Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-2

1. Anadolu’nun coğrafi konumu, pek çok kavmin Ana­dolu’da yerleşmesine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, arkeolojik kazılar so­nunda Anadolu’da ortaya çıkarılan uygarlık mer­kezlerinden biri değildir? A) Abakan B) Çatalhöyük       C) Alişar D) Alacahöyük     E) Truva 2. Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana doğrulukla bağlı kalmaz ise değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.” K. Atatürk Buna göre …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Testleri – Test 1

Tarih Bilimine Giriş  Testleri – Test 1 1. Tarih, büyük bir bütündür. Bu bütünü bir defada inceleyip öğrenebilmek mümkün değildir. Bölümlere ayrılıp çok sayıda belgelerle desteklenen, doğru ya da yanlışlığı ortaya konulmuş tarih, daha kolay ve daha iyi öğrenilebilir. Buna göre; I. Kaynak taraması II. Tasnif(sınıflandırma) III. Tenkit(eleştiri) yöntemlerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır? A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II D)II …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Testi – 2 (20 Soru)

Tarih Bilimi Ünitesi Testi – 2 (20 Soru) 1.    Tarih bilimi, araştırdığı her olayı belgelere dayandırmalıdır. Ancak daha sonra bulunan yeni belgeler var olan bilgileri tamamlayabilir veya tamamen değiştirebilir. Buna göre, tarih araştırmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)  Deney ve gözleme dayalı olması B)  Kesin olmayan sonuçlar içermesi C)  Durağan bilgilerden oluşması D)  Tekrarlanan olaylar süreci olması E)  Sabit …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru)

Tarih Bilimi Ünitesi Testi (20 Soru) 1.    Tarih bilimi, tarihsel sürecin zaman, yer ve konularına göre bölümlere ayrılmasını, araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırıcı yöntemlerden biri olarak benimsemiştir. Bu yöntemin benimsenmesine bakılarak tarihin,   I.  İnsanlığın tüm geçmişini konu edinmesi  II.  Deney ve gözleme dayanması III.  Test ve anket uygulaması özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? A)  I ve II B)  Yalnız I …

Devamını Okuyun »