Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 12

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 12 1- Tarihi olaylar incelenirken, olayın meydana geldiği coğrafi mekan ve o dönemin şartları da bilinmelidir. Bu durum,Tarih biliminin; I- Sebep-sonuç ilişkisi kurması II- Objektif değerlendirmelerde bulunması III- Belgelere ve bulgulara dayanması Özelliklerinden hangilerini zorunlu kılmıştır. A) Yalnız I B) Yalnız II   C) Yalnız III D) II ve III   E) I,II ve III 2- …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Ünitesi Testi Soruları ve Cevapları – Test 11

Tarih Bilimi Ünitesi Testi Soruları ve Cevapları – Test 11 Tarih Bilimine Giriş Cevaplı test   1- John Dewey’e göre, “Geçmişin bilgisi, bugünü anlamada anahtar olduğu için tarih öğretilmelidir.” Buna göre tarih öğretiminin, I. pozitif bilimlerin gelişmesi, II. geçmişten dersler çıkarılması, İII. yaşadığımız dönemin daha iyi anlaşılması durumlarından hangileri için gerekli olduğu îîerî sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız I …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-10

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-10 1-Tarih öncesi devirlerde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi tarih çağlarının başlangıcına daha yakındır? A)Ateşin bulunması B)Tarım hayatının başlaması C)Demirin kullanılması D)Köylerin kurulması E)Bakırın kullanımı   2-Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesine ait kalıntı olamaz? A)Mağaralardaki resimler B)Tarih olaylarının kayıt edildiği yıllıklar C)Seramikten yapılmış eşyalar D)Süs eşyaları E)Demir uçlu mızraklar.   3-Tarih öncesi dönemi aydınlatan bir kültür merkezinde …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 9

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 9 1. Sümerler’in M.Ö IV. binde yazıyı bulmaları tarih çağlarını başlatırken Anadolu, tarih çağlarına M. Ö II. binde bu böl­geye yazının gelmesiyle girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri destekler? A)Tarih öncesi devirler kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz. B)Her toplumun tarih çağlarına girişi aynı anda değildir. C)Devirlerin adlandırılmasında etkin olan kullanılan araç ve gereçlerdir. D)Tarih çağlarının …

Devamını Okuyun »

Tarih 9 Dersi Tarih Bilimi Ünitesi Testi – Test 8

Tarih 9 Dersi Tarih Bilimi Ünitesi Testi – Test 8   1. Birçok bilim gibi, tarih bilimi de başka bilimlerle yardımlaş­ma ilişkisi içerisinde konuları inceler. Aşağıdaki bilimlerden hangisi, tarih biliminin doğru­dan kullandığı bilimlerden değildir? A) Mühür bilimi B) Tıp     C) Filoloji D) Diplomatik     E) Sosyoloji   2. Geçmişten günümüze kalan tüm belgeler tarihin kaynağı­dır ve yazılı- yazısız olarak iki guruba …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimi Testleri – Test 7

Tarih Bilimi Testleri – Test 7   1. Tarihçinin en önemli görevi, incelediği olaylarda doğru yargılara varması ve bunları belgelendirmesidir. Yukarıdaki açıklamaya göre, tarihçinin aşağıdakilerden hangisini dikkate alması uygun olmaz? A) Günümüz değer yargılarını B) Toplumun kültürel yapısını C) Yazısız belgeleri D) Ekonomik gelişmeleri E) Coğrafi özellikleri   2. İki tarihi olay arasında ilişki kurulabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 6

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 6 1. Tarihi bir olayın araştırılmasında aşağıdakilerden hangisi, değerlendirmeye alınamayacak bir özelliktir? A) Toplumların yaşadığı coğrafi bölge B) Toplumların maddi ve manevi Özellikleri C) Olayları açıklayan kesin kural ve kanunlar D) Olaylarla ilgili arkeolojik bulgular E) Olayın meydana geldiği zamanın koşulları   2. Tarihi olayları inceleyen bir araştırmacıdan öncelikle objektif olması beklenir. Böylelikle …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-5

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 5 1. I.Olayın meydana geldiği günün koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak II Olayın aydınlatılmasında farklı kaynaklardan yararlanmak III. Olayı değerlendirirken kişisel yorum ve yargılara ağırlık vermek IV. Olayın meydana gelmesinden önceki gelişmeleri incelemek V Olayların yorumlanmasında tarafsız olmak Yukarıda verilenlerden hangisi tarihi bir olayın doğru bir şekilde değerlendirilmesinde başvurulan yollar arasında gösterilemez? A) …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-4

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 4 1. Dünya Savaşının çıkış sebeplerini araştıran bir tarihçinin XVIII. yüzyılda Avrupa’da Sanayi Devrimi sonucunda meydana gelen gelişmeleri incelemesi tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliğinin dikkate alındığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi şartlar etkilidir. B) Tarihi olaylar takrarlanamaz. C) Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmaktadır. D) Tarihi …

Devamını Okuyun »

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 3   1. “Sultan II. Abdülhamit’e bir bakıyorsunuz bazı tarihçiler Ulu Hakan deyip göklere çıkartıyor bazdan ise Kızıl Sultan deyip yerden yere vuruyor. Adeta tarihçiler taraf tutan bir yargıç gibi hareket ediyor” Yukarıda verilen bilgilerde tarihçilerin tarih biliminin özelliklerinden hangisiyle çelişir nitelikte davrandıkları söylenebilir? A) Yer ve zaman belirtme B) Farklı kaynaklardan yararlanma C) …

Devamını Okuyun »