilişkiler Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2022 – 2023 12. Sınıf Uluslararası ilişkiler 12. Sınıf Uluslararası ilişkiler Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 2022 – 2023 aşağıdan indirebilirsiniz. TIKLA İNDİR

Devamını Okuyun »

Uluslararası İlişkiler Ders Notları (Ünitelere Göre)

Lise Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi ders notları tamamlandı. Ünitelere göre Uluslararası İlişkiler Ders notlarına ulaşabilirsiniz. 1. Ünite: Uluslararası İlişkilere Giriş 2. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Aktörlerin İlişki Türleri 3. Ünite: Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 4. Ünite: Dış Politika 5. Ünite: Uluslararası Örgütler 6. Ünite: Uluslararası Sorunlar 7. Ünite: Türkiye’nin Dış Politikası

Devamını Okuyun »

Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi Uluslarası İlişkiler Ünitesi Ders Notları

Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi Uluslarası İlişkiler Ünitesi Ders Notları Fihristi ÜNİTE 1 : ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ A.        ULUSLARARASI İLİŞKİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.         Devlet 2.         Egemenlik 3.         Ulus 4.         Uluslararası 5.         Uluslararası İlişkiler B.         ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALININ İNCELEME ALANLARI 1.         Uluslararası Politika 2.         Diplomasi Tarihi 3.         Uluslararası İktisat 4.         Uluslararası Hukuk C.         ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇ TEMEL YAKLAŞIM 1. İdealizm: …

Devamını Okuyun »

Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Dış Politikası

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1989’da Berlin Duvarı’nın ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılması, iki kutuplu yapının bozulmasıyla yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem, Soğuk Savaş sonrası dönem veya Sovyet sonrası dönem olarak ifade edilmektedir. Doğu Bloku yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılmış, ABD tek başına kalmıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum, Türkiye’nin güvenlik algısında da önemli değişiklikler yapmıştır. Öncelikle SSCB’nin dağılması …

Devamını Okuyun »

1980-1990 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

1980-1990 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1. Kıbrıs Sorunu ve Türkiye-Yunanistan İlişkileri Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflar arasında 1980-1990 arası dönemde çok sayıda görüşme ve öneri söz konusu olmuşsa da hiçbirinden sonuç alınamamıştır. Rum yönetiminin uluslararası toplum tarafından Kıbrıs’ın tek yasal temsilcisi olarak tanınmalarının verdiği rahatlıkla uzlaşmaz bir tutum sergilemeleri görüşmelerden bir sonuç alınmasını engellemiştir. Bu süre zarfında görüşmelerin temel parametreleri; anayasal …

Devamını Okuyun »

1960-1980 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

1960-1980 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1960’lı yıllarda yaşanan olaylar, Türkiye’nin çok taraflı bir dış politika benimsemesi gereğini gündeme getirmiştir. Bundan sonra Türkiye Üçüncü Dünya ülkeleri ve Orta Doğu Ülkelerine daha fazla açılmak zorunda olduğunu görmüş, bu politikayı yavaş yavaş hayata geçirmiştir. Bunun ilk göstergesi 1967 Arap İsrail Savaşı’nda Türkiye’nin açıkça İsrail’i destekleyecek şekilde ABD’nin İncirlik Üssü’nü kullanmasına izin vermemesi olmuştur. …

Devamını Okuyun »

Soğuk Savaş’ın İlk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

SOĞUK SAVAŞ’IN İLK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI (1945-1960) Soğuk Savaş’ın Başlaması ve Batı ile İlişkiler II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmeler, 1990’a kadar devam edecek olan ve Soğuk Savaş adı verilen yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Soğuk Savaş ile Sovyetler Birliği’nin Doğu Bloku’nun, ABD’nin ise Batı Bloku’nun liderliğini yaptığı “iki bloklu” bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapıda Türkiye’nin …

Devamını Okuyun »

II. Dünya Savaşı Dönemi ve Türkiye’nin Dış Politikası

II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI Savaşın Başlaması Hitler Almanya’sı ile Sovyetler Birliği, 1939 Ağustos’unda aralarında imzaladıkları Saldırmazlık Paktı ile Polonya’yı paylaşmışlardı. Almanya’nın 1 Eylül’de Polonya’ya saldırması üzerine, daha önce Polonya’ya garanti vermiş olan İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya 3 Eylül’de savaş ilan etmeleriyle II. Dünya Savaşı başlamıştır. 1940 Mayıs’ında Almanya’nın Paris’i işgal etmesiyle Fransa savaş dışı kalmıştır. Savaşta …

Devamını Okuyun »

Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 1923-1939 arasında izlenen dış politikayı içsel ve dışsal konjonktürü birlikte dikkate alarak değerlendirmekte yarar var. Bu dönem, gelgitler ile doludur. Yani gerek dış politikadaki konjonktürel değişimler gerekse iç politikadaki değişimler Türkiye’nin dış politikasına yansımıştır. Bunları birlikte analiz etmek gerekir. Osmanlı geleneği olsa bile Türkiye Cumhuriyeti; 1923’te bütünüyle yeni kurulmuş bir devlet olarak yeni oluşturulmaya çalışılan …

Devamını Okuyun »