TARİH 9 DERSİ

Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan Hayatı

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi Tarih 9 Dersi İlk Türk devletleri ünitesi kazanımlarınızı pekiştirir. 1. Kavimler göçü sonucu Doğu Avrupa’da kurulan savaşçı özellikleri ve disiplinli orduları sayesinde Avrupa’nın siyasi hayatında önemli rol oynayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Uygur Devleti B) Asya Hun Devleti C) Avrupa Hun Devleti    D) Kutluk Devleti E) Göktürk Devleti 2. Orta Asya Türk devletleri Çinlilerle sürekli …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test 1. Mani dininin etkisiyle Uygurlar yerleşik hayata geçmişler bilim, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Uygurlar hakkında verilen bu bilgilerle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Uygurlarda ticaret ve sanat gelişmiştir. B) Uygurlarda şehircilik gelişmiştir. C) Uygurlarda ordunun savaş tekniği gelişmiştir. D) Uygurlarda sanat faaliyetleri artmıştır. E) Uygur toplumunda bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. 2. Aşağıda verilenlerden …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi

İlk Türk Devletleri Testi 1. Uygurlar döneminde her sene Çin başkentine giden heyetler götürdükleri hayvanlarını Çinlilere vererek karşılığında onlardan ipek alıyorlardı. Buna göre; I. Uygurlar ile Çinliler arasında ticaret faaliyetleri gelişmiştir. II. Çinlilerle Uygurlar ticaret ilişkilerinde takas sistemini kullanmışlardır. III. Devletlerin coğrafi konumları uğraş alanlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve …

Devamını Okuyun »

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2 1. Tarihte “Kavimler Göçü” olarak adlandırılan Germen ve Slav Kavimlerinin, Batı ve Orta Avrupa’ya göçü aşağıdaki olayların hangisi üzerinde etkili olmuştur? A) Batı Hunları’nın yıkılışı B) Batı Roma’nın yıkılışı C) Yeni Çağın başlaması D) Avrupalıların Haçlı Seferlerine çıkması E) Roma İmparatorluğu’nun kurulması 2. Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında olmuştur? …

Devamını Okuyun »

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi Tarih 9 dersi konularını kavramak için mutlaka çözünüz. 1. Uygurların devlet yönetiminde kendilerinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Savaşçı bir toplum olmaları E) Matbaa ve kağıdı kullanmaları C) Yerleşik hayata geçmeleri D) Çin’in her konuda desteğini almaları E) Göktürklerin merkezinde kurulmaları 2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk …

Devamını Okuyun »

4. Ünite: İslam Tarihi Ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar) Ünitesi Ders Notu

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) 1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ 2. KONU: TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ Hazırlanalım 1. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyada hangi inançlar bulunuyordu? Araştırınız. 2. Halifelerin belirlenmesi açısından Dört Halife Devri özelliğe sahiptir? Araştırınız. 3. İslam Uygarlığının dünya uygarlığına katkıları nelerdir? Araştırınız. 4. Abbasilerin Türklere yönetim ve orduda görev vermelerinin nedenleri sizce neler …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu   İslamiyetin meydana getirdiği değişimi anlayabilmek için, İslamiyetten önceki dünyanın genel durumunu bilmek gerekir. Bunun için Asya, Avrupa, Afrika kıtalarındaki ve İslam dininin ortaya çıktığı Arabistan bölgesindeki yaşam biçimleri, devlet yapıları ve dinî düşünceler incelenmelidir. Avrupa Avrupa, Kavimler Göçü’nün etkisiyle büyük karışıklıklar içindeydi. Fransa’da, Vizigotlarla Franklar arasındaki savaşlarda binlerce insan ölmüştü. İspanya ve Güney Fransa’da …

Devamını Okuyun »

Hendek Savaşı

HENDEK SAVAŞI (627) Nedeni: Uhud Savaşı’ndan sonra şehirden çıkarılan Yahudi Nadir Kabilesi’nin ve Medine Yahudilerinin Mekkelileri kışkırtmaları Mekkelilerin İslâm Devleti’ne son darbeyi vurmak istemeleri Savaş:Hz. Muhammed düşman kuvvetlerinin 10.000 kişi olduklarını öğrenince, Medine’de kalarak savunma savaşı yapmaya karar verdi. Bu sırada yeni Müslüman olan İranlı Selman-ı Farisi’nin teklifi üzerine Medine hendeklerle çevrildi. Mekkeliler ilk kez gördükleri bu savunma taktiği karşısında …

Devamını Okuyun »

Uhud Savaşı

UHUD SAVAŞI (625) Nedeni: Medine’deki Yahudilerin Mekkelileri kışkırtmaları Müslümanların Mekkeliler ait büyük bir kervanı ele geçirmeleri Mekkelilerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri Mekkeli Müşriklerin, kervan yollarını güvenlik altına almak istemeleridir. Savaş: Savaş Medine yakınlarındaki Uhud Dağı çevresinde olmuş, önceleri Müslümanlar (700 kişi) galipken okçu birliklerinin yerlerini terk etmeleri nedeniyle Mekkelileri (3000 kişi) saldırıları Müslümanlar geçici bir yenilgi almışlardır. 70 Müslüman …

Devamını Okuyun »

Bedir Savaşı (624)

Hz.Muhammed’in bizar katıldığı savaşlara “gazve”,katılmadıklarına ise “seriye” denir. BEDİR SAVAŞI (624) Nedenleri : Mekkeli müşriklerin Hicret dolayısıyla, Mekke’de bırakılan Müslümanların mallarını yağmalayarak Şam’a satmak için götürmeleri ve Müslümanların bu olayı haber alması, kervanın yolunu keserek mallarını geri almak istemeleri. Kureyş müşriklerinin saldırgan tutumları, Allah’tan savaş emrinin gelmesidir. Savaş:Bedir kuyusu civarında 900 kişilik Mekke ordusuna karşılık Müslümanlar 313 kişiydiler. Sonuçları : …

Devamını Okuyun »