2020-2021 2.Dönem Tarih Zümresi

Zümre toplantısının amacı; dönem başında tarih derslerinin genel amaç, ilke yöntemlerini belirlemek, yeni döneme hazırlıklı girmeyi sağlamaktır.

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
………………………………………………………. MESLEK LİSESİ
…………………. ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM BAŞI TARİH GRUBU (TARİH9, TARİH10 VE T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK) DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No:
Toplantı Tarihi:
Toplantı Saati:
Toplantı Yeri:
Toplantıya Katılanlar:

 

……………………… Lisesi Müdürlüğüne;

2020–2021 Eğitim-Öğretim yılı Tarih grubu dersleri zümre öğretmenleri, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama
2–1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin incelenmesi
3-2020–2021 Öğretim yılı I. dönem başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi
4-2020–2021 Öğretim yılı II. Dönem için alınacak kararlar
a-I. Dönem başarı ve başarısızlıkların sınıf ve şubelere göre ve genel sınavlara göre değerlendirilmesi
b-Başarısızlığın giderilmesi için alınacak etkin tedbirler
c-Eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkileyen faktörler
d-Öğrencilerin telaffuz durumu
e-Günlük planların hazırlanması
f-Diğer zümre öğretmenleri ile ilişkiler
g-Öğrencilerin Üniversiteye hazırlanması
h-Yazılı sınavlar ve performans ödevleri
ı-Proje ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi
5-Derslerle ilgili araç ve gereç ile müfredat programının incelenmesi
6- 2488 STD de yer alan Atatürkçülük konularının Yıllık planlara uygun olarak işlenmesi.
7-2538 STD.nin derslerde işlenmesi.
8-Öğrenci velileri ile işbirliğinin yapılması
9-Dilek ve temenniler

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Ve Alınan Kararlar

1-Açılış Ve Yoklama
………………. Meslek Lisesi Tarih Dersi zümre öğretmenleri 12.02.2021 tarihinde Öğretmenler odasında Okul Müdürü ……………. başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin eksik olmadığı görülünce yukarıdaki gündem maddeleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. maddesi doğrultusunda oluşturularak görüşmeye başlandı.

2–1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun İncelenmesi.

Resmi Gazete Yayım Tarihi Ve 24.06.1973 – Sayısı:14574.

Gündem maddesi gereği Zümre Başkanı ……….,1739 sayılı “”Milli Eğitim Temel Kanunu” nda yer alan genel ve özel amaçların hatırlanması amacıyla okuyarak, temel hedefimizin öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bedenen ve ruhen sağlıklı karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı sorumluluklarını bilen birer vatandaş olarak yetiştirmek ve Öğrencilerin Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu’nda belirtildiği şekilde Türk Milliyetçiliğine bağlı, vatanını ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılacağı vurgulandı.

KARAR: Tarih derslerinin Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda okutulmasına karar verildi.

3–I.Dönem Başında Alınan Zümre Kararlarının Gözden Geçirilmesi

2020-2021 öğretim yılı I. Dönem Başı Zümre toplantı tutanağında alınan kararlar ………… tarafından okundu. Zümre Başkanı ………… alınan kararların isabetli olduğunu belirterek bu kararların bu dönemde de uygulanmasına titizlikle devam edilmesi gerektiğini belirtti.

4– 2020-2021 Öğretim Yılı II. Dönemi İçin Alınan Kararlar

A – I.Dönem Başarı Ve Başarısızlıkların Sınıf Ve Şubelere Göre Değerlendirilmesi

Sınıflara ve şubelere göre Tarih derslerindeki 1.Dönem sonu başarı yüzdeleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

Sınıf / Şube

 

 

 

 

 

Alan / Dal  

 

 

Dersin Adı

 

 

 

 

Toplam Öğrenci Sayısı Başarılı Öğrenci sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı Başarı Yüzdesi Puan Ortalaması
9 / A Y.İ.H TARİH 9 27 20 7 % 74 59,98
9 / B Y.İ.H TARİH 9 30 23 7 % 77 61,34
9 / C Y.İ.H TARİH 9 19 16 3 % 84 64,92
9 / D Y.İ.H TARİH 9 19 %
9 / A K.S.H TARİH 9 34 %
10 / A Y.İ.H TARİH 10 20 18 2 % 90 68,64
10 / B Y.İ.H TARİH 10 %
10 / C Y.İ.H TARİH 10 19 18 1 % 95 73,69
10 / A K.S.H TARİH 10 %
10 / B K.S.H TARİH 10 %
11 / A Y.İ.H T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 25 24 1 % 96 80,55
11 / B Y.İ.H T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 16 16 0 % 100 92,75
11 / C Y.İ.H T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 13 13 0 % 100 68,79
11 / A K.S.H T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK %
11 / B K.S.H T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK %

 

B – Başarısızlığın Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler.

Zümre Başkanı…………., söz alarak; “başarıyı artırmak için derslerin soru-cevap metodunu kullanarak daha aktif hale getirilmesinin, konuların ana mesajlarını tahtaya yazarak dikkat çekilmesinin, harita kullanarak ya da haritanın tahtaya çizilerek ders işlenmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Bir de Derslerde imkânlar dâhilinde Bilgisayardan faydalanılarak sunu ve CD’ lerle konular desteklenirse başarının daha da artacağına inandığını dile getirdi. Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarih şemaları, tarihi fıkralarla da ders beslenmelidir.” dedi.

Bu konularda Aşağıdaki şu KARARLAR alındı

1-Verimli çalışma yönteminin öğrencilere öğretilmesi
2- Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için motive edilmeye çalışılması
3- Öğrencilerin derse ders araç – gereçleri ile gelmelerinin sağlanması
4-Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış verişinde bulunulması
5-Problemli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile görüştürülmesi
6-Başarısız öğrencilerin velileri ile sürekli işbirliğinin sağlanması

C – Eğitim Ve Öğretimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

……….., söz alarak gerek okulumuzun bulunduğu gerekse öğrencilerin geldikleri çevrenin öğrencilerde olumsuz davranışlar oluşmasını kolaylaştıracağına dikkat çekti.

KARAR: Yaşadıkları çevreden olumsuz etkilenmemeleri konusunda öğrencilere rehberlik yapılması kararlaştırıldı

D – Öğrencilerin Telaffuz Durumunun Geliştirilmesi

Zümre Başkanı ……….. söz alarak Öğrencilerin sosyal rahatlık kazanması ve bu özelliğinin geliştirilmesi için mutlaka derslerde konuşmalarına ortam hazırlanmalıdır. Ancak bu sadece konuşmalarını ya da derse katılmalarını sağlama amacı taşımamalı konuşurken Türkçeyi doğru olarak kullanmalarına dikkat edilerek yanlışlıkların anında düzeltilmesi gerektirdiğini belirtti.

KARAR: Öğrencilerin Türkçeyi düzgün telaffuz etmelerine dikkat edilmesine karar verildi.

E – Günlük Planların Hazırlanması

Zümre başkanı …………, Öğretmen arkadaşların derslere hazırlıklı girmesi ve daha verimli olabilmesi ancak günlük planların itinalı bir şekilde hazırlanması ile mümkün olabileceğini belirtti.

KARAR: Günlük planların yapılarak ve ders notları kullanılarak derslere girilmesine karar verildi.
F – Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliği

KARAR: Konuların özelliğine göre Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ve Coğrafya Öğretmenleri ile İşbirliği yapılarak gerekirse derse alınmalarının sağlanmasına karar verildi.

G – Öğrencilerin Üniversite Sınavına Hazırlanması
Zümre başkanı ………….. söz alarak Öğrencilerin Üniversite sınavlarına (YGS ve LYS) hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile her ders sonunda konuyla mümkün olursa daha önceki konularla ilgili Üniversite sınavlarında çıkan ve çıkabilecek tipteki test sorularının çözülmesinin yararlı olacağını söyledi.

KARAR: Üniversiteye giriş sınavlarına (TYT ve AYT) hazırlık amacıyla konularla ilgili testlerin her ünite sonunda çözülmesine karar verildi.

Derslere Göre İkinci Dönem Yazılı Sınav Ve Performans Sayısı

İKİNCİ DÖNEM
 Dersin Adı

 

 Sınıf

 

 

 Haftalık Saati  Yazılı Sınav Sayısı  Performans Notu Sayısı
TARİH 9 9 2 2 2
TARİH 10 10 2 2 2
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11 2 2 2

İkinci Kanaat Dönemi İçin Tarih Grubu Derslerinin Yazılı Sayısı Ve Tarihleri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir;

İKİNCİ DÖNEM
 Dersin Adı

 

 Sınıf

 

 

 Haftalık

Saati

 Birinci Yazılı Sınav Tarihi  İkinci Yazılı Sınav Tarihi
TARİH 9 9 2
TARİH 10 10 2
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11 2

Yukarıdaki sınav tarihleri zümre başkanları kurulunca ortak sınav tarihlerinin belirlenmesine göre bir hafta ileri veya geri alınabilecektir.

KARAR: 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılmasına,
yazılı sınavların değerlendirilmesinde mutlaka önceden hazırlanan cevap anahtarının ve not bareminin esas alınmasına, yazılı sınav tarihlerinin en 10 gün önceden öğrencilere bildirilmesine ve e-Okul sistemine işlenmesine, Yazılı sınav, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulmasına ve e-Okul sistemine işlenmesine, performans notlarından birinin öğrencinin yaptığı çalışmaya göre diğerinin ise sınıf içeresindeki performansına göre verilmesine karar verildi.
I – Proje Ödevlerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi

……………., söz alarak ödevlerin amaçları ve ödev verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili şunları söyledi:

Proje Ödevi:

*Proje Ödevini özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırma ,
*Planlı iş yapabilme, bilgi ve becerisini geliştirme ,
*Gerekli bilgi ve malzemeyi toplayabilme ,
*konulara değişik açılardan bakabilme, danışabilme tartışabilme, soru sorabilme alışkanlığı kazandırmak
*Düşünme gücünü geliştirebilme ,
*Proje Ödevi konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri okul aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulmalı.
*Proje Ödevi konularının anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.

KARAR: Proje ödevlerinin 10. ve 11. Sınıflarda Mart ayının son haftasında, 9.sınıflarda ise Mayıs ayının ilk haftasında toplanmasına, 1.Dönem sene başı zümre toplantısında belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesine, ödevler teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde okunarak sonuçların öğrencilere duyurulmasına ve e-Okul sistemine girilmesine karar verildi.

5-Derslerle İlgili Araç – Gereç Ve Müfredat Programlarının İncelenmesi

Derslerde haritalar, yardımcı kaynaklar, tahta ve atlaslar en etkili şekilde kullanılacaktır.

Tarih 9 dersi: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 karar tarihli ve 172 karar sayısı ile kabul edilen öğretim programına göre işlenecektir.
Tarih 10 dersi: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 tarih ve 134 Karar Sayısı ile kabul edilen öğretim programına göre işlenecektir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 36 Karar Sayısı ile kabul edilen öğretim programına göre işlenecektir.
KARAR: Tarih derslerinde 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak uygun formatta hazırlanan yıllık planlara göre derslerin işlenmesine karar verildi.
6-2488 Std De Yer alan Atatürkçülük Konularının Yıllık Planlara Uygun İşlenmesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04. 1998 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mayıs 1998 tarih 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken “Atatürkçülükle İlgili Konular”ı ……………. tarafından okundu.
Buna göre derslerde işlenecek Atatürkçülük konuları şu şekilde düzenlendi. Lise 10.sınıf Tarih dersinde Çanakkale Cephesi işlenirken Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri, vatan ve millet sevgisi, mantıklılığı, ileri görüşlülüğü, önder oluşu üzerinde durulacaktır.
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular: Tam Bağımsızlık, Türk kadınının toplum içindeki yeri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi konusunda açıklanacak, Türk kadınının haklarını pek çok Avrupa ülkesinden önce almış olduğu vurgulanacaktır.
Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar konusunda kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkisi, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasındaki rolü, milli kültürün gelişmesindeki katkısı, çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ve gelişmeyi katkısı belirtilecektir.
Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar açıklanacak. Devletçilik ilkesi, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, devlet ve ferdin başlıca görevleri vecizeleriyle açıklanacaktır.
Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri dini istismar ve taassup konusunda Atatürk’ün düşünce ve görüşleri, vecizeleri geliştirilerek verilecektir.
Atatürk ilkeleri konusunda ilkelerin nitelikleri açıklanarak yabancı ideolojilerle bağlantısı olmadığı açıklanacaktır. İlkelerin Türk kültürünün tarihsel derinliklerinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıklanacaktır.
Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetin tanımı ve dayandığı esaslar Atatürk’ün vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir. Cumhuriyetin nitelikleri konusunda, insan haklarına saygılı olması Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, milli ve Üniter devlet niteliklerinin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır. Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler işlenirken Atatürk’ün gençliğe hitabesinden faydalanılarak Türk gençliğinin görevleri açıklanacaktır. Cumhuriyeti korumanın milli bir görev olduğu vurgulanacak Atatürk’ün Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılması ideali ve isteği açıklanacaktır.
Milliyetçilik ilkesi: Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı temel esaslar konusunda milli birlik ve beraberliğin anlamı, bunun sosyal gücün gelişmesine katkısı, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları belirtilecektir. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar milli eğitim, milli kültür, dil tarih, kültür birliği, misali milli ve Türklük şuurunun manevi değerler olduğu açıklanacaktır.
Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit, Türkiye’nin jeopolitik önemi, güçlü bir Türkiye’nin arzulanmayışı iç tehdit unsurlarının hedefleridir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit konusu işlenirken Atatürk’ün vecizelerinden faydalanılacaktır.

KARAR: İkinci dönem aşağıda belirtilen günler ve önemleri hakkında derslerde öğrencilere bilgi verilmesi kararlaştırıldı.
• 12 Mart (1921) tarihinde İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin önemi, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve Atatürk’ün bağımsızlığa verdiği önemden bahsedilecek.
• 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırması işlenecektir.

7-2538 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde Yer Alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) İle İlgili Konuların Derslerde İşlenmesi.

KARAR:14.06.2002-272 tarih ve sayılı ve 2538-2539 sayılı Tebliğler Dergilerinde yer alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) ile ilgili konuların derslerde işlenmesine karar verildi.
8- Öğrenci Velileri İle İşbirliğinin Yapılması

KARAR:
• Öğrenci başarısının artırılması için velilerle sürekli işbirliğine gidilecektir. Bu amaçla sınıf rehber öğretmenleriyle sürekli işbirliğine gidilmesine,
• Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanlarının anlatılmasına, Anne ve babaların çocukları ile gurur duymaları gerektiğinin anlatılmasına,
• Öğrencilerin gelişim özellikleri konularında velilerin bilgilendirilmesine,
• Anne ve babaların çocuklarının eğitimlerinde rol almalarının sağlanmasına karar verildi.
9-Dilek Ve Temenniler

Toplantıya katılan öğretmenler 2020–2021 öğretim yılı ikinci kanaat döneminin daha başarılı geçmesi dilek ve temennisinde bulundular. Görüşülecek konu kalmadığından Zümre Başkanı……….. tarafından toplantıya son verildi.

ZÜMRE TOPLANTISI SONUCUNDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR.

1 – Tarih derslerinin Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda okutulmasına karar verildi.

2 – Başarısızlığın giderilmesi için aşağıdaki kararlar alındı.
• Verimli çalışma yönteminin öğrencilere öğretilmesi
• Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için motive edilmeye çalışılması
• Öğrencilerin derse ders araç – gereçleri ile gelmelerinin sağlanması
• Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış verişinde bulunulması
• Problemli öğrencilerin okul rehberlik servisi ile görüştürülmesi
• Başarısız öğrencilerin velileri ile sürekli işbirliğinin sağlanması
3 – Yaşadıkları çevreden olumsuz etkilenmemeleri konusunda öğrencilere rehberlik yapılması kararlaştırıldı

4 – Öğrencilerin Türkçeyi düzgün telaffuz etmelerine dikkat edilmesine karar verildi.

5 – Günlük planların yapılarak ve ders notları kullanılarak derslere girilmesine karar verildi.

6 – Konuların özelliğine göre Edebiyat, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ve Coğrafya Öğretmenleri ile İşbirliği yapılarak gerekirse derse alınmalarının sağlanmasına karar verildi.

7 – Üniversiteye giriş sınavlarına (TYT ve AYT) hazırlık amacıyla konularla ilgili testlerin her ünite sonunda çözülmesine karar verildi.

8 – 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılmasına, yazılı sınavların değerlendirilmesinde mutlaka önceden hazırlanan cevap anahtarının ve not bareminin esas alınmasına, yazılı sınav tarihlerinin en 10 gün önceden öğrencilere bildirilmesine ve e-Okul sistemine işlenmesine, Yazılı sınav, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulmasına ve e-Okul sistemine işlenmesine, performans notlarından birinin öğrencinin yaptığı çalışmaya göre diğerinin ise sınıf içeresindeki performansına göre verilmesine karar verildi.

9 – Proje ödevlerinin 10. Ve 11. Sınıflarda Mart ayının son haftasında, 9.sınıflarda ise Mayıs ayının ilk haftasında toplanmasına, 1.Dönem sene başı zümre toplantısında belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesine, ödevler teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde okunarak sonuçların öğrencilere duyurulmasına ve e-Okul sistemine girilmesine karar verildi.

10 – Tarih derslerinde 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak uygun formatta hazırlanan yıllık planlara göre derslerin işlenmesine karar verildi.

11 – Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04. 1998 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mayıs 1998 tarih 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken “Atatürkçülükle İlgili Konular”ın Tarih derslerinde uygulanması kararlaştırıldı.

12 – 14.06.2002-272 tarih ve sayılı ve 2538-2539 sayılı Tebliğler Dergilerinde yer alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) ile ilgili konuların derslerde işlenmesine karar verildi

13 – Öğrenicilerin başarılarının daha çok artırılabilmesi için veliler ile sürekli olarak işbirliği halinde olunmasına karar verildi.

ZÜMRE TOPLANTISINDA FAYDALANILAN KAYNAKLAR

• 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
• Atatürk İlke ve İnkılâpları (2488 Sayılı Tebliğler Dergisi).
• Lise 9 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen öğretim programı.
• Lise 10 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 tarih ve 134 Karar Sayısı ile kabul edilen öğretim programı.
• Lise 11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 tarih ve 36 Karar Sayısı ile kabul edilen öğretim programı.
• Yıllık ve günlük planlar (2089, 2551 2602 2610 Sayılı Tebliğler Dergileri).
• Ermeni, Süryani, Pontus Konuları (2538, 2539 Sayılı Tebliğler Dergileri).

• 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

• 1.Dönem sonu tarih dersleri not fişleri
TARİH DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
……………………..
Zümre Başkanı Üye
Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni
OLUR
…………………..
………………..
Okul Müdürü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.