LYS Tarih Soruları

LYS Tarih Soruları

ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları ve Cevapları

ÖYS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları   Osmanlı, Mebuslar Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları B) Rodos ve Oniki ada C) Batı Trakya’nın durumu D) İstanbul’un güvenliği E) Kapitülasyonlar (1998-ÖYS)   Sivas Kongresi’nde “Ulusal Bağımsızlığın sağlanması İçin ulusça direnilmelidir.” görüşünde birlik sağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşle ilgili ilk gelişmedir?   A) …

Devamını Okuyun »

2016 LYS – 4 Tarih Soruları ve Cevap Anahtarı

1.            Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat’ın kullanım amaçlarından biri değildir? A)           Rasathane          B) Okul                 C)Tapınak             D) Saray      E) Tahıl ambarı   2.            476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ’da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir? A)           Kâğıt      B) Yazı   C) Takvim            D)Para  E) …

Devamını Okuyun »

2010 Lys – 4 Tarih Testi

1. Türk tarihinde görülen Kürşad Ayaklanması’yla ilgili olarak aşağıda verilen, I. Türklerin, bağımsızlığı amaçlayan hareketlerinden biridir. II. Doğu Göktürk Devleti’nin Çin egemenliği altında bulunduğu dönemde gerçekleşmiştir. III. Türklerin, İslamiyeti kabul etmelerinde etkili olmuştur. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. VI. yüzyılda gerçekleşen olaylardan bazıları …

Devamını Okuyun »

ÖYS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

ÖYS I. Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur? A) San Remo Konferansı kararları B) Mondros Ateşkes Antlaşmasının yürürlüğe konması C) İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na katılması E) Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin çağrılması (1997-ÖYS) 2. II. Balkan Savaşı’nda, Osmanlı ordularının Midye-Enez …

Devamını Okuyun »

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları

LYS I.Dünya Savaşı’nın Sonuna Kadar Osmanlı Devleti Soruları ve Cevapları 1. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağ¬men bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur. II. OsmanIı padişahının Araplar üzerindeki nüfu¬zu azalmıştır. III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak iste¬miştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II …

Devamını Okuyun »

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları

LYS XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlası’nda düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirmiştir? A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı B) Trablusgarp Savaşı C) Yunan İsyanı D) Mehmet Ali Paşa İsyanı E) Kırım Savaşı (2012-LYS) 2. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve …

Devamını Okuyun »

LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları

LYS Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemleri Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık artırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır? A) İltizam B) Dirlik C) Cülus D) Emanet E) Müsadere (2011-LYS) 2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on cilt¬lik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gele¬nek ve görenekleri …

Devamını Okuyun »