HZ.MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

HZ.MUHAMMED (SAV) DÖNEMİ

MEKKE DÖNEMİ:

 • Muhammed 571yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine’dir. Doğmadan babasını 6 yaşında iken annesini kaybetti. Çocukluğunda çobanlık yaptı, olgunluğunda kervan ticaretiyle uğraştı. Dedesi Abdulmuttalip 8 yaşına kadar, ölünceye kadar amcası Ebu Talip ‘in koruyuculuğu (velayeti) altında kaldı. 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi (595).Mekkeliler Muhamed’ül-Emin diyorlardı.
 • Peygamberliği: Allah’ın ilk emri (Vahiy) oku (İkra) – Alak suresinin ilk ayetleri ile gelmiştir (610). Önce yakın akraba ve dostları uyarılmış ve ilk Müslümanlar Hz. Hatice (bir kadın), Hz. Ali (bir çocuk), Hz. Zeyd (bir köle) ve Hz. Ebubekir (olgun bir dost) olmuştur. Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla, Müslümanlar belirli bir güce erişmişler açıktan çalışmalara (tebliğe) başlamışlardır.
 • Müşriklerin (Mekkeli putperestler) baskıları sonucu Müslümanlar ilk defa Habeşistan’a göç (hicret) etmişlerdir. (615)
 • Peygamberimizin Habeşistan göçüne izin vermesinin nedeni; Baskıya uğrayan Müslümanları korumak ve muhtelif bir katliama karşı tedbirler almaktır.

Mekkelilerin İslamiyet’e Karşı Çıkma Sebepleri

 • İslamiyet’im insanları eşit olarak görmesi
 • Zenginlerin ekonomik çıkarlarını kaybetmekten korkmaları
 • Geleneklerine bağlı olmaları
 • Kabile üstünlüğü anlayışı
 • İslamiyet’in putları ve kötü alışkanlıkları reddetmesi
 • İslamiyet’in öldükten sonra dirilme inancını getirmesi
 • Habeşistan göçünün ardından Mekke müşriklerinin boykotu (ambargosu) ile karşılaşıldı.
 • Peygamber Mekke dışına Taife giderek İslamiyet’i yaymak istedi fakat taşlandı.
 • Taif dönüşünde (ümitlerin bitmiş gibi göründüğü sırada) Medinelilerle AKABE BİATI ‘nı yaptı.

Not :       621 I. Akabe Biati -12 kişi,622 II. Akabe Biati -73 kişi

Medinelilerin Müslüman olmalarının nedenleri;

 • Muhammed’in Peygamberliğine ve İslamiyet’e inanmaları
 • Medine’deki Yahudilerin bir Arap peygamberin geleceğini “aslolan Tevrat’a göre” haber vermeleri.
 • Medine’de sosyal huzursuzluğun olması
 • Medinelilerle araları bozuk olan Mekkelilerin İslam’a karşı direnmeleri… gibi nedenlerden dolayı Medine’deki hemen hemen tüm Araplar kısa sürede İslamiyet’i benimsediler.
 • Musab Bin Umeyr’in çalışmaları da önem arz etmektedir.

MEDİNE DÖNEMİ:

HİCRET (622)  

Nedeni: Mekke’de Müslümanlara çeşitli baskıların yapılarak İslamiyet’in yayılmasının engellenmek istenmesidir.

Hicret Önemi ve Sonuçları:

 • Medine’de İslam Devleti kuruldu. Hz.Muhammed bu devletin başkanı odu. İslamiyet devlet dini haline gelmiştir.
 • İslamiyet büyük tehlikelerden korunmuştur.
 • İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
 • Medine ilk İslam devletinin başkenti olmuştur.
 • İlk, okul açılmıştır. (Ashab-ı Suffe)
 • Ömer devrinde,Hicri takvime başlangıç kabul edilmiştir.
 • Muhacir ile Ensar kardeş ilan edilmiştir.
 • Peygamberimiz Medine’deki Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların ileri gelenlerini de toplayarak “kendi denetimlerinde” ilk defa yazılı bir vatandaşlık antlaşması “anayasa” (Medine Sözleşmesi) hazırlamıştır. Anayasanın hazırlanması ve tüm Medine halkına kabul ettirilmesi İslamiyet’in devlet haline geldiğinin resmi kanıtıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.