TARİH 9 DERSİ

Tarih 9 Dersi : Kadîm Dünyada İnsan Hayatı

İslam Tarihi Testi – Test 2

Ders: Tarih 9 Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı Ünitesi Konu: İslam Tarihi ve  Uygarlığı Ünitesi Test Çözümü İslam Tarihi Testi – Test 2 1.    İslamiyet öncesi Arabistan'ın dinsel ekonomik ve siyasal durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)  Bizans ve Sasani baskısının varlığı B)  Göçebe yaşantının yaygın olduğu C)  Siyasal birliğin bulunmadığı D)  Putperestliğin yaygın olduğu E)  Ekonomik hayatın yalnızca tarıma …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Tekrar Testi – Test 7 1.    Kavimler Göçü sonucunda Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış (395), sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476). Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu güçlü merkezi örgütlenmesiyle feodal sistemi yaşamadığı gibi İlkçağ Yunan, Hellen, Roma kültürünü …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6

Ders: Tarih 9 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6 1.    Türk tarihini bir bütün halinde incelemenin zor olmasının nedeni;   I.  Değişik bölgelere göç etmeleri  II.  Gittikleri bölgenin kültüründen etkilenmeleri III.  Birbirinden farklı kültürel özellikler göstermeleri durumlarından hangileri ile açıklanabilir? A)  Yalnız I B)  I ve II …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Ünitesi Testi – Test 5 1.    Türklerin Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmelerinde;   I.  Hayvan hastalıklarının artması  II.  İklim koşullarının değişmesi III.  Siyasi anlaşmazlıkların yaşanması IV. Çin ve Moğol baskıları  V. Cihat anlayışını benimsemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez? A)  I B)  …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Testi – Test 4

Ders: Tarih 1 Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü İlk Türk Devletleri Testi – Test 4 1.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anayurttan ilk göçlerin nedenleri arasında yer almaz? A)  Büyük kuraklıkların yaşanması B)  Nüfusun artması C)  Salgın hastalıkların meydana gelmesi D)  Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi E)  Otlakların yetersiz hale gelmesi 2.    Tarih boyunca Türklerin göç etmesi­nin …

Devamını Okuyun »

Asya ve Mısır’da Kurulan Diğer Devletler Testi ve Cevapları -2

ASYA VE MISIR’DA KURULAN DİĞER DEVLETLER – II 1. Uluğ Bey, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır? A) Kırgızlar    B) Babürler C) Gazneliler  D) Karahanlılar E) Timurlular 2. – Karakoyunlulara son vermişlerdir. – Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlılara mağlup olmuşlardır. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Safeviler    B) Timurlular C) Babürler     D) Akkoyunlular E) Eyyubiler 3. I. Kösedağ II. Ayrı …

Devamını Okuyun »

Asya ve Mısır’da Kurulan Diğer Devletler Testi ve Cevapları

Asya ve Mısır’da Kurulan Diğer Devletler  Testi 1. Fatımi’lerde, Şii kültürünü yaymak amacıyla açılan medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Nizamiye Medresesi B) Karatay Medresesi C) Yağıbasan Medresesi D) Davudiye Medresesi E) Darül Hikme Medresesi 2. Timurluların, I. eyaletlerin başına vali olarak hükümdarın oğullarını görevlendirmeleri, II. Çağatay Türkçe’sini kullanmaları, III. Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseri oluşturmaları durumlarından hangileri ulusal kimliklerine önem verdiklerini göstermektedir? …

Devamını Okuyun »

İlk Çağ Uygarlıkları Testi ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları Testi Ders : Tarih 9 Ünite : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü Konu : İlkçağ Uygarlıkları Testi İLKÇAĞ UYGARLIKLARI – II 1. Makedonya Kralı Büyük İskender, Persler üzerine yaptığı Asya Seferi’yle; – Pers İmparatorluğu’nu yıkmıştır. – Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve iran’ı ele geçirmiştir. – Kendi adıyla anılan birçok şehir kurmuştur. Buna göre, Büyük İskender ile …

Devamını Okuyun »

İlkçağ Uygarlıkları Testi Soruları ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları Testi Ders : Tarih 9 Ünite : Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi  Test Çözümü Konu : İlkçağ Uygarlıkları Testi   1. – Sümerler, site devletlerinde yaşamışlardır. – Anadolu, Suriye ve Mısır’ı hakimiyetlerine alan Persler, ülkelerini merkezden atadıkları valiler aracılığıyla yönetmişlerdir. Yalnız bu bilgilere göre; I. Sümerler siyasi birlikten yoksundur. II. ilkçağ’da, her bölgede merkezi krallıklar hüküm sürmüştür. …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3

İlk Türk Devletleri Ünitesi Konu Testi – Test 3 Ders:  Tarih 9 Konu: İlk Türk Devletleri Ünitesi Test Çözümü 1.    Yaşanılan coğrafyanın özellikleri tarih içinde gelişen kültürlere daima etkili olmuştur. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A)  Göçebe hayat tarzı B)  Hayvancılığın yapılması C)  Savaşçılık, askerlik hayatının gelişmesi D)  Yazılı hukukun gelişmesi E)  Mimari tarzının gelişmemesi 2.    …

Devamını Okuyun »