XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi ve Cevapları – Test 3

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

Test – 3   

1.    Türkiye’nin 1936 yılında, Lozan Antlaşmasındaki Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesinde,

I. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması,

II. On iki Ada’nın silahlandırılması,

III. Fransa’nın Suriye’den çekilmek istemesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III    E) I, II ve III

2.    Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin tekrar yalnızlık politikasına dönmesi, aşağıdaki devlet ikililerinden hangisinin Orta Doğu’da serbestçe hareket etmelerine sebep olmuştur?

A) SSCB – İtalya    B) Almanya – Türkiye    C)    Fransa – İngiltere D) İran – Irak E) Bulgaristan – Osmanlı

3.    Türkiye’nin dış politikasında yaşanan,

I.    Cemiyetiakvam’a üyelik,

II.    Boğazların denetiminin ele geçirilmesi,

III. ikinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlık kararının alınması

gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde yaşanmamıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız III C) I ve II   D)    II ve III    E) I, II ve III

4.    1882 yılında İngiltere tarafından işgal edilen Mısır’ın 1922’de bağımsızlığının sağlanmasında önemli rol oynayan Mısır milliyetçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerif Hüseyin    B) Nasır   C) Saad Zaglul    D) Emir Faysal    E)    Enver Paşa

 

5.    İngiltere’nin XX. yüzyıl başlarında Orta Doğu’da,

I.    Ürdün,

II.    Suudi Arabistan,

III.    Irak

bölgelerinden hangilerinde egemen güç olmaya çalıştığı söylenebilir?

A) Yalnız II    B) Yalnız III C) I ve II    D) II ve III    E) I, II ve III

6. 

I. Sadabat Paktı

II.    Varşova Paktı

III.    Balkan Antantı

Yukarıdakilerden hangisi XX. yüzyıl başlarında Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlardan değildir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C)    Yalnız III    D) I ve II    E) I ve III

7. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Wilson Prensipleri’ni savaştan galip çıktığı halde desteklemek zorunda kaldığı söylenebilir?

A) Rusya    B)    İngiltere    C)    Osmanlı    D) Almanya    E) ABD

8.    Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletlerinin İttifak Devletleri ile imzaladıkları barış antlaşmaları arasında değildir?

A) Versay    B)    Nöyyi    C)    Sevr    D) Roma    E) Sen – Jermen

9.    Coğrafi konumu, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önem arz eden Orta Doğu, I. Dünya Savaşı’na kadar OsmanlI Devleti’nin egemenliğinde bulunmaktaydı.

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’na kadar OsmanlI Devleti’nin egemenliğinde olan Orta Doğu topraklarından biri değildir?

A) İran    B) Irak    C) Suriye

D) Suudi Arabistan E) Filistin

10.    Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda iyice zayıflaması, içte ve dışta birçok meseleyle uğraşmak zorunda kalmasıyla Orta Doğu’da aşağıdaki devletlerden hangisinin etkin olmak için uğraştığı söylenemez?

A) ABD    B) İngiltere    C) FransaD) Rusya    E) İtalya

11.    ABD I. Dünya Savaşı devam ederken,
I.    Wilson Prensipleri,
II.    Monroe Doktrini,
III.    Marshall Planı
anlayışlarından hangilerini benimseyerek İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III

 

12.    Albert Einstein aşağıdaki bilim dallarından hangisindeki çalışmayla atom bombasının yapılmasını sağlamıştır?

A) Tıp    B) Fizik    C) Astronomi    D) Cebir    E) Coğrafya

13.    XX. yüzyılın başlarında devletler arası siyasi ve ekonomik ittifakların kurulmasına,
I.    sömürge yarışı,
II.    demokrasinin yayılması,
III.    dünya barışının sağlanması durumlarından hangileri neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II    E) II ve III

14.    5 Aralık 1936’da Batı Türkistan’da SSCB’ye bağlı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan cumhuriyetleri kurulmuş, fakat bu cumhuriyetlerin milli bir askeri güce sahip olma hakları kaldırılmıştır.
SSCB’nin bu tutumu,
I.    merkezi otoritenin güçlü tutulmak istenmesi,
II.    bağımsızlık mücadelesinin önlenmek istenmesi,
III.    kendisine ait sınırların genişletilmek istenmesi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III    E) II ve III

Cevap Anahtarı

1.C    2.C    3.B    4.C    5.E 6.B    7.B    8.D 9.A    10.A    11.A    12.B    13.A    14.C

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.