Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I

Tarih Dersleri Karma Bilgi Test I

1.Osmanlı haklı halkı aşağıda verilenlerin hangisi ile ilk kez yönetime katılmıştır?
A)Meşrutiyet
B)Sened-i İttifak
C)Islahat Fermanı
D)Tanzimat Fermanı
E)Mecelle

2.Osmanlı Devleti’nde ilk defa hangi olayla parlamenter sisteme geçilmiştir?
A)Islahat Fermanıyla
B)Mecelleyle
C)Meşrutiyetle
DTanzimat Fermanıyla
E)Sened-İttifakla

3.Türk tarihinin ilk yazılı anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kanun-i Esasi
B)Kanunname-i Ali Osman
C)Teşkilat-ı Esasi
D)Ahkam-ı Esasi
E) Mecelle

4.Türk siyasi tarihinin ilk partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahrar partisi
B)Halk zümresi
C)Halk partisi
D)İttihat ve Terakki
E)Terakki Perver Halk partisi

5.Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahrar partisi
B)Serbest Cumhuriyet Fırkası
C)Terakki Perver Halk Fırkası
D)Halk Fırkası
E)Demokrat Parti

6.Osmanlı Devleti’nde rejime yönelik çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şah Kulu isyanı
B)Şeyh Bedreddin isyanı
C)Ahmet Anzavur isyanı
D)31 Mart isyanı
E)Baba Zünnin isyanı

7.Osmanlı Devleti’nde meclis kararı ile tahttan indirilen ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A)Vahdettin
B)Genç Osman
C)II. Abdülhamit
D)II. Mahmut
E)Mehmet Reşat

8.Türk siyasi tarihinde ilk kez çok partili hayata ne zaman geçilmiştir?
A)II.Meşrutiyet dönemiyle
B)I. Meşrutiyet dönemiyle
C) Tanzimat Fermanıyla
D)Islahat Fermanıyla
E) Sened-i ittifakla

9.Osmanlının Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trablusgarp
B) Tunus
C) Cezayir
D) Mısır
E) Libya

10.Mustafa Kemal’in ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp
B) Şam
C) Çanakkale
D) Suriye
E) Hicaz

11. Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp
B) Balkan
C) I. Dünya
D) Suriye
E) Çanakkale

12.I. Balkan savaşında Osmanlı Devleti’ne saldıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Romanya
D) Karadağ
E) Sırbistan

13.Osmanlı Devleti’nin izlediği ilk siyaset aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik

14.Birinci dünya savaşını başlatan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Avusturya-Macaristan
E) Rusya

15.I. Dünya savaşından çekilen ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Bulgaristan
C) Japonya
D) Rusya
E) Osmanlı
CEVAP ANAHTARI
1.A   2.C   3.A   4.D   5.A   6.D
7.C   8.A    9.C   10.B   11.A   12.D
13.A   14.D   15.C

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.