I. Balkan Savaşı

I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913)

Nedenleri:

 • Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika
 • Balkanlardaki gelişmelerin takip edilememesi
 • Fransız ihtilalinin etkisi
 • Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi

 Açıklama: Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Yanya Osmanlı’nın elindeydi.

 • Trablusgarp Savaşı nedeniyle Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması
 • Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması
 • Balkan devletlerinin Osmanlıya karşı ittifak kurmaları
 • İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması

 Katılan Devletler ve Savaşın Sonuçları

 • Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti’ne karşı savaştılar(Bu devletlerin Bulgaristan önderliğinde birleşip; Osmanlı’ya saldırmasında Rusya etkili oldu. Savaş 8Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı topraklarına saldırması ile başladı. Bulgarlar Çatalca’ya kadar gelmeyi başarırken; Rauf Orbay’ın Hamidiye Kruvazörü ile yaptığı başarılı mücadelelere rağmen Yunanlılar Ege Adalarını işgal etmeyi başarmıştır.)
 • Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenilerek Çatalca’ya kadar geriledi

 Yenilginin Nedenleri:

 • İlk partileşme döneminde ordunun siyasete karışması
 • Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi
 • Ordunun savaşa hazır olmaması
 • Osmanlı donanmasının yetersiz olması
 • Avrupa devletlerinin Balkan uluslarını desteklemesi
 • İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen Osmanlı’nın Balkanlar’da gelişen olayları takip etmemesi
 • Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi
 • Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkanlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı Osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu görüldü.

 Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

 • Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar Bal-kan devletlerine bırakıldı(Gelibolu Yarımadası hariç olmak üzere Doğu Trakya ve Balkan topraklarının tamamı elden çıktı.)

NOT: Bu sınır Sevr Antlaşması ile de belirlenen batı sınırıdır.

NOT: Midye Kara Deniz; Enez ise Ege sahilinde bir liman bölgesidir.

►Ege adalarının durumu ve Arnavutluğun sınır durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı

Açıklama: Ege Adaları fiilen elden çıkmıştır. I. Dünya Savaşı başlayınca; Ege Adaları meselesi askıya alınmış; Lozan Antlaşması ile Ege Adaları resmen Yunanistan’a verilmiştir.

 Balkan Savaşının Sonuçları:

 • Osmanlı’nın Balkanlar’daki varlığı tamamen sona erdi.
 • Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a bırakıldı
 • Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç, Ege Adaları fiilen elden çıktı
 • 28 Kasım 1912’de, %75’i Müslüman olan Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Bu durum İslamcılık politikasının da olumsuz etkiledi.(Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk’tur.)
 • İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913’de düzenlediği Bab-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. (resmi iktidar dönemi başladı.)

 NOT: İttihat ve Terakki Partisi 1889’da kurulan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart Olayından itibaren yönetimde etkili olmaya başlayan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devletin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına sokan bir partidir.

 • Mustafa Kemal’in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.
 • Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaşmıştır.
 • Balkan Savaşı çıktı.
 • Balkanlar’dan Anadolu’ya göç başladı
 • Mustafa Kemal siyaseti bıraktı

 NOT: I. Balkan Savaşında İstanbul tehdit altına girmiştir.

NOT: Londra Antlaşması II. Balkan Savaşı’nın çıkması  üzerine yürürlükten kalkmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.