1. Ünite: Uluslararası İlişkilere Giriş

Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi Uluslarası İlişkiler Ünitesi Ders Notları

Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi Uluslarası İlişkiler Ünitesi Ders Notları Fihristi ÜNİTE 1 : ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ A.        ULUSLARARASI İLİŞKİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.         Devlet 2.         Egemenlik 3.         Ulus 4.         Uluslararası 5.         Uluslararası İlişkiler B.         ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALININ İNCELEME ALANLARI 1.         Uluslararası Politika 2.         Diplomasi Tarihi 3.         Uluslararası İktisat 4.         Uluslararası Hukuk C.         ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇ TEMEL YAKLAŞIM 1. İdealizm: …

Devamını Okuyun »

Uluslararası İlişkilerde Üç Temel Yaklaşım

C. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇ TEMEL YAKLAŞIM 1940’lı yıllardan sonra uluslararası ilişkiler alanında metodoloji konusunda önemli gelişmeler yaşanmış, bilim adamları teorik gelişmelere katkı sağlayan analiz ve araştırma yöntemleri üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Bu alanda kapsamlı bir teori geliştirmeye dönük çalışmalar esas olarak “idealistler” ile “realistler” arasındaki tartışmalarla başlamış, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde buna plüralistler/liberaller de eklenmiştir. Bu konuda başka sınıflandırmalar da …

Devamını Okuyun »

Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının İnceleme Alanları Ders Notu Konu Özeti

B. ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALININ İNCELEME ALANLARI Uluslararası ilişkiler bilim dalı; uluslararası politika, diplomasi hukuku, uluslararası iktisat ve uluslararası hukuk ile yakından ilgili bir bilim dalıdır. Diğer bir ifadeyle uluslararası ilişkiler bu bilim dallarını da içermektedir. Çünkü uluslararası ilişkiler aynı zamanda devletler arasındaki siyasal ilişkileri, diplomatik ilişkileri, hukuksal ilişkileri ve ekonomik ilişkileri kapsamaktadır. 1. Uluslararası Politika Uluslararası politika (uluslararası siyaset), …

Devamını Okuyun »

Uluslararası İlişkilerle İlgili Temel Kavramlar Ders Notları

A. ULUSLARARASI İLİŞKİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1. Devlet “Devlet” (state) kavramından genel anlamda hukuksal bir varlık anlaşılmaktadır. Modem anlamda devlet, sınırları belirlenmiş bir ülke toprağı üzerinde yaşayan halkın belli bir hükümetle yönetildiği, egemen bir örgütlenmedir. Siyaset literatüründe devlet, farklı yaklaşımlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bazı bilim adamları devleti sosyal değerler piramidinin zirvesinde tutar. Bunlara göre devlet en üstün değerdir ve …

Devamını Okuyun »