Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi)

Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Soyu (Nesebi)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir.

Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim’in büyük oğlu Hz. İsmâil’in neslindendir. Soyu Adnân’a kadar kesintisiz bellidir.(20) Adnân ile Hz.İsmâil arasındaki batınların sayısında neseb bilginleri ihtilâf etmişlerdir.(21)
Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz: “Ben devirden devire, (nesilden nesile, âileden âileye) seçilerek intikal eden Âdemoğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum ‘Hâşimoğulları’ âilesinden neş’et ettim”, buyurmuştur.(22)

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir neseb zinciridir. Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır. “Allah, Hz İbrâhim’in oğullarından Hz. İsmâil’i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir.” (23)

Bir başka hadis-i şerifinde de Rasûl–i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti. Âdem’den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır”. (24)

 

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, dürüst, yalnızca Allah’a ibadet eden , ahlak sahibi bir kimse olmuştur. Kureyş kabilesinin temsilcisi olmuştur.

Abdülmuttalib zamanında Mekke şehir devletinde dört önemli olay meydana gelmiştir:

  • İsmail ve annesi Hacer tarafından çıkarıldığı kabul edilen Zemzem suyu kuyusunu yeniden açtırması
  • Oğlu Abduıllah’ı Allah’a kurban adaması ( o günkü adetlere göre Abdulmuttalib oğlunu kurban etmek yerine yüz deve kurban ederek andını yerine getirmiştir) .
  • Kral Ebrehe’nin istila amacıyla Kâbe üzerine yürümesi sırasında meydana gelen “Fil olayı”
  • Muhammed’in doğması

 

Babası Abdullah , Abdümuttalib’in oniki çocuğundan en küçüğü olup Zühre oğulları ailesine mensup âmine ile evlenmiştir.Kaynaklar, Abdullah’ın fiziğinin ve ahlakının çok güzel olup , vakarlı ve saygın bir kişiliğe sahip olduğunu belirtirler.

 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)’de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)’e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.(25)

 

Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.

Bu sebeple: Hz. Muhamme d (s.a.s.) ‘in hayâtı (571-632)

A) Peygamberliğinden (Bi’setten) Önceki Hayâtı (571-610), B) Peygamberlik Devri (610-632)
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre), 2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre), 3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) a) Mekke devri (510-622) b) Medine devri (622-632)

 

Peygamber olduktan sonra, “Mekke Devri”nde geçen olayları incelerken, târih başı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; “Medine devri” olaylarında ise,Hicretin, 1., 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Resûl–i Ekrem (s.a.s.)’in Hicret olayını esâs almışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.