9. Sınıf Tarih Dersi Genel Tekrar Testi

9. Sınıf Tarih Dersi Genel Tekrar Testi

Ders: Tarih 9

Konu:  Ünitelerden karışık olarak oluşturulan test sorularının çözümü

 Soru1.  Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Göktürk

B)           Uygur

C)           Hun

D)           Moğol

E)            Akhun

 

Soru2.   Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Göktürkler

B)           Hunlar

C)           Persler

D)           Vandalar

E)            Romalılar

Soru3.  Tarih öncesi dönemlerde Türkler diğer toplumlara aşağıdaki konularda hangisinde öncülük yapmıştır?

A)           Yazının icadı

B)           Tarımsal faaliyetler

C)           Devlet idaresi

D)           Seramik sanatı

E)            Madeni işleme

Soru4.  Göktürk devletinin devamı olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi gösterilebilir?

A)           Avarlar

B)           Kutluk

C)           Sibirler

D)           Hunlar

E)            Hazarlar

Soru5.  Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez?

A)           18 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır.

B)           Yerleşik hayata geçmişlerdir.

C)           Tarımı geliştirmişlerdir.

D)           Kültür ve medeniyette ilerlemişlerdir.

E)            Avrupa’ya göç etmişlerdir.

Soru6.  Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine aittir?

A)           Büyük Hun Devleti

B)           Göktürk Devleti

C)           Uygurlar

D)           Oğuzlar

E)            Kutluk Devleti

Soru7.  Çin seddi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin saldırılarına karşı yapılmıştır?

A)           Büyük Hun Devleti

B)           Göktürkler

C)           Avarlar

D)           Uygurlar

E)            Karluklar

Soru8.  II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?

A)           Bumin Kağan

B)           Mukan Kağan

C)           Kutluk Kağan

D)           Kutluk Bilge Kağan

E)            Teoman

Soru9.  Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir?

A)           Baga Tarkan

B)           İstemi Yabgu

C)           Ta-po

D)           Mukan Kağan

E)            Ko-lo

Soru10.  Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Himalaya dağları

B)           Sibirya

C)           Kingan dağları

D)           Hazar gölü

E)            Volga ırmağı

Soru11.  Büyük İskender’in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur?

A)           Pozitif bilimlerde ilerleme

B)           Yeni şehirlerin kurulması

C)           Yunanlıların Asya göçü

D)           Mısır ve İran’ın fethi

E)            Helenizm

Soru12.  Aşağıdakilerden hangisi, dünya medeniyetinin gelişmesine ve tanınmasına yardımcı olan önemli uygarlıklardan değildir?

A)           Fenike

B)           Sümer

C)           Mısır

D)           Elam

E)            Babil

Soru13.  Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir?

A)           Çivi yazısı

B)           Hiyeroglif yazısı

C)           Gılgamış destanı

D)           Ziggurat tapınakları

E)            Alfabenin icadı

Soru14.  Anadolu, Tarih çağına aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında girmiştir?

A)           Urartular

B)           Frigler

C)           Asurlar

D)           Lidyalılar

E)            İyonyalılar

Soru15.  Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göre yanlıştır?

A)           Hitit – Hattuşaş

B)           Frig – Gordion

C)           Lidya – Sard

D)           Urartu – Tuşpa

E)            İyon – Gordion

Soru16.  Sümerler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)           Mezopotamya da kurulan ilk medeniyettir.

B)           Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

C)           Akadlar tarafından yıkılmışlardır.

D)           Dünya’da ilk yazılı hukuku oluşturmuşlardır.

E)            Gılgamış Destanı’nı meydana getirmişlerdir.

Soru17.  İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır?

A)           Manas Destanı

B)           Göç Destanı

C)           Alp Er Tunga Destanı

D)           Kumarbi Destanı

E)            Gılgamış Destanı

Soru18.  Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir?

A)           Mısrlılar

B)           Sümerler

C)           İbraniler

D)           Asurlular

E)            Babiller

Soru19. Kurdukları ticaret kolonileri sayesinde doğu kültürünü batıya taşıyan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A)           İyonlar

B)           Yunanlılar

C)           Hititler

D)           Lidyalılar

E)            Fenikeliler

Soru20.  Eskiçağda Mısır’ın istilalardan korunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)           Güçlü bir ordunun bulunması

B)           İpek yolu üzerinde bulunması

C)           Yerleşik hayatın geç başlaması

D)           Tarımın gelişmiş olması

E)            Etrafının çöller ve denizlerle çevrili olması

Soru21.  Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır?

A)           Asur

B)           Mısır

C)           Elam

D)           Akad

E)            Fenike

Soru22.  Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Polis

B)           Site

C)           Ensi

D)           Nom

E)            Lugal

Soru23.  Bugünkü Slav topluluğunun oluşmasında hangi Türk topluluğunun daha çok katkısı olmuştur?

A)           Kumanlar

B)           Bulgarlar

C)           Avarlar

D)           Hazarlar

E)            Oğuzlar

Soru24.  İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Karluklar

B)           Oğuzlar

C)           Selçuklular

D)           Osmanlılar

E)            Bulgarlar

Soru25.  Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Avarlar

B)           Türgeşler

C)           Kimekler

D)           Sibirler

E)            Oğuzlar

Soru26.  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?

A)           Haçlı savaşları

B)           Coğrafi Keşifler

C)           Orta Asya göçleri

D)           Kavimler göçü

E)            Göktürk Devleti’nin yıkılışı

Soru27.  İslamiyet’ten önce Orta Asya da en geniş sınırlara ulaşan ve Türk birliğini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Hunlar

B)           Göktürkler

C)           Uygurlar

D)           Avarlar

E)            Sibirler

Soru28.  Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)           Tarım yerleşmiştir.

B)           Ticaret gelişmiştir.

C)           Bozkır kültürü gelişmiştir.

D)           Kültür – medeniyet ilerlemiştir.

E)            Mimari gelişmiştir.

Soru29.  Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan neden Lidyalılar olmuştur?

A)           Tefecilik yaptıklarından

B)           Matematikte ilerlemiş olduklarından

C)           Madencilikte gelişmiş olmalarından

D)           İlk bankayı kurmuş olmalarından

E)            Doğu – Batı ticaretini geliştirdiklerinden

Soru30.  Güneş takvimini tarihte ilk defa kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Mısırlılar

B)           Asurlular

C)           Hititler

D)           Sümerler

E)            Fenikeliler

CEVAP ANAHTARI

 

1

A

16

B

2

B

17

C

3

C

18

C

4

B

19

E

5

E

20

E

6

B

21

B

7

A

22

A

8

C

23

C

9

A

24

A

10

C

25

B

11

E

26

D

12

D

27

B

13

B

28

C

14

C

29

E

15

E

30

A

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.