YKS (TYT-AYT) YGS LYS Tarih Ders Notları

TYT YKS YGS LYS Tarih Ders Notları

İnkılap Tarihi 1. Dönem Ders Notu – (12. Sınıf)

İnkılap Tarihi 1. Dönem Ders Notu – (12. Sınıf)   Sınıfa giden tüm öğrencilerimiz için faydalı olabilecek ders notlarını indirebilirsiniz.   İnkılap Tarihi 1. Dönem Ders Notu – (12. Sınıf) TIKLA İNDİR

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devleti / Uyarılar

Osmanlı Devleti – Kuruluş Dönemi / Uyarılar   Osmanlıların kısa sürede Anadolu ve Rumeli’de hakimiyet kurmasında, o dönemde Anadolu ve Rumeli’de güçlü bir siyasal otoritenin bulunmayışı etkili olmuştur. Osmanlılarda fethedilen yerlere ilk devlet memurları olarak kadı ve subaşıların atanması, “adalet ve güvenliği” sağlamanın devletin temel bir politikası olduğunu gösterir. Osmanlıların, Türkmen boylarını Rumeli’ye yerleştirirken konar-göçer Yörüklere öncelik vermesi, devletin Yörükleri …

Devamını Okuyun »

İlk Müslüman Türk Devletleri / Uyarılar

İlk Müslüman Türk Devletleri / Uyarılar Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının artması, Türklerde Anadolu’yu yurt edinme düşüncesinin oluştuğunu gösterir. Abbasi halifesinin Selçuklu sultanına “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ünvanını vermesi, İslam dünyasının siyasi ve dini liderliklerinin birbirinden ayrıldığını kanıtlar. Selçuklu ülkesinde çok sayıda feodal beyliğin ortaya çıkması, Selçuklulardaki “fethedilen yer fethedenin malıdır” anlayışının siyasal yapıyı etkilemesinin bir sonucudur. Türklerin …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi / Uyarılar

İslam Tarihi / Uyarılar İslamiyet’ten önce Mekke’nin Arap Yarımadası’nda önemli bir sosyal ve ticari merkez haline gelmesi, şehrin dini misyonuna dayanılarak açıklanabilir. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından sonra İslam ordusunun Medine’den çıkarak Hayber Kalesi’ni alması, Müslümanların savunma durumundan çıkarak taarruz durumuna geçtiklerini gösterir. Hicretten sonra, Medine’deki Yahudilerin haklarını güvenceye alan bir duyurunun yapılması, Hz. Muhammed’in “devlet başkanı” sıfatıyla hareket ettiğini …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi / Uyarılar

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi / Uyarılar   Hunlarla Çinlilerin, İpek Yolu hâkimiyetinden dolayı yıllarca savaşmaları, “iktisadi hedeflerin siyasi eğilimlere yön verdiği” yargısını kanıtlar. Uygurlardan kalma hukuk metinlerinde kullanılan bazı kavramların günümüz Türk hukukunda da yer alması, Türk kültüründeki süreklilik olgusuyla açıklanabilir. Uygurların, kendilerinden önceki Türk topluluklarından farklı olarak yerleşik bir hayat yaşadıkları, kalıcı mimari eserler yapmalarına bakılarak kanıtlanabilir. Eski Türk …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları / Uyarılar:

İlkçağ Uygarlıkları / Uyarılar:   Hindistan’da, “kast” sisteminden dolayı “hür, eşit ve kaynaşmış” bir toplum oluşmamıştır. Bu durum, sosyal sınıf farklarının, toplumda ortak bir kültürün gelişmesini önlediğini gösterir. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynakların Asur tüccarlarına ait ticari belgeler olması, “uygarlıkların etkileşiminde ticaretin önemli bir rol oynadığı” yargısını doğrular. Yunanlılarda, sınıfsal ayrıcalıkları kaldırmaya ve ulus iradesini kurumsallaştırmaya yönelik toplumsal taleplerin artması, …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş / Uyarılar

Tarih Bilimine Giriş / Uyarılar:   Sosyal bilimlerin her biri birey ve toplumla ilgili bir konuyu incelediği için, tarihçi bu bilimlerden yararlanarak kaynaklarını zenginleştirmelidir. Bu nedenle, Tarih bilimi filoloji, antropoloji, arkeoloji ve sosyoloji gibi bilimlerden yararlanmak zorundadır. Kronolojik, coğrafi veya analitik tarih araştırmalarının her biri insanlık tarihinin sadece bir yönünü aydınlatır. Bu nedenle, hiçbir araştırma tek başına insanlığın tarihini bir …

Devamını Okuyun »