Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

ATATÜRK İLKELERİ ATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ

 • Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan bir bütündür.
 • Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur.
 • Milli bir düşünce sistemidir.
 • İlerleme ve yenileşmeye açıktır.
 • Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği evrensel değerler vardır.
 • Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir.
 • Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yönetiminin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.
 • Türk İnkılâbında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; fikri ve ideolojik hazırlık safhası yoktur.
 • Bağımsızlık ve egemenlik birlikte yürütülmüştür.

Türk İnkılâbının Evrenselliğinin Kanıtları:

 • Tüm dünyada etkili olmuştur
 • Sömürülen milletlere örnek olmuştur.
 • Günümüz meseleleri için ve başka milletler için çözümler içermesi

Türk İnkılâbını Osmanlı Islahatlarından Ayıran Farklar:

 • Kapsamlı, değişimci ve köklüdür.
 • Sadece devleti ve kurumları değil halkı da yüceltmeyi amaçlamıştır.
 • Islahatlar tereddütlü; inkılâplar kararlıdır.
 • İnkılâplarda dış baskı yoktur.
 • Sıra izlendi: Önce çağdaşlaşmayı engelleyen kurumlar kaldırıldı; sonra yenilik yapıldı.

Açıklama: Faşizmde seçimle iş başına gelenler yönetimden ayrılmak istemez; Bolşevizm de ise millet egemenliği ret edilip sınıf egemenliği ön palanda tutulur.

  İLKELER

1-CUMHURİYETÇİLİK:

 • Devletin rejim şeklidir.
 • Halk egemenliğini esas alır
 • Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir.
 • Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur.
 • Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir.
 • Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir.
 • Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda yapılmış devrimlerdir.

2-MİLLİYETÇİLİK:

 • Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devletinin kurulmasında temel ilke oldu.
 • Bu ilke fedakârlık ve dayanışmayı gerektirir.
 • Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Türküm” diyen herkes Türk’tür.
 • Milli birlik ve beraberlik esastır.
 • Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizmden ayrılır.
 • TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir.

3-HALKÇILIK:

 • Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.
 • Halkın eşitliği esastır.
 • Halkın menfaatleri ön plandadır.
 • Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır.
 • Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır.

Halkçı Devrimler:

 • TBMM’nin açılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Türk Medeni Kanununun kabulü
 • Aşarın kaldırılması
 • Kılık-kıyafet devrimi
 • Soyadı Kanunu
 • Kadınlara siyasal hakların verilmesi
 • Türk Harflerinin kabulü

4-DEVLETÇİLİK:

 • Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.
 • Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.
 • Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir.
 • Karma ekonomiyi esas alan Türk Devletçilik İlkesinde özel mülkiyetin olması Devletçiliği Komünizmden ayırır.
 • Müdahalecidir; katı değildir.
 • Zamanın şartlarına göre değişmiştir.

5-İNKILÂPÇILIK:

 • Çağın değişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi esas alır.
 • TBMM’nin açılması ile başlayan Türk İnkılâbının devam ettiğini gösterir.
 • Durağan değildir.

6-LAİKLİK:

 • Din-devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır.
 • Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir.
 • Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hakkını anayasa ile güvence altına almıştır.
 • Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Devleti inkılaplar döneminde bütün müesseselere müdahale etme gereği duymuştur.
 • Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.
 • Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız olması esastır.
 • Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önlemiştir.

Açıklamalar:

 • 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesi atıldı
 • 1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline getirildi.
 • 1937’de 6 ilke anayasaya alındı.
 • Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi I. Dünya Savaşı ile bitti.
 • Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler

Milli Birlik ve Beraberlik: Milliyetçiliği ve Halkçılığı bütünler

Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir.

Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika ilkesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldırganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılığın bir sonucudur.

Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılâpçılığı bütünler

İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılığı bütünler.

Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılâpçılığı bütünler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.